Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: automatyka i robotyka (s2) (rekrutacja śródroczna)

Dlaczego warto studiować automatykę i robotykę?

Dokonująca się w przemyśle rewolucja technologiczna określana jako Przemysł 4.0 związana jest z innowacjami technicznymi mającymi na celu lepsze zintegrowanie maszyn, systemów oraz IT. Rozwój innowacyjnej gospodarki opartej o Przemysł 4.0 wymaga wysoko wykwalifikowanych absolwentów kierunku automatyka i robotyka. Studia drugiego stopnia na tym kierunku pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do projektowania zaawansowanych systemów kontrolno-pomiarowych, systemów wizyjnych, zrobotyzowanych systemów przemysłowych, układów sterowania numerycznego maszyn, a także do stosowania systemów operacyjnych czasu rzeczywistego i systemów wbudowanych. Absolwenci kierunku automatyka i robotyka są poszukiwani na rynku pracy, o czym świadczy np. raport z 2019 r. pod nazwą „Analiza zapotrzebowania na kompetencje w gospodarce i na rynku pracy wraz z badaniem wartości docelowej wspólnego wskaźnika długoterminowego POWER w obszarze szkolnictwa wyższego” przygotowany przez Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Instytutem IDEA.


Dlaczego warto studiować automatykę i robotykę na UMK?

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK jest pierwszym uniwersyteckim wydziałem w Polsce, który otworzył studia techniczne na kierunkach automatyka i robotyka oraz fizyka techniczna. Zaletą uniwersyteckich studiów na kierunkach inżynierskich jest łączenie technicznego charakteru specjalności z uniwersytecką tradycją dociekania istoty rzeczy, zrozumienia zasad, co w rezultacie daje wiedzę, umiejętności i kompetencje o długim terminie ważności. Jest to znakomite przygotowanie do ustawicznego uzupełniania i aktualizowania wiedzy i umiejętności.

Oferujemy kształcenie na studiach II stopnia o profilu praktycznym w interesujących i poszukiwanych specjalnościach:

  • automatyzacja maszyn i urządzeń technologicznych, której celem jest wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu sterowania adaptacyjnego, projektowania układów sterowania numerycznego maszyn, programowania zrobotyzowanych systemów przemysłowych oraz wykorzystania w automatyce cyfrowych systemów wizyjnych;
  • systemy mikroprocesorowe, która umożliwia studentom zdobycie umiejętności z zakresu projektowania systemów kontrolno-pomiarowych, programowania systemów wbudowanych, wykorzystania w automatyce systemów operacyjnych czasu rzeczywistego oraz akwizycji i przetwarzania danych.

Dajemy dużą swobodę w indywidualizowaniu programu studiów, zapewniając dużą ilość zajęć do wyboru. Zajęcia laboratoryjne odbywają się w pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt. Pracę magisterską będzie można wykonać pod opieką specjalistów w dziedzinie automatyki i robotyki, a temat wybrać z szerokiego spektrum zagadnień. W programie studiów znajdują się trzymiesięczne praktyki, które umożliwiają zweryfikowanie zdobytej wiedzy w warunkach przemysłowych i ugruntowanie umiejętności praktycznych.


Co po studiach?

Absolwenci kierunku automatyka i robotyka są poszukiwani na rynku pracy i znajdują zatrudnienie w firmach specjalizujących się m.in. w:

  • projektowaniu i wdrażaniu linii technologicznych oraz maszyn sterowanych numerycznie,
  • wizualizacji procesów,
  • robotyce przemysłowej i mobilnej,
  • programowaniu systemów wbudowanych,
  • projektowaniu systemów kontrolno-pomiarowych.

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Centrum Nauk Technicznych

Od października 2023 r. studia na kierunku automatyka i robotyka będą realizowane w nowym kompleksie budynków – w Centrum Nauk Technicznych zlokalizowanym w głównym kampusie UMK (przy pętli tramwajowej ”Uniwersytet”). Nowa infrastruktura pozwoli na budowę nowych laboratoriów i rozbudowę istniejących, dzięki czemu jeszcze bardziej zwiększy się komfort realizacji zajęć.

 

Kanał YouTube Wydziału

Film promocyjny

Galeria zdjęć

automatyka i robotyka [fot. WFAiIS] automatyka i robotyka [fot. WFAiIS] automatyka i robotyka [fot. WFAiIS] automatyka i robotyka [fot. WFAiIS] automatyka i robotyka [fot. WFAiIS] automatyka i robotyka [fot. WFAiIS] automatyka i robotyka [fot. WFAiIS] automatyka i robotyka [fot. WFAiIS]