Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: fizyka techniczna (s2) (rekrutacja śródroczna)

Czym jest fizyka techniczna?

Studia na fizyce technicznej są znakomitą szkołą myślenia zarówno ścisłego jak i praktycznego. Studiowanie odpowiednich działów fizyki i matematyki daje solidny fundament wiedzy. Aspekt praktyczny (inżynierski) polega na zdobyciu umiejętności niezbędnych do projektowania i eksploatacji systemów i urządzeń technicznych oraz na przygotowaniu w zakresie ekonomii i przedsiębiorczości. Łączenie technicznego charakteru specjalności z uniwersytecką tradycją dociekania istoty rzeczy i zrozumienia zasad dają znakomite przygotowanie do niezwykle szybkich zmian technologicznych oraz do ustawicznego uzupełniania i aktualizowania wiedzy i umiejętności.


Dlaczego warto studiować fizykę techniczną na UMK?

Fizyka techniczna na UMK jest jedyną w Polsce fizyką techniczną akredytowaną przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych oraz przez European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE). Na mocy europejskiej akredytacji EUR-ACE Label wraz z dyplomem ukończenia studiów absolwenci otrzymują odpowiedni certyfikat w języku angielskim informujący o spełnieniu standardów europejskich ENAEE. Oznacza to, że dyplomy ukończenia studiów na kierunku fizyka techniczna uznawane są w całej Europie.Studia na kierunku fizyka techniczna na UMK zostały też pozytywnie ocenione przez Polską Komisję Akredytacyjną i uzyskały jej akredytację z wyróżnieniem do 2024/25.

Na studiach II stopnia oferowane są dwie specjalności:

  • Celem specjalności inżynieria biomedyczno-informatyczna jest wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu inżynierii i projektowania urządzeń biomedycznych oraz analizę sygnałów i obrazów biomedycznych, a także podstawową wiedzę z zakresu informatyki biomedycznej. Uzyskane kompetencje mogą stanowić dopełnienie już posiadanych umiejętności technicznych, informatycznych jak i biofizycznych lub biomedycznych.
  • Specjalność optoelektronika i mikroelektronika jest poszukiwana w licznych działach współczesnej technologii i telekomunikacji. Daje przygotowanie w zakresie zaawansowanej diagnostyki materiałów. W szczególności, studenci zdobywają wiedzę i umiejętności dotyczące poszukiwania, badania właściwości i wykorzystania nowych materiałów fotonicznych, laserowych, scyntylacyjnych, półprzewodnikowych, polimerów przewodzących, materiałów organicznych, nanomateriałów, światłowodów aktywnych itp.

Strona kierunku

Program studiów


Co po studiach?

Absolwenci pracują:

  • w zakładach i instytucjach wdrażających najnowsze technologie
  • przy instalacji, eksploatacji i konserwacji zautomatyzowanych linii produkcyjnych
  • jako specjaliści od oprogramowania lub sprzętu w różnych dziedzinach, w których produkcja lub usługi oparte są na systemach komputerowych
  • w ośrodkach medycznych wykorzystujących metody fizyczne do diagnostyki i terapii
  • wszędzie tam, gdzie przydatna jest umiejętność modelowania procesów i rozwiązywania niestandardowych problemów

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Tworząc nowe technologie

Studenci fizyki technicznej na UMK już w trakcie studiów mogą włączać się w prace badawcze w zakresie nowoczesnych systemów napędowych i sterowania, wykorzystujących sztuczne sieci neuronowe, logikę rozmytą, systemy mikroprocesorowe i układy programowalne. Poznają podstawowe procesy technologiczne wykorzystywane do wytwarzanie materiałów dla zastosowań opto- i mikroelektronicznych. Po ukończeniu studiów zostają cenionymi specjalistami lub mogą kontynuować badania w ramach interdyscyplinarnych studiów doktoranckich.

Film promocyjny