Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (sj)

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Nowe standardy kształcenia nauczycieli oparte na modelowych programach zakładają, iż studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej są od roku akademickiego 2019/2020 wyłącznie jednolitymi studiami magisterskimi. Tylko absolwenci pięcioletnich kierunków studiów o nazwie pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna będą posiadali kwalifikacje pedagogiczne i nauczycielskie do pracy z dziećmi w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej.

 

 


Dlaczego warto studiować pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną na UMK?

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, w sposób profesjonalny i zapewniający najwyższą jakość kształcenia, przygotowują kompleksowo i nowatorsko do zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, a także w zakresie opieki żłobkowej. Akademicki program kształcenia oparty jest na najwyższych standardach. Opiekę merytoryczną i metodyczną nad programem studiów zapewniają doświadczeni nauczyciele akademiccy i praktycy. Uczelnia posiada wieloletnią tradycję profesjonalnego kształcenia nauczycieli.

Zajęcia mają w większości charakter warsztatowy i ćwiczeniowy, studenci zdobywają przydatne w zawodzie umiejętności metodyczne i kompetencje społeczne, dyskutują, pracują zespołowo, rozwiązują problemy w sposób twórczy, są kreatywni. Zajęcia na uczelni powiązane są z systematyczną praktyką – z zajęciami terenowymi w przedszkolach i szkołach podstawowych. Studenci mają możliwość realizacji wielu projektów edukacyjnych i wychowawczych. Biorą udział w warsztatach i seminariach tematycznych. Działają w kole naukowym pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, realizują liczne projekty dla dzieci i rodzin, organizują charytatywne zbiórki (Szlachetna Paczka). Współorganizują kongresy wychowania przedszkolnego. Prowadzą bezpłatne warsztaty dla studentów.

Kontakt z praktyką zapewniają także realizowane w Instytucie Nauk Pedagogicznych projekty grantowe.

Wieloletnie doświadczenia oparte na szerokiej współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, centrami kultury, placówkami oświatowymi, metodykami i nauczycielami pozwalają na zapewnienie najwyższego poziomu kształcenia. Umożliwiają realizację praktyk zawodowych i zajęć terenowych – obserwacji pracy nauczycieli i uczenia się od najlepszych.

 

Studiuj na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu!


Co po studiach?

Ukończenie studiów jednolitych magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna daje pełne kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela wychowania przedszkolnego i w edukacji wczesnoszkolnej. Absolwenci są przygotowani do pracy w przedszkolach i szkołach oraz innych placówkach oświatowych. Posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie zakładania i prowadzenia placówek. Rozumiejąc potrzebę ciągłego doskonalenia, mają możliwość nabywania nowych kompetencji na proponowanych studiach podyplomowych.

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Galeria zdjęć

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna [fot. WNP] pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna [fot. WNP] pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna [fot. WNP] pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna [fot. WNP] pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna [fot. WNP] pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna [fot. WNP] pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna [fot. WNP] pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna [fot. WNP] pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna [fot. WNP] pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna [fot. WNP] pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna [fot. WNP] pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna [fot. WNP] pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna [fot. WNP] pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna [fot. WNP]