Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: Global Change Biology (s2)

Czym jest Global Change Biology?

Global Change Biology to interdyscyplinarny kierunek studiów prowadzony na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych. Program studiów został przygotowany we współpracy z Uniwersytetem Parthenope w Neapolu, Katedrą UNESCO w dziedzinie „Środowisko, zasoby i zrównoważony rozwój”. Program studiów umożliwia udział studentów w jednej z dwóch ścieżek kształcenia, pierwsza oparta wyłącznie na programie UMK umożliwia uzyskanie dyplomu naszego uniwersytetu. Druga ścieżka obejmuje wyjazd na trzecim semestrze na studia do Neapolu w ramach programu Erasmus+ i uzyskanie dyplomu zarówno UMK jak i Uniwersytetu Parthenope.

Global Change Biology - NCU

University Parthenope of Naples


Dlaczego warto studiować Global Change Biology na UMK?

Zmiany środowiska przyrodniczego są widoczne w skali globalnej. Istnieje pilna potrzeba poszerzenia wiedzy na temat przyczyn, mechanizmów i możliwych konsekwencji zachodzących zmian. Program kierunku studiów Global Change Biology umożliwia zdobycie tej wiedzy. Oferuje szerokie spektrum wykładów, zajęć laboratoryjnych i zajęć terenowych obejmujących wszystkie aspekty zmian w środowisku z perspektywy globalnej. Doświadczenie i wysoki poziom naukowy kadry odzwierciedla członkostwo w międzynarodowych sieciach naukowych i duża liczba publikacji w wysoko punktowanych czasopismach naukowych.


Co po studiach?

Studenci, uzyskując tytuł magistra na kierunku Global Change Biology, będą mieć szeroką wiedzę w zakresie zarządzania środowiskiem i prognozowania zachodzących zmian. Będą też przygotowani do samodzielnego przeprowadzania analiz ekologicznych. Absolwenci tego kierunku studiów będą mogli być zatrudnieni jako konsultanci w jednostkach lokalnej administracji, firmach prywatnych, jak również w krajowych i międzynarodowych korporacjach.

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Galeria zdjęć

Global Change Biology [fot. WNBiW] Global Change Biology [fot. WNBiW] Global Change Biology [fot. WNBiW] Global Change Biology [fot. WNBiW] Global Change Biology [fot. WNBiW] Global Change Biology [fot. WNBiW] Global Change Biology [fot. WNBiW] Global Change Biology [fot. WNBiW] Global Change Biology [fot. WNBiW] Global Change Biology [fot. WNBiW] Global Change Biology [fot. WNBiW] Global Change Biology [fot. WNBiW] Global Change Biology [fot. WNBiW] Global Change Biology [fot. WNBiW] Global Change Biology [fot. WNBiW] Global Change Biology [fot. WNBiW] Global Change Biology [fot. WNBiW]