Zarejestruj się Zaloguj się
Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów
Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

Informacje o kierunku studiów

Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

 Informacje o kierunku studiów

Kierunek: Global Change Biology (s2)

Czym jest Global Change Biology?


Dlaczego warto studiować Global Change Biology na UMK?

Zmiany środowiska przyrodniczego są widoczne w skali globalnej. Istnieje pilna potrzeba poszerzenia wiedzy na temat przyczyn, mechanizmów i możliwych konsekwencji zachodzących zmian. Program kierunku studiów Global Change Biology umożliwia zdobycie tej wiedzy. Oferuje szerokie spektrum wykładów, zajęć laboratoryjnych i zajęć terenowych obejmujących wszystkie aspekty zmian w środowisku z perspektywy globalnej. Doświadczenie i wysoki poziom naukowy kadry odzwierciedla członkostwo w międzynarodowych sieciach naukowych i duża liczba publikacji w wysoko punktowanych czasopismach naukowych.


Co po studiach?

Studenci, uzyskując tytuł magistra na kierunku Global Change Biology, będą mieć szeroką wiedzę w zakresie zarządzania środowiskiem i prognozowania zachodzących zmian. Będą też przygotowani do samodzielnego przeprowadzania analiz ekologicznych. Absolwenci tego kierunku studiów będą mogli być zatrudnieni jako konsultanci w jednostkach lokalnej administracji, firmach prywatnych, jak również w krajowych i międzynarodowych korporacjach.

 

Gdzie pracują absolwenci UMK?