Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: kognitywistyka s1

Dlaczego warto studiować kognitywistykę?

Kognitywistyka

Współczesna dynamika rynku pracy tworzy sytuację, w której najbardziej pożądanymi cechami stają się elastyczność i gotowość do podejmowania nowych wyzwań oraz szybkiego modyfikowania swoich kompetencji – takie przygotowanie daje kognitywistyka. Multidyscyplinarność i nacisk, jaki kadra kładzie na aktualność przekazywanej wiedzy sprawiają, że student nabywa narzędzia pozwalające śledzić naukowe nowinki i przewidywać potrzeby nowoczesnego rynku pracy. Szerokie spektrum rozwoju, jakie oferuje ten kierunek, pozwala kształcić osoby aktywne i zdolne krytycznie oceniać dane, a także w krótkim czasie nabywać nowe umiejętności i przystosowywać się do oczekiwań pracodawców, jak również podejmować własne inicjatywy. Jest to również dobry kierunek dla osób o szerokich zainteresowaniach i żądzy zdobywania wiedzy, które nie zdecydowały jeszcze, jaką ścieżką kariery chcą podążać. Szeroki wybór modułów od humanistycznego poprzez neuropsychologiczny aż po informatyczny pomoże podjąć tę decyzję.

Interdyscyplinarny charakter

Studia z kognitywistyki pozwalają na zgłębienie zarówno wiedzy teoretycznej, dotyczącej głównie procesów poznawczych, mechanizmów ich działania i uwarunkowań oraz ich modelowania, jak i praktycznej, związanej z naukami medycznymi, głównie w dziedzinie diagnozowania komputerowego zaburzeń mowy i widzenia oraz neuroobrazowania mózgu, a także w wielu innych dziedzinach, w których mają zastosowanie nowoczesne technologie informatyczne. Natomiast zajęcia praktyczne dają możliwość zdobycia podstawowych umiejętności m.in. z grafiki komputerowej, projektowania interfejsów programowych i środowisk wirtualnych, programowania dla potrzeb edukacji.


Dlaczego warto studiować kognitywistykę na UMK?

 • Przyjazne środowisko: możliwość pracy w niewielkich grupach, w bezpośrednim kontakcie z naukowcami, którzy podejmują wiele inicjatyw badawczych i dydaktycznych w dziedzinie kognitywistyki.
 • UMK uznanym ośrodkiem kognitywistycznym w Polsce: od 2002 roku działa Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne, powstają naukowe periodyki, rozwija się współpraca między innymi z kognitywistycznym ośrodkiem amerykańskim Centre for Cognitive Science w Rutgers University, Mind Group przy Frankfurter Institute for Advanced Studies czy Laboratory for Sleep & Consciousness Research Centre for Cognitive Neuroscience Salzburg, a w Polsce z Naukowym Centrum Obrazowania Biomedycznego w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach.
 • Od momentu otwarcia Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii i umieszczonego tam Laboratorium Neurokognitywnego studenci mają możliwość uczestniczenia w prowadzonych badaniach przy użyciu takiej aparatury jak fMRI, EEG, TMS, Eyetracker, Neurofeedback, kabiny audiometryczne, baterie testów (m.in. rozbudowana bateria Cantab).
 • Profilowanie odbywa się według modułów:

a) społeczno-humanistycznego w kierunku HR i PR oraz doradztwa personalnego i środowiskowego dzięki współpracy z Katedrą Psychologii oraz z Instytutami Filozofii i Socjologii,

b) bio-medycznego w kierunku analizy danych badań empirycznych (fMRI, EEG, TMS, Eyetracker, Neurofeedback ) i diagnostyki dzięki współpracy z Collegium Medicum,

c) matematyczno-informatycznego w kierunku programowania i projektowania środowisk wirtualnych oraz VR dzięki współpracy z Katedrą Informatyki Stosowanej.

 • Kadra dydaktyczna: studia z kognitywistyki będą realizowane przez naukowców z Katedry Psychologii, Zakładu Kognitywistyki i Epistemologii, Instytutu Filozofii, Katedry Logiki, Katedry Informatyki Stosowanej, Katedry Mediów w Edukacji, Collegium Medicum i innych jednostek UMK.

 

Studiuj na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu!


Co po studiach?

Absolwent kognitywistyki UMK ma możliwość znalezienia zatrudnienia m.in.:

 • w instytucjach wykorzystujących nowoczesne technologie informatyczne, np. jako analityk big data czy specjalista od data miningu,
 • w instytucjach związanych z mediami informatycznymi np. jako programista i doradca projektowaniu środowisk wirtualnych oraz VR (Virtual Reality),
 • w instytucjach medycznych i paramedycznych np. jako analityk lub asystent terapeuty,
 • w administracji publicznej (wiedza z zakresu statystyki oraz mechanizmów funkcjonowania jednostek i społeczeństw),
 • w nowo powstających zawodach, takich jak np. coolhunter czy analityk trendów,
 • jako specjalista od komunikacji człowiek – komputer (BCI – Brain-Computer Interface),
 • w instytucjach HR (Human Resources) i PR (Public Relations),
 • jako samodzielny kreator innowacyjnych projektów naukowo-gospodarczych łączących biznes i naukę.

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Absolwent kognitywistyki

Małgorzata Wisłowska

(absolwentka kognitywistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika)

Studia w Toruniu wyposażyły mnie w narzędzia, który pozwoliły mi na dalszy rozwój naukowy. Multidyscyplinarny charakter studiów, wykłady przedstawiane przez specjalistów w swoich dziedzinach, zaangażowanie i pomocność pracowników naukowych, spora ilość wydarzeń dodatkowych (spotkania, warsztaty, konferencje) były nie tylko praktycznie przydatne, ale również stanowiły inspirację, która wraz z konsekwentną pracą umożliwiły mi dojście do miejsca, w którym jestem teraz.

Więcej: Biuro Karier UMK - Małgorzata Wisłowska

Film promocyjny

Galeria zdjęć

kognitywistyka [fot. WFiNS] kognitywistyka [fot. WFiNS] kognitywistyka [fot. WFiNS] kognitywistyka [fot. WFiNS] kognitywistyka [fot. WFiNS] kognitywistyka [fot. WFiNS] kognitywistyka [fot. WFiNS] kognitywistyka [fot. WFiNS]