Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: religioznawstwo

Religioznawstwo

Czym jest religia? Dlaczego jest tak powszechna? Czego ludzie oczekują od religii? Dlaczego religia ma tak ogromny wpływ na ludzkie życia?

Być może religia była pierwszą formą ludzkiej kultury. Być może skrywa odpowiedzi na pytania o ludzką naturę i zapewnia dostęp do najodleglejszych epok ludzkiej historii. Być może jest najbardziej uniwersalnym sposobem wyrażenia ludzkiej potrzeby transcendencji.

Dlatego religia fascynuje uczonych wielu specjalności – socjologów, filozofów, historyków, etnologów, psychologów, językoznawców, teologów. Religioznawstwo łączy osiągnięcia oraz metody tych wszystkich nauk.


Dlaczego studiować religioznawstwo?

 • Aby poznać najważniejsze religie, kościoły i ruchy religijne.
 • Aby rozumieć źródłowe teksty różnych tradycji religijnych.
 • Aby posługiwać się wieloma metodami badawczych (filologii, socjologii, filozofii, etnologii, historii).
 • Aby zdobyć umiejętność mediacji między różnymi kulturami, postawami czy światopoglądami.

Interdyscyplinarne studia religioznawcze zapewniają zdobycie unikatowych kompetencji, pożądanych w szeroko rozumianych mediach (prasa, radio, telewizja), w państwowych i prywatnych instytucjach nastawionych na kontakty międzynarodowe (biura podróży, turystyka pielgrzymkowa itp.), organizacjach pozarządowych, ale także w biznesie (w szczególności w przypadku kontaktów zagranicznych z przedstawicielami odmiennych kultur i tradycji religijnych).

Wykształcenie religioznawcze jest cenne dla osób, które pragną podjąć pracę (po odpowiednim przeszkoleniu i uzyskaniu uprawnień określonych przepisami ogólnymi) jako doradcy w:

 • muzeach
 • wydawnictwach
 • archiwach i bibliotekach
 • instytucjach zajmujących się udzielaniem pomocy społecznej (biurach imigracyjnych, fundacjach itp.)
 • poradniach
 • urzędach państwowych i samorządowych
 • oświacie i instytucjach kulturalnych

 

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Dlaczego w Toruniu?

Toruń gwarantuje niepowtarzalny klimat zabytkowego, średniowiecznego miasta. To przyjazne miejsce położone na skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych, doskonałe do podejmowania wycieczek turystycznych i krajoznawczych.

Kształcenie zapewniają specjaliści reprezentujący różne wydziały naszego uniwersytetu oraz naukowcy o unikalnych kompetencjach z całej Polski.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika oferuje nowoczesną infrastrukturę, bogate zbiory biblioteczne i dostęp do światowych cyfrowych zasobów informacyjnych i szerokopasmowego Internetu. Każdy student UMK ma doskonałe warunki realizowania swoich pasji i zainteresowań. Zapewniamy perspektywy studiowania za granicą (w ramach programu ERASMUS+), a także na innych krajowych uniwersytetach (w ramach wymiany studentów MOST).