Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: weterynaria (studia jednolite magisterskie)

Co to jest weterynaria?

fot. A. Romański

Weterynaria to nauka o chorobach zwierząt, ich profilaktyce, terapii i zwalczaniu, higienie produktów pochodzenia zwierzęcego oraz ochronie zdrowia publicznego.

 

 

Studiuj na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu!


Dlaczego warto studiować weterynarię na UMK?

fot. A. Romański

Henryk Bojanus, przyszły profesor Uniwersytetu Wileńskiego, autor nowatorskich prac z zakresu anatomii opisowej i porównawczej, na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie prowadził wykłady z anatomii zwierząt domowych i z innych przedmiotów w zakresie weterynarii. To jemu zawdzięczamy m.in. drobiazgową analizę szkieletów żubra i tura, co pozwoliło ustalić odrębność tych dwóch gatunków zwierząt. W roku 1823 tenże Ludwik Bojanus założył pierwszą polską szkołę weterynaryjną – Instytut Praktycznej Weterynarii przy Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie.

W roku 1945 duża część pracowników USB zdecydowała o przejściu do Torunia i zasileniu kadrowym powstającego tutaj Uniwersytetu. To intelektualne wsparcie okazało się nie do przecenienia na drodze budowania środowiska naukowego w Toruniu. Inauguracja pierwszego roku akademickiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, która odbyła się pod koniec listopada 1945 r. miała swój symboliczny charakter: po pierwsze, powstawał kolejny – jak pokazała przyszłość – znaczący polski uniwersytet, po drugie, stawał się on bezpośrednim kontynuatorem tradycji Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. W tym kontekście symboliczny „powrót” medycyny weterynaryjnej do Torunia jest istotnym ogniwem łączącym historię UMK i USB.

Jednolite studia magisterskie na kierunku weterynaria prowadzone są obecnie przez Międzyuczelniane Centrum Medycyny Weterynaryjnej, jednostkę utworzoną przez trzy główne uczelnie województwa kujawsko-pomorskiego: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Politechnikę Bydgoską im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ośrodki te zapewniają unikatową bazę materialną i kadrową, dobrze wyposażone laboratoria, gospodarstwa doświadczalne i biblioteki. To nie wszystko. Toruń i Bydgoszcz należą do najtańszych miast akademickich w Polsce. Kuszą także licznymi atrakcjami kulturalnymi, artystycznymi i sportowymi, sprzyjając spotkaniom studentów i zapewniając klimat do wypoczynku po nauce.

Celem studiów weterynaryjnych jest wykształcenie absolwentów dobrze przygotowanych do wymagań współczesnego rynku pracy, odważnie podejmujących decyzje, uzbrojonych w szeroką, holistyczną wiedzę zawodową. Ważnym elementem nauki będzie solidne nauczanie praktyczne, weryfikowane podczas studiów, ukierunkowane nie tylko na zwierzęta towarzyszące człowiekowi, lecz także duże zwierzęta gospodarskie i konie.


Klinika Instytutu Medycyny Weterynaryjnej

fot. A. Romański

W nowym budynku Instytutu Medycyny Weterynaryjnej w Toruniu znajduje się klinika dla koni, przychodnia dla małych zwierząt domowych wyposażona w cztery sale operacyjne, stanowiska dla trzody chlewnej, bydła, kóz i owiec oraz laboratoria i sale dydaktyczne. W gmachu Kliniki kształcą się studenci wyższych lat weterynarii. Zajęcia dla młodszych studentów, przyswajających nauki przedkliniczne, odbywają się w budynkach Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz Wydziału Chemii.

Gmach Kliniki został otwarty w maju 2023 roku i jest najnowocześniejszym tego typu obiektem w Polsce.

Otwarcie Kliniki Instytutu Medycyny Weterynaryjnej


Co po studiach?

fot. A. Romański

Wszechstronne wykształcenie umożliwia absolwentom kierunku weterynaria sprawne poruszanie się w obszarze patologii zakaźnej i niezakaźnej, diagnostyki klinicznej, sekcyjnej i laboratoryjnej, we współczesnych metodach leczenia zachowawczego i chirurgicznego, w szeroko rozumianej profilaktyce chorób, w tym higienie środowiska, zwierząt oraz produktów pochodzenia zwierzęcego. Przygotowuje również do współpracy ze specjalistami z innych dziedzin.

Lekarz weterynarii – absolwent kierunku weterynaria będzie przygotowany do podjęcia pracy:

 • klinicznej z uwzględnieniem wszystkich gatunków zwierząt,
 • laboratoryjnej w zakresie analityki weterynaryjnej i sanitarnej,
 • w ośrodkach biotechnologii i biotechniki zwierząt,
 • w organach Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej i jej zakładach diagnostycznych,
 • w rzeźniach, ubojniach i zakładach przemysłu przetwórczego,
 • w marketingu farmaceutycznym,
 • na uczelniach,
 • w ośrodkach doradztwa i doskonalenia zawodowego.

Gdzie pracują absolwenci UMK?

Galeria zdjęć

weterynaria [fot. Andrzej Romański] weterynaria [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] weterynaria [fot. Andrzej Romański] weterynaria [fot. Andrzej Romański] weterynaria [fot. Andrzej Romański] weterynaria [fot. Andrzej Romański] weterynaria [fot. Andrzej Romański] weterynaria [fot. Andrzej Romański] weterynaria [fot. Andrzej Romański] weterynaria [fot. Andrzej Romański] weterynaria [fot. Andrzej Romański] weterynaria [fot. Andrzej Romański] Klinika IMW [fot. Andrzej Romański] Klinika IMW [fot. Andrzej Romański] Klinika IMW [fot. Andrzej Romański] Klinika IMW Klinika IMW Klinika IMW [fot. Andrzej Romański] Klinika IMW [fot. Andrzej Romański] Klinika IMW Klinika IMW [fot. Andrzej Romański] Klinika IMW [fot. Andrzej Romański] Klinika IMW [fot. Andrzej Romański] Klinika IMW [fot. Andrzej Romański] Klinika IMW [fot. Andrzej Romański] Klinika IMW [fot. Andrzej Romański] Klinika IMW [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] Klinika IMW [fot. Andrzej Romański] Toruński Festiwal Nauki i Sztuki 2023