Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: filologia polska jako obca (s1)

Czym jest filologia polska jako obca?

Filologia polska jako obca to studia rozwijające wiedzę o języku polskim, polskiej kulturze, historii, życiu społecznym i gospodarce.

Studia są kierowane przede wszystkim do osób, które chcą zdobyć lub uzupełnić wykształcenie filologiczne, a język polski nie jest ich językiem pierwszym. Z tego powodu główne miejsce w programie studiów zajmuje intensywna nauka języka polskiego, zawierająca bloki przedmiotów kształcących umiejętności językowe związane z przyszłą pracą zawodową (biznes, turystyka, język polski w edukacji średniej i wyższej). Praktyczną naukę języka polskiego uzupełniają przedmioty pogłębiające wiedzę gramatyczną, zapoznające z polską literaturą, kulturą, historią i realiami życia, a także nauka drugiego języka nowożytnego.


Dlaczego warto studiować filologię polską jako obcą na UMK?

Filologię polską jako obcą można w Polsce studiować tylko na dwóch uniwersytetach, jednym z nich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Atuty studiów na UMK to:

  • 1600 godzin zajęć,
  • program zróżnicowany co do formy i treści,
  • nauka języka polskiego nie tylko w salach, ale także „w terenie”, podczas realizacji projektów dydaktycznych oraz wycieczek do firm działających w regionie,
  • zajęcia teoretyczne wspierane narzędziami ICT w postaci kursów na platformie MOODLE UMK,
  • poza zajęciami możliwość udziału w spotkaniach kulturalnych i towarzyskich, np. pokazach filmów, wizytach w muzeach, wspólnym obchodzeniu polskich świąt,
  • możliwość udziału w spotkania z młodzieżą z województwa kujawsko-pomorskiego.

Studenci w czasie pobytu w Polsce są pod opieką asystenta, który pomoże rozwiązać problemy dnia codziennego (np. wizyta u lekarza, załatwianie spraw w urzędach).

 

Studiuj na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu!


Co po studiach?

Absolwenci studiów, jako osoby swobodnie komunikujące się w języku rodzimym i w języku polskim, będą przygotowani do podjęcia pracy w firmach i instytucjach, dla których podstawą działalności jest wymiana kulturalna lub kontakty biznesowe z Polską. Mogą to być: polskie i zagraniczne firmy handlowe, przemysłowe, a także instytucje kultury i placówki dyplomatyczne. Po ukończeniu studiów można będzie także uzyskać dodatkowe kwalifikacje na studiach drugiego stopnia lub na studiach podyplomowych. Szczególnie zachęcamy do podjęcia studiów podyplomowych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, które dają kwalifikacje do bycia nauczycielem języka polskiego jako obcego/drugiego.

Gdzie pracują absolwenci UMK?


„Myślę, że język polski jest bardzo poetycznym językiem. Choć nie czuję się kompetentny do wyrażania takich opinii, sądzę, że jest to najbardziej poetyczny język całego świata. Ja nie rozumiem, dlaczego tak dużo krajów nie mówią po polsku. Z mojego punktu widzenia wszystkie inne języki są zbędne. Nie mam żadnej wątpliwości, że w XXII wieku cały świat będzie mówił po polsku.”

wypowiedź Fryderyka, studenta polonistyki w Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) w Paryżu

 

 

POLSKIEGO NAJLEPIEJ UCZYĆ SIĘ W POLSCE!

Galeria zdjęć

Filologia polska jako obca [fot. prof. Małgorzata Gębka-Wolak] Filologia polska jako obca Filologia polska jako obca Filologia polska jako obca [fot. prof. Małgorzata Gębka-Wolak] Filologia polska jako obca [fot. prof. Małgorzata Gębka-Wolak] Filologia polska jako obca [fot. prof. Małgorzata Gębka-Wolak] Filologia polska jako obca [fot. prof. Małgorzata Gębka-Wolak] Filologia polska jako obca [fot. prof. Małgorzata Gębka-Wolak] Filologia polska jako obca [fot. prof. Małgorzata Gębka-Wolak] Filologia polska jako obca [fot. prof. Małgorzata Gębka-Wolak] Filologia polska jako obca [fot. prof. Małgorzata Gębka-Wolak] Filologia polska jako obca [fot. prof. Małgorzata Gębka-Wolak] Filologia polska jako obca [fot. prof. Małgorzata Gębka-Wolak] Filologia polska jako obca [fot. prof. Małgorzata Gębka-Wolak] Filologia polska jako obca [fot. prof. Małgorzata Gębka-Wolak] Filologia polska jako obca [fot. prof. Małgorzata Gębka-Wolak] Filologia polska jako obca [fot. prof. Małgorzata Gębka-Wolak] Filologia polska jako obca [fot. prof. Małgorzata Gębka-Wolak] Filologia polska jako obca [fot. prof. Małgorzata Gębka-Wolak] Filologia polska jako obca