Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: filologia polska jako obca (s1)

Czym jest filologia polska jako obca?

Filologia polska jako obca to studia rozwijające wiedzę o języku polskim, polskiej kulturze, historii, życiu społecznym i gospodarce.

Studia są kierowane do osób, które chcą zdobyć lub uzupełnić wykształcenie humanistyczne, a język polski nie jest ich językiem pierwszym. Z tego powodu główne miejsce w programie studiów zajmuje intensywna nauka języka polskiego, zawierająca bloki przedmiotów kształcących umiejętności językowe związane z przyszłą pracą zawodową (biznes, turystyka, język polski w edukacji średniej i wyższej, translatoryka). Praktyczną naukę języka polskiego uzupełniają przedmioty pogłębiające wiedzę o komunikacji językowej, zapoznające z polską literaturą, kulturą, historią i realiami życia, dające podstawową wiedzę z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości. Studenci uczą się również drugiego języka nowożytnego.


Dlaczego warto studiować filologię polską jako obcą na UMK?

Filologię polską jako obcą można w Polsce studiować tylko na dwóch uniwersytetach, jednym z nich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Atuty studiów na UMK to:

 • 1630 godzin zajęć, w tym 640 godzin praktycznej nauki języka polskiego, nauka w małych grupach,
 • program zajęć zróżnicowany co do formy i treści, zachowujący równowagę między teorią a praktyką językową,
 • nauka języka polskiego nie tylko w salach, ale także podczas realizacji projektów dydaktycznych, wycieczek edukacyjnych i lekcji muzealnych,
 • zajęcia zapoznające z najnowszymi technologiami informacyjnymi i narzędziami ICT,
 • profesjonalna i pomocna kadra dydaktyczna,
 • poza zajęciami możliwość udziału w spotkaniach kulturalnych i towarzyskich, np. pokazach filmów, „Welcome CAFE” – międzynarodowym klubie akademickim, wspólne obchodzenie świąt oraz poznawanie zwyczajów i obrzędów.

 

Studiuj na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu!


Co po studiach?

DALSZE STUDIA

Absolwenci filologii polskiej jako obcej mogą kontynuować studia na dwuletnich studiach magisterskich na kierunkach humanistycznych lub społecznych, takich jak np.: filologia polska, kulturoznawstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stosunki międzynarodowe, architektura informacji.

Dodatkowe kwalifikacje można także uzyskać na studiach podyplomowych. Szczególnie zachęcamy do podjęcia studiów podyplomowych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, które dają kwalifikacje do bycia nauczycielem języka polskiego jako obcego/drugiego.

PRACA

Absolwenci studiów, jako osoby swobodnie komunikujące się w języku rodzimym i w języku polskim, mogą podejmować pracę w firmach i instytucjach, dla których podstawą działalności jest wymiana kulturalna lub kontakty biznesowe z Polską.

Przykładowe miejsca pracy:

 • polskie i zagraniczne firmy handlowe, przemysłowe i usługowe,
 • biura podróży,
 • instytucje kultury,
 • placówki dyplomatyczne,
 • szkoły językowe,
 • media społecznościowe.

Gdzie pracują absolwenci UMK?


„Myślę, że język polski jest bardzo poetycznym językiem. Choć nie czuję się kompetentny do wyrażania takich opinii, sądzę, że jest to najbardziej poetyczny język całego świata. Ja nie rozumiem, dlaczego tak dużo krajów nie mówią po polsku. Z mojego punktu widzenia wszystkie inne języki są zbędne. Nie mam żadnej wątpliwości, że w XXII wieku cały świat będzie mówił po polsku.”

wypowiedź Fryderyka, studenta polonistyki w Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) w Paryżu

 

 

POLSKIEGO NAJLEPIEJ UCZYĆ SIĘ W POLSCE!

Galeria zdjęć

Filologia polska jako obca [fot. prof. Małgorzata Gębka-Wolak] Filologia polska jako obca Filologia polska jako obca Filologia polska jako obca [fot. prof. Małgorzata Gębka-Wolak] Filologia polska jako obca [fot. prof. Małgorzata Gębka-Wolak] Filologia polska jako obca [fot. prof. Małgorzata Gębka-Wolak] Filologia polska jako obca [fot. prof. Małgorzata Gębka-Wolak] Filologia polska jako obca [fot. prof. Małgorzata Gębka-Wolak] Filologia polska jako obca Filologia polska jako obca [fot. prof. Małgorzata Gębka-Wolak] Filologia polska jako obca [fot. prof. Małgorzata Gębka-Wolak] Filologia polska jako obca [fot. prof. Małgorzata Gębka-Wolak] Filologia polska jako obca [fot. prof. Małgorzata Gębka-Wolak] Tłusty czwartek [fot. prof. Małgorzata Gębka-Wolak] Tłusty czwartek [fot. prof. Małgorzata Gębka-Wolak] Filologia polska jako obca [fot. prof. Małgorzata Gębka-Wolak] Filologia polska jako obca [fot. prof. Małgorzata Gębka-Wolak] Filologia polska jako obca [fot. prof. Małgorzata Gębka-Wolak] Filologia polska jako obca [fot. prof. Małgorzata Gębka-Wolak] Filologia polska jako obca [fot. prof. Małgorzata Gębka-Wolak] Filologia polska jako obca [fot. prof. Małgorzata Gębka-Wolak] Filologia polska jako obca [fot. prof. Małgorzata Gębka-Wolak] Filologia polska jako obca [fot. prof. Małgorzata Gębka-Wolak] Filologia polska jako obca