Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: diagnostyka molekularna (s2)

Czym jest diagnostyka molekularna?

Diagnostyka molekularna jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy. W dobie wprowadzania metod molekularnych do szeroko rozumianej analizy diagnostycznej, zdobycie nie tylko wiedzy, lecz także umiejętności i doświadczenia w zakresie metod biochemicznych, analitycznych, bioinformatycznych i instrumentalnych, a także technik biologii molekularnej jest koniecznością dla osób o ściśle zdefiniowanych zainteresowaniach i planach zawodowych.


Dlaczego warto studiować diagnostykę molekularną na UMK?

Diagnostyka molekularna jest jedynym kierunkiem studiów stacjonarnych drugiego stopnia o tak zdefiniowanych celach i efektach kształcenia realizowanym przez uczelnie publiczne w Polsce. Aktywny udział w zróżnicowanych zajęciach laboratoryjnych pozwala studentom nabyć cenne umiejętności w zakresie obsługi specjalistycznej aparatury badawczo-pomiarowej, wykonywania analiz i ekspertyz oraz przeprowadzania eksperymentów badawczych z wykorzystaniem materiału biologicznego.


Co po studiach?

Diagnostyka molekularna przygotowuje studenta do podjęcia wyzwań zawodowych. Absolwenci posiadają kwalifikacje do pracy w charakterze specjalistów i konsultantów w laboratoriach badawczych, kontrolnych, analitycznych, diagnostycznych, kryminalistycznych oraz przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych związanych z obrotem materiałem biologicznym, jak również w branży spożywczej, kosmetycznej i farmaceutycznej.

 

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Poczuj PO WER

Kierunek Diagnostyka molekularna uzyskał wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki Programowi Operacyjnemu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), którego celem jest stworzenie unikalnych kierunków studiów będących odpowiedzią na potrzeby społeczno-gospodarcze, studenci będą mogli uczestniczyć w warsztatach specjalistycznych, wziąć udział w projektach badawczych i nawiązać współpracę z potencjalnymi pracodawcami.

Galeria zdjęć

diagnostyka molekularna [fot. WNBiW] diagnostyka molekularna [fot. WNBiW] diagnostyka molekularna [fot. WNBiW] diagnostyka molekularna [fot. WNBiW] diagnostyka molekularna [fot. WNBiW] diagnostyka molekularna [fot. WNBiW] diagnostyka molekularna [fot. WNBiW] diagnostyka molekularna [fot. WNBiW] diagnostyka molekularna [fot. WNBiW] diagnostyka molekularna [fot. WNBiW] diagnostyka molekularna [fot. WNBiW] diagnostyka molekularna [fot. WNBiW] diagnostyka molekularna [fot. WNBiW] diagnostyka molekularna [fot. WNBiW]