Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: logistyka (s1)

Bo to Ty zarządzasz przyszłością, a my chcemy Ci w tym skutecznie pomóc!

Czym jest logistyka?

Logistyka to kierunek o interdyscyplinarnym i unikatowym programie studiów rozwijającym wiedzę z zakresu zarządzania, ekonomii i finansów oraz kształtującym umiejętności posługiwania się metodami ilościowymi i narzędziami informatycznymi w zarządzaniu logistyką i łańcuchami dostaw.

Oferuje dwie specjalności:

 • zarządzanie logistyką
 • projektowanie infrastruktury logistycznej

Kierunek ten przygotowuje absolwentów do aplikowania pozyskanej wiedzy, umiejętności i kompetencji w praktyce gospodarczej, w podejmowanej pracy zawodowej. Kierunek logistyka to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na wysoko wyspecjalizowanych pracowników wyposażonych w kompleksową wiedzę z zakresu logistyki.

Program kierunku został dostosowany do standardów kwalifikacyjnych Candidate European Senior Logistician (Candidate ESLog) Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (European Logistics Association – ELA) uzyskując tym samym akredytację ELA. Uzyskanie przez absolwentów kierunku logistyka certyfikatu Candidate ESLog stanowić będzie nie tylko potwierdzenie zdobycia ponadprzeciętnej wiedzy w zakresie logistyki, ale także istotne wyróżnienie na rynku pracy.


Dlaczego warto studiować logistykę na UMK?

Nasi studenci wyposażani są w wiedzę z zakresu zarządzania logistyką, w tym realizacji, obsługi i modelowania procesów logistycznych oraz projektowania infrastruktury logistycznej. Wiedza przekazywana w trakcie studiów stanowi dorobek świata nauki wsparty rozwiązaniami stosowanymi w praktyce gospodarczej. Wykładowcy kierunku logistyka na UMK to uznani naukowcy, jak również dydaktycy będący przedstawicielami praktyki gospodarczej. Program studiów logistyka uzupełniony jest trzema miesiącami specjalistycznych praktyk zawodowych w wiodących przedsiębiorstwach regionu, m.in. w TZMO S.A., NEUCA S.A., APATOR S.A., CEREAL PARTNERS POLAND TORUŃ-PACIFIC Sp. z o. o., BORYSZEW TENSHO POLAND Sp. z o.o., BONDUELLE POLSKA S.A.

Studenci kierunku logistyka mogą realizować swoje pasje i poszerzać zainteresowania logistyką podejmując aktywności w Kole Naukowym Logistyki Logitor działającym pod opieką Katedry Logistyki WNEiZ UMK w Toruniu. Mają także możliwość otrzymania stypendium zagranicznego i podjęcia studiów w zagranicznych uczelniach partnerskich (w ramach programu ERASMUS+). Uzyskaliśmy międzynarodową akredytację AACSB, którą posiada jedynie 5% szkół biznesowych na świecie. Certyfikat ten poświadcza wysoką jakość kształcenia, ale również praktyczny aspekt studiów.

Niewątpliwym atutem studiowania logistyki w UMK jest też Toruń – piękne miasto bogate w atrakcje dla studentów i, co istotne, relatywnie niedrogie.

 

Studiuj na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu!


Co po studiach?

Absolwenci kierunku logistyka odnoszą sukcesy jako:

 • menedżerowie i specjaliści ds. transportu i spedycji,
 • menedżerowie i specjaliści ds. zarządzania łańcuchami dostaw,
 • specjaliści ds. planowania produkcji,
 • specjaliści ds. projektowania infrastruktury logistycznej,
 • specjaliści w centrach dystrybucyjnych i centrach logistycznych,
 • pracownicy działów: zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, eksportu, importu, logistyki, obsługi klienta, spedycji,
 • specjaliści ds. kontroli jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych,
 • kierownicy i menedżerowie działów: logistyki, transportu, zaopatrzenia i dystrybucji,
 • samodzielni przedsiębiorcy.

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Rekomendacje przedstawicieli praktyki gospodarczej

„Stopień otwartości polskiej gospodarki przekracza obecnie 100%, co oznacza, że weszliśmy w najlepszy okres dla rozwoju biznesu w Polsce. Fakt ten wymaga od przedsiębiorstw – szczególnie tych zorientowanych eksportowo – wzrostu kompetencji w obszarze planowania i zarządzania dostawami, produkcją, dystrybucją, odzyskiem, zapasami i transportem. Zmienność otoczenia i dynamizm zjawisk gospodarczych wymaga od pracowników z obszaru logistyki umiejętności analitycznych, opartych na metodach ilościowych, bez wykorzystania których nie można w praktyce zarządzać i optymalizować procesów. Plan studiów na kierunku Logistyka obejmuje obszary kształcenia, które powinny zapewnić przekazanie studentom właściwego zakresu wiedzy i umiejętności oraz kompetencji społecznych. Stosunek ilościowy godzin wykładowych do godzin ćwiczeń wskazuje na praktyczny aspekt kształcenia, który na tego typu kierunkach jest szczególnie pożądany. Kluczowe, co wymaga podkreślenia, jest przygotowanie studentów do praktycznego rozwiązywania problemów decyzyjnych oraz umiejętności określania funkcji celu działania”.

Paweł Neumann

Doradca ekonomiczny Prezesa Zarządu

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Spółka Akcyjna


„W dobie globalizacji logistyka jest jedną z dziedzin o najszybszym i najszerszym rozwoju. Wyzwania stojące przed nią, czynią z tej dyscypliny środowisko atrakcyjne swoją niepowtarzalnością, dynamiką zmian i tempem rozwoju nowych technik i technologii. Środowisko jest otwarte na ambitnych, otwartych i oczekujących wyzwań specjalistów i managerów logistyki. Z radością witam inicjatywę UMK powołania kierunku studiów Logistyka. Program studiów dba nie tylko o wiedzę stricte logistyczną i jej praktyczne oblicze, ale mapuje ją również na podstawy innych dyscyplin niezbędnych do skutecznego działania, a szczególnie efektywnego rozwoju biznesu. Jestem przekonany że ta formuła da studentom i absolwentom dużą szansę na atrakcyjną pracę i sukcesy w karierze zawodowej”.

Grzegorz Lizińczyk

Dyrektor Deparatamentu Centralnego Logistyki

Grupa Neuca


„Dynamiczny rozwój firm w regionie zarówno produkcyjnych, jak i centrów logistycznych potwierdza jedynie trend, obserwowany od dłuższego czasu w skali globalnej, zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników obsługi logistycznej. We wszystkich obszarach łańcucha dostaw, począwszy od planowania produkcji, zakupów, obsługi transportu, magazynu, dystrybucji oraz obsługi klienta wyspecjalizowani pracownicy są wartością dodaną, która wpływa na konkurencyjność przedsiębiorstw. Oferowany kierunek logistyczny przez UMK z pewnością pozwoli na wykształcenie specjalistów, których aktualnie poszukujemy – ze wskazaniem na optymalizację procesu oraz praktyki Lean’owe”.

Marcin Superczyński

Senior Production Supervisor

Teleplan


Stwórzmy razem #teamwneiz!

Dołącz do nas i stwórz razem z nami #teamwneiz!

Galeria zdjęć

logistyka [fot. WNEiZ] logistyka [fot. WNEiZ] logistyka [fot. WNEiZ] logistyka [fot. WNEiZ] logistyka [fot. WNEiZ] logistyka [fot. WNEiZ] logistyka [fot. WNEiZ]