Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: Międzydziedzinowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (s1)

Idea MISH-S

Międzydziedzinowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne to studia dla ludzi z wyobraźnią, ciekawych świata, o szerokich zainteresowaniach humanistycznych, które trudno zaspokoić w tradycyjnym w okresie powojennym w Polsce systemie studiowania jednej dyscypliny akademickiej.


Dlaczego warto studiować MISH-S?

 • Ze względu na unikalną formę kształcenia studia na MISH-S mają charakter elitarny, a przy tym najbardziej oblegane kierunki humanistyczne są bardziej dostępne dla kandydatów.
 • Studia odbywają się według indywidualnego programu pod opieką własnego opiekuna naukowego.
 • MISH-S dają możliwość ukończenia najbardziej atrakcyjnych kierunków studiów i kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia.
 • Tylko w ramach studiów międzywydziałowych można zrealizować własne zainteresowania naukowe niemieszczące się w ramach pojedynczych dyscyplin naukowych, a dzięki temu zdobyć wykształcenie lepiej dostosowane do zmieniającego się rynku pracy. 
 • Studia na MISH-S umożliwiają dalsze kształcenie na studiach międzynarodowych w ramach programu Erasmus+.

Studia zostały uruchomione z myślą o osobach obdarzonych niespokojnym umysłem, dociekliwych i refleksyjnych, aktywnych, a zarazem gotowych wziąć na siebie współodpowiedzialność za kształt i rytm własnego studiowania, za własne decyzje. Dobrymi kandydatami na MISH-S są osoby, które nie widzą możliwości zaspokojenia swej ciekawości poznawczej w ramach jednego tradycyjnego kierunku studiów, ale też takie, które nie chcą zbyt wcześnie dokonywać ostatecznego wyboru kierunku kształcenia. Wykształcenie współczesnego humanisty wymaga gotowości do stałego przekraczania granic tradycyjnych specjalności oraz rozumienia języka więcej niż jednej dyscypliny. Zwiększa to wydatnie szanse przystosowania się do zmiennych warunków, w jakich przyjdzie pracować absolwentom. W nowych czasach, gdy ludzie kilkakrotnie zmieniają zawód w ciągu swego życia, gdy pracują niekoniecznie w tak zwanym „zawodzie wyuczonym”, szerokie, interdyscyplinarne wykształcenie jest zasobem kulturowym, a nie obciążeniem. Równocześnie szerokie wykształcenie jest przydatne w nowoczesnych warunkach prowadzenia badań naukowych.

Każdy student MISH-S wybiera swojego Tutora, z którym współpracuje przez cały okres studiów. Jest on doradcą studenta – jego rolą jest pomoc w kształtowaniu indywidualnego planu studiów i rozwijaniu naukowych zainteresowań studenta.

 

Studiuj na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu!


Jednostki współtworzące MISH-S

Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

 • Instytut Badań Informacji i Komunikacji
 • Instytut Filozofii
 • Instytut Nauk Pedagogicznych
 • Instytut Socjologii

Wydział Humanistyczny

 • Instytut Językoznawstwa
 • Instytut Literaturoznawstwa
 • Instytut Nauk o Kulturze

Wydział Nauk Historycznych

 • Instytut Historii i Archiwistyki

Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

 • Instytut Nauk o Polityce
 • Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

Wydział Sztuk Pięknych

 • Katedra Zabytkoznawstwa i Muzealnictwa

 

Szczegółowe informacje na temat Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych znajdują się na stronie Wydziału.

Gdzie pracują absolwenci UMK?