Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: Economics (s2) - studia prowadzone w języku angielskim

Bo to Ty zarządzasz przyszłością, a my chcemy Ci w tym skutecznie pomóc!

Czym jest ekonomia?

Studiowanie ekonomii daje absolwentowi solidną wiedzę o podstawach funkcjonowania współczesnej gospodarki. Przedmioty realizowane w ramach programu studiów ułatwiają zrozumienie procesów zachodzących we współczesnej ekonomii. Absolwent potrafi analizować i interpretować zjawiska oraz procesy ekonomiczne (zarówno w skali mikro- jak i makroekonomicznej).


Dlaczego warto studiować ekonomię w języku angielskim na UMK?

 • Kierunek ekonomia ma znaczącą pozycję w polskim szkolnictwie wyższym (czego dowodem są wysokie lokaty w rankingach prasowych i środowiskowych).
 • Studiującym ekonomię w języku angielskim oferujemy możliwość wzięcia udziału w programie wymiany studenckiej, prowadzonym wspólnie z wiodącymi uczelniami partnerskimi we Francji i Włoszech: Uniwersytetem w Angers (Francja) oraz Uniwersytetem w Maceracie (Włochy) i uzyskania trzech dyplomów ukończenia studiów II stopnia w jednym czasie. Więcej informacji na stronie 3w2.umk.pl
 • Program studiów ekonomicznych uwzględnia najnowsze tendencje rozwoju tej dyscypliny w Polsce i na świecie.
 • Specjalność International Economy and Finance umożliwia zdobycie najnowszej wiedzy na styku dwóch dyscyplin: ekonomii i finansów w ujęciu międzynarodowym, co daje znakomity start do kariery zarówno w kraju, jak i za granicą.
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK posiada doskonałe warunki lokalowe, nowoczesne pracownie komputerowe i sale dydaktyczne, świetnie wyposażoną bibliotekę.
 • Oferujemy wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS+) do krajów Unii Europejskiej oraz możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST).
 • Wielu menedżerów, szefów firm w regionie (a także w całym kraju) to absolwenci ekonomii UMK.
 • Nasz Wydział posiada międzynarodową akredytację AACSB, poświadczającą wysoki poziom nauczania. Dzięki niej jesteśmy w gronie 5% najlepszych uczelni biznesowych świata. Każdy absolwent WNEiZ dostaje wraz z dyplomem certyfikat AACSB.

Economics in English


Co po studiach?

Absolwenci kierunku Economics mają możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach doktoranckich.

Absolwenci ekonomii znajdują zatrudnienie w kraju i za granicą m.in. jako:

 • analitycy zjawisk ekonomicznych,
 • specjaliści w instytucjach finansowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych i świadczących usługi finansowe,
 • pracownicy urzędów administracji państwowej i samorządowej,
 • ekonomiści w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych,
 • pracownicy instytucji, fundacji oraz stowarzyszeń pozarządowych,
 • komentatorzy medialni zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce.

Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiów dają teoretyczne i praktyczne podstawy niezbędne do uruchomienia i prowadzenia własnego biznesu.

 

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Stwórzmy razem #teamwneiz!

Dołącz do nas i stwórz razem z nami #teamwneiz! Znajdź nas na Facebooku i Instagramie i zobacz, dlaczego warto studiować na WNEiZ UMK!

Galeria zdjęć

ekonomia [fot. WNEiZ] ekonomia [fot. WNEiZ] ekonomia [fot. WNEiZ] ekonomia [fot. WNEiZ] ekonomia [fot. WNEiZ] ekonomia [fot. WNEiZ] ekonomia [fot. WNEiZ] ekonomia [fot. WNEiZ] ekonomia [fot. WNEiZ] ekonomia [fot. WNEiZ] ekonomia [fot. WNEiZ] ekonomia [fot. WNEiZ] ekonomia [fot. WNEiZ]