Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: chemia kryminalistyczna (s2)

Czym jest chemia kryminalistyczna?

Kierunek studiów chemia kryminalistyczna oferuje studia łączące wiedzę z zakresu kryminalistyki i chemii oraz umiejętności wykorzystania nowoczesnej aparatury pomiarowo-badawczej w diagnostyce prób dowodowych.

Jeżeli więc lubisz chemię i biologię, a dodatkowo chcesz zdobyć wiedzę prawniczą, to koniecznie studiuj u nas CHEMIĘ KRYMINALISTYCZNĄ!


Dlaczego warto studiować chemię kryminalistyczną na UMK?

Plan studiów kierunku chemia kryminalistyczna powstał przy współpracy z interesariuszami zewnętrznymi (Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Wojewódzka Komenda Państwowej Straży Pożarnej, Urząd Celny) oraz interesariuszami wewnętrznymi (studenci i absolwenci Wydziału Chemii UMK). Zaangażowanie ekspertów reprezentujących interesariuszy zewnętrznych i pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Prawa i Administracji UMK do prowadzenia części wykładów i laboratoriów daje gwarancję wysokiej jakości kształcenia i zdobycia praktycznej wiedzy. Studia dają ugruntowaną wiedzę oraz umiejętności wykorzystania nowoczesnych technik instrumentalnych w analizie chemicznej, głównie dotyczącej charakterystyki materiałów dowodowych.

W toku studiów studenci nabywają wiedzę i umiejętności w obszarach:

  • zaawansowanych technik instrumentalnych oraz w ich wykorzystaniu w różnych laboratoriach, ze szczególnym naciskiem na umiejętność samodzielnego wykonywania poszczególnych analiz,
  • wiedzy naukowej koniecznej do przekazywania kompleksowej analizy prób kryminalistycznych (materiałów dowodowych),
  • znajomości regulacji prawnych dotyczących pobierania i analizowania prób dowodowych,
  • podstawowej wiedzy z zakresu prawa karnego, kryminalistyki oraz technik kryminalistycznych,
  • umiejętności planowania i prowadzenia badań w kluczowych działach programu nauczania potwierdzonych wykonaniem doświadczalnej pracy magisterskiej.

W trakcie studiów studenci mają możliwość podnoszenia kompetencji oraz odbywania staży w renomowanych firmach w ramach projektów unijnych realizowanych na Wydziale Chemii UMK.


Co po studiach na kierunku chemia kryminalistyczna?

Jest to unikatowy w Polsce kierunek, kształcący na poziomie studiów drugiego stopnia przyszłych specjalistów z zakresu chemii kryminalistycznej.

Absolwent kierunku chemia kryminalistyczna jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą mogącym znaleźć zatrudnienie w laboratoriach policyjnych, placówkach współpracujących z Urzędem Celnym czy Strażą Pożarną.

Program studiów gwarantuje wykształcenie absolwentów posiadających gruntowną wiedzę interdyscyplinarną (ze szczególnym uwzględnieniem nauk chemicznych) i umiejętności wykorzystania jej w praktyce podczas pracy w laboratoriach zajmujących się analizą materiałów dowodowych. Wprowadzenie takich przedmiotów jak: systemy zarządzania jakością, kryminalistyka i podstawy procesu karnego oraz przedmiotów z zakresu technik kryminalistycznych pozwala na zdobycie i poszerzenie wiedzy niezbędnej do pracy w służbach mundurowych.

 

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Galeria zdjęć

chemia kryminalistyczna [fot. Andrzej Romański] chemia kryminalistyczna [fot. WCh] chemia kryminalistyczna [fot. Andrzej Romański]