COVID-19: zajęcia zdalne od 11 grudnia do 9 stycznia

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: ekonomia (s2)

Bo to Ty zarządzasz przyszłością, a my chcemy Ci w tym skutecznie pomóc!

Czym jest ekonomia?

Ekonomia to nauka o wyborach w warunkach ograniczonych zasobów. Aby podjąć dobrą decyzję ekonomiczną, racjonalnie wykorzystać dostępne zasoby, ekonomista musi rozumieć mechanizmy, które determinują te wybory, zarówno z punktu widzenia pojedynczych podmiotów, ale również w sposób systemowy, globalny. Ekonomista powinien kompleksowo postrzegać problemy społeczno-gospodarcze.


Dlaczego warto studiować ekonomię na UMK?

Program studiów magisterskich na kierunku ekonomia jest zaprojektowany dla tych, którzy planują zostać ekspertami w identyfikacji, analizie i diagnozie zjawisk zachodzących we współczesnej gospodarce światowej. Studia II stopnia na kierunku ekonomia w UMK umożliwiają zdobycie pogłębionej wiedzy zarówno z zakresu teorii makroekonomii, jak i potrzebnej w pracy zawodowej wiedzy specjalistycznej. W zależności od preferencji dostępne są specjalności:

  • analityka gospodarcza
  • ekonomia menedżerska
  • ekonomia sektora publicznego

Studenci studiów II stopnia zdobywają umiejętności zastosowania pogłębionej wiedzy z użyciem zaawansowanych narzędzi analitycznych. Oferujemy odbycie części studiów na uczelniach zagranicznych w ramach wymiany studenckiej.

Doskonałą alternatywą dla ekonomii w języku polskim dla osób władających językiem angielskim są bezpłatne studia II stopnia prowadzone po angielsku, po ukończeniu których studenci otrzymują potrójny dyplom (UMK, University of Angers, France oraz University of Macerata, Italy).

Kierunek posiada ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Nasz Wydział posiada międzynarodową akredytację AACSB, poświadczającą wysoki poziom nauczania. Dzięki niej jesteśmy w gronie 5% najlepszych uczelni biznesowych świata. Każdy absolwent WNEiZ dostaje wraz z dyplomem certyfikat AACSB.

Economics (in English)


Co po studiach?

Absolwenci ekonomii odnoszą sukcesy jako:

  • analitycy zjawisk ekonomicznych
  • specjaliści w instytucjach finansowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych i świadczących usługi finansowe
  • ekonomiści w przedsiębiorstwach krajowych i prywatnych
  • pracownicy instytucji, fundacji oraz stowarzyszeń pozarządowych
  • komentatorzy medialni zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce
  • pracownicy urzędów administracji państwowej i samorządowej
  • przedsiębiorcy

 

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Stwórzmy razem #teamwneiz!

Dołącz do nas i stwórz razem z nami #teamwneiz! Znajdź nas na Facebooku i Instagramie i zobacz, dlaczego warto studiować na WNEiZ UMK!

Galeria zdjęć

ekonomia [fot. WNEiZ] ekonomia [fot. WNEiZ] ekonomia [fot. WNEiZ] ekonomia [fot. WNEiZ] ekonomia [fot. WNEiZ] ekonomia [fot. WNEiZ] ekonomia [fot. WNEiZ] ekonomia [fot. WNEiZ] ekonomia [fot. WNEiZ] ekonomia [fot. WNEiZ] ekonomia [fot. WNEiZ] ekonomia [fot. WNEiZ] ekonomia [fot. WNEiZ]