Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: japonistyka (s1)

Czym jest japonistyka?

Japonia to kraj o niezwykłej historii i tradycji, a jednocześnie jedna z potęg gospodarczych. Jeśli interesujesz się kulturą japońską, pasjonujesz się podróżami do egzotycznych krajów lub planujesz współpracę biznesową z Japończykami, te studia są dla Ciebie. Jednak nauka na japonistyce to nie tylko wspaniała przygoda, ale także sumienna praca, wymagająca cierpliwości i systematyczności.

Japonistyka na UMK to kierunek filologiczny nastawiony na akademickie nauczanie literaturoznawstwa oraz językoznawstwa, uzupełniony o przedmioty kulturoznawcze. Program studiów licencjackich obejmuje setki godzin praktycznej nauki języka japońskiego, z czego większość odbywa się pod kierunkiem rodzimych użytkowników języka, a także intensywną naukę pisma japońskiego, naukę pisania tekstów użytkowych oraz akademickich, podstawy tłumaczenia polsko-japońskiego oraz przedmioty specjalistyczne, w tym: historię literatury japońskiej, gramatykę opisową języka japońskiego, gramatykę klasycznego języka japońskiego, wstęp do japonologii oraz historię Japonii.


Dlaczego warto studiować japonistykę na UMK?

Atutami japonistyki toruńskiej na poziomie studiów licencjackich są:

 • kadra ekspertów z różnorodnych dziedzin akademickiej japonistyki gwarantująca zdobycie systematycznej, wysoce specjalistycznej i trudno dostępnej wiedzy na temat Japonii;
 • doświadczeni dydaktycy, w tym rodzimi użytkownicy języka japońskiego, pracujący w zgranych zespołach i stosujący sprawdzone metody dydaktyczne – umożliwiają one studentom opanowanie języka na poziomie, który pozwoli m.in. na zdanie egzaminu stypendialnego, wyjazd na staż do Japonii czy uzyskanie certyfikatu znajomości języka japońskiego JLPT;
 • możliwość badawczego zgłębiania interesujących studenta tematów dotyczących literatury, języków, kultury oraz społeczeństwa Japonii oraz przedstawienia efektów swoich twórczych dociekań w postaci pracy dyplomowej.

Nasi studenci:

 • zdobywają stypendia rządu japońskiego, wyjeżdżają na roczne staże w japońskiej branży hotelowej bądź na uczelnie w ramach umów międzyuczelnianych (m.in. z Uniwersytetami Kobe, Shimane, Okayama);
 • są laureatami ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Języka Japońskiego;
 • mają możliwość aktywnego udziału w japonistycznych inicjatywach studenckich za pośrednictwem koła naukowego „Hoshi” (zob. niżej);
 • co roku jesienią uczestniczą w warsztatach organizowanych przez artystów-kaligrafów z Tokio;
 • studiują w nowoczesnym i przestronnym budynku z salami multimedialnymi, dobrze skomunikowanym z centrum, w mieście o pięknej architekturze, starej i nowoczesnej, wśród zieleni i w otoczeniu lasów.

 

Studiuj na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu!


Japonistyczne Koło Naukowe „Hoshi”

aut. Piotr Gil

Działające przy japonistyce Japonistyczne Koło Naukowe „Hoshi” daje zainteresowanym studentom możliwość dogłębnego poznania rozmaitych aspektów kultury japońskiej. Regularnie organizowane są spotkania oraz wydarzenia naukowo-kulturalne, które umożliwiają bezpośrednie, pozaakademickie zetknięcie się z konkretnymi zagadnieniami dotyczącymi Japonii, także poprzez zapraszanie do udziału w nich specjalistów spoza uczelni. Działalność Koła kładzie także nacisk na integrację w gronie studentów kierunku i fascynatów Japonii.

Do przykładów inicjatyw organizowanych w ramach najnowszej działalności Koła należą spotkania na temat japońskiej literatury, składania origami, zawiązywania furoshiki – ozdobnych tkanin do pakowania czy kaligrafii japońskiej.

Facebook Japonistycznego Koła Naukowego "Hoshi"


Co po studiach japonistycznych?

Absolwenci japonistyki mogą podjąć pracę:

 • w firmach, w administracji oraz w innych instytucjach utrzymujących stosunki z Japonią jako tłumacze oraz eksperci ds. japońskich,
 • w placówkach kulturalnych i dyplomatycznych,
 • jako nauczyciele w szkołach języków obcych,
 • przy inwestycjach polsko-japońskich,
 • w firmach japońskich w Polsce.

Mogą także kontynuować studia i poświęcić się pracy akademickiej. Dobra znajomość japońskiego przyda się również w podróży do tego niezwykle atrakcyjnego kraju.

Gdzie pracują absolwenci UMK?

 

Galeria zdjęć

japonistyka japonistyka japonistyka