Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: lingwistyka praktyczna i copywriting (s1)

Czym jest lingwistyka praktyczna i copywriting?

Lingwistyka praktyczna i copywriting to kierunek dla osób:

 • poszukujących narzędzi do sprawnego komunikowania się we współczesnym świecie,
 • wiążących swoją zawodową przyszłość z realizacją zamierzeń, uwzględniających warunki gospodarczo-ekonomiczne, prawne oraz wykorzystujących na co dzień nowe media,
 • pragnących rozwijać różne humanistyczne pasje (literackie, językowe), w tym także pisanie, kreowanie, projektowanie tekstów o artystycznej i praktycznej funkcji.

Jednocześnie studia te są dla osób, które zdradzając zainteresowania humanistyczne, nie biorą pod uwagę studiowania filologii polskiej czy kulturoznawstwa, a nie interesują ich też jednorodne studia z dziedziny nauk społecznych czy prawnych.


Dlaczego warto studiować lingwistykę praktyczną i copywriting na UMK?

Lingwistyka praktyczna i copywriting powstała w 2015 roku jako pierwszy na UMK kierunek o charakterze praktycznym. W rok po utworzeniu uzyskała Certyfikat „Studia z przyszłością”. Przyznając wyróżnienie, doceniono spójność, wysoką jakość kształcenia i praktyczny wymiar studiów. Podkreślono, że kierunek odpowiada na zapotrzebowania rynku pracy, dając studentom odpowiednią ilość wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Rzeczywiście, LPiC jest kierunkiem, który rozwija umiejętności komunikacyjne w mowie i piśmie. Kładziemy nacisk na praktyczne zdobywanie wiedzy językowej, kulturowej i literackiej, jednocześnie przybliżając studentom mechanizmy funkcjonowania środowiska prawnego, ekonomiczno-gospodarczego i medialnego, w obrębie którego działają firmy usługowe (np. reklamowe, marketingowe, copywriterskie). Zaletą tego kierunku jest także duży wymiar praktyk. Studenci lingwistyki praktycznej i copywritingu realizują sześciomiesięczne praktyki zawodowe o łącznym wymiarze 510 godzin.

 

Studiuj na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu!


Co po studiach?

Po lingwistyce praktycznej i copywritingu można pracować m.in.:

 • w instytucjach kulturalnych (agencje artystyczne i eventowe, kina, biura festiwalowe, zrzeszenia przewodników),
 • w mediach tradycyjnych i nowych (prasa, radio, portale internetowe),
 • w firmach (edukacyjnych i handlowych, agencjach reklamowych i copywriterskich),
 • w instytucjach (samorządowych, NGO, urzędach miast i gmin).

Można pracować m.in. jako:

 • specjalista ds. języka i wizerunku,
 • content manager,
 • webwriter,
 • copywriter,
 • specjalista ds. komunikacji,
 • researcher.

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Galeria zdjęć