Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: kulturoznawstwo (s1)

Czym jest kulturoznawstwo?

Kulturoznawstwo to nowoczesny i interdyscyplinarny kierunek humanistyczny, który łączy studia nad różnymi obszarami kultur dawnych i współczesnych: językiem, literaturą, teatrem, filmem, muzyką, sztukami wizualnymi oraz różnymi formami kultury popularnej (widowiska sportowe, komiks, gry wideo, media elektroniczne). Studia kulturoznawcze ujmują wszystkie te zjawiska w szerokiej perspektywie, pozwalają lepiej zrozumieć ich społeczne funkcje i znaczenia oraz pokazują ich zależność od kontekstu historycznego, politycznego i ekonomicznego.


Dlaczego warto studiować kulturoznawstwo na UMK?

  • Kulturoznawstwo na UMK ma ciekawy i zróżnicowany program studiów. Duża liczba zajęć fakultatywnych oraz warsztatowych umożliwia dostosowanie ścieżki kształcenia do indywidualnych zainteresowań oraz łączenie wiedzy teoretycznej z praktycznymi umiejętnościami. Studenci biorą udział w licznych przedsięwzięciach z zakresu animacji kultury oraz organizacji wydarzeń kulturalnych.
  • Toruń to miasto, w którym możliwy jest aktywny kontakt z różnymi formami kultury oraz zdobywanie zawodowych doświadczeń w ramach staży i praktyk studenckich. Znajdują się tu liczne muzea, galerie sztuki, biblioteki, kluby muzyczne, kina i teatry; odbywają się też różne festiwale oraz wydarzenia artystyczne.

 

Studiuj na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu!


Co po studiach?

Nasi absolwenci są dobrze przygotowani do pracy i często zatrudniani w instytucjach związanych z kulturą, turystyką, życiem społecznym i mediami (muzea, galerie, teatry, urzędy, stowarzyszenia i fundacje, wydawnictwa i redakcje), w których są odpowiedzialni za działania edukacyjne, organizację wydarzeń kulturalnych, promocję i public relations, przygotowywanie i realizację projektów społeczno-kulturalnych oraz tworzenie materiałów informacyjnych.

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Galeria zdjęć

kulturoznawstwo [fot. WF] kulturoznawstwo [fot. WF] kulturoznawstwo [fot. WF] kulturoznawstwo [fot. WF] kulturoznawstwo [fot. WF] kulturoznawstwo [fot. WF] kulturoznawstwo [fot. WF] kulturoznawstwo [fot. WF]