Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: filologia włoska (s1)

Filologia włoska

Studia I stopnia na kierunku filologia włoska oferują możliwość osiągnięcia znajomości języka włoskiego na poziomie B2-C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Oprócz wysokiego poziomu praktycznej nauki języka, podczas trzech lat nauki naszym studentom przekazywana jest podstawowa wiedza z historii, kultury i literatury włoskiej, jak również podstawy teoretyczne z zakresu językoznawstwa, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa oraz technik tłumaczeń.

 


Dlaczego warto studiować filologię włoską na UMK?

Mamy ponad 20 lat doświadczenia w prowadzeniu pracy naukowo-dydaktycznej i nieustannie dbamy o wysokie kwalifikacje naszej kadry, przez co gwarantujemy wysoki poziom nauczania. Zajęcia praktyczne z języka włoskiego prowadzimy według europejskich standardów, kładąc równomierny nacisk na rozwijanie podstawowych zdolności komunikacyjnych, gramatyczno-leksykalnych oraz fonetycznych.

Mamy podpisaną umowę Erasmus+ z uniwersytetami z ponad dwudziestu europejskich miast, z których największym zainteresowaniem cieszą się Rzym, Palermo, Malaga, Sewilla, Walencja i Saragossa.

Nasi studenci mają możliwość ciągłego poszerzania i wymiany zainteresowań oraz pogłębiania wiedzy językowo-kulturowej w ramach działalności dwóch kół naukowych.

Corocznie organizujemy Dni Kultury, podczas których wygłaszane są referaty wybitnych literaturoznawców i językoznawców z europejskich uniwersytetów, a występy artystyczne studentów są okazją do wspólnego dzielenia się pasją i miłością do języków Dantego i Cervantesa.

 

Studiuj na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu!


Co po studiach?

Różnorodna wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne zdobyte podczas trzech lat intensywnej nauki pozwalają naszym absolwentom na kontynuację nauki zarówno w polskich, jak i w zagranicznych uczelniach. Gwarantujemy znajomość języka włoskiego na poziomie B2-C1, historii, kultury i literatury Półwyspu Apenińskiego oraz kompetencje tłumaczeniowe.

Gdzie pracują absolwenci UMK?

 

 


Można nas odwiedzić i zobaczyć

Koło Italianistów

Filologia włoska. Lingwistyka stosowana – język włoski

Koło Naukowe Italianistów

Studenckie Koło Naukowe Evo-lingua

Koło Italianistów UMK oraz SKN Evo-lingua koncentrują się na wielu inicjatywach mających na celu popularyzację wiedzy na temat kultury i języka włoskiego. Koła angażują się w przygotowanie spotkań tematycznych z zaproszonymi gośćmi, dni kultury oraz konferencji naukowych organizowanych dla studentów filologii włoskiej.