Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: filologia rosyjska (s2)

Czym jest filologia rosyjska?

Filologia rosyjska to kierunek studiów, który pozwala zgłębić język, kulturę i historię naszego największego sąsiada. Naszym celem jest nie tylko zdobywanie wiedzy, ale też zrozumienie tego wielkiego i fascynującego obszaru, jakim jest Rosja.

 

 

 


Dlaczego warto studiować filologię rosyjską na UMK?

Kontakt z literaturą i kulturą rosyjską jest prawdziwą intelektualną i estetyczną przygodą. Profesjonalna znajomość języka rosyjskiego ułatwia poznawanie pozostałych obszarów wschodnioeuropejskich. Prowadzimy ciekawe badania, do których angażujemy zainteresowanych studentów.

Staramy się przybliżyć studentom rzeczywisty obraz Rosji tak, aby stawali się oni prawdziwymi fachowcami w tym zakresie. Stawiamy na praktyczny wymiar naszego programu zajęć – naukę języka i technik tłumaczeniowych (tekstów medialnych, literackich, specjalistycznych oraz technik ustnych – symultaniczne, konsekutywne, szeptane, a vista), znajomość obyczajowości, mediów, a więc i tego, skąd czerpać i jak analizować informacje na temat Rosji. Do studenta podchodzimy indywidualnie. U nas jest on przede wszystkim osobą, a nie tylko numerem indeksu.

Studenci mają możliwość studiowania w ramach programu Erasmus+ na europejskich uczelniach partnerskich.


Co po studiach?

Nasi absolwenci pracują jako:

  • tłumacze zwykli i przysięgli oraz tłumacze literatury,
  • specjaliści ds. rynków krajów Europy Środkowo-Wschodniej,
  • organizatorzy turystyki i w sferze jej obsługi,
  • organizatorzy życia kulturalnego,
  • rekruterzy zatrudniający pracowników ze Wschodu.

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Dodatkowe informacje

Swoje pasje związane z Rosją nasi studenci rozwijają w ramach kół naukowych. To nie tylko szansa na spróbowanie sił w pracy naukowej (np. podczas studenckich konferencji), ale przede wszystkim poznawanie szeroko pojętej kultury rosyjskiej (pokazy filmowe, prezentacje, spotkania).

Co roku organizujemy dla studentów wiele konkursów: kulinarne, tłumaczeniowe, krajoznawcze, językowe, artystyczne i in.

Anonimowi rusycyści – twórczość studentów

Minuta z językiem rosyjskim – zażygat’

Gabinet tłumaczeniowy