Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: filologia rosyjska (s1)

Czym jest filologia rosyjska?

Filologia rosyjska to kierunek studiów, który pozwala zgłębić język, kulturę i historię naszego największego sąsiada. Naszym celem jest nie tylko zdobywanie wiedzy, ale też zrozumienie tego wielkiego i fascynującego obszaru, jakim jest Rosja. Naukę na filologii rosyjskiej mogą rozpocząć zarówno studenci ze znajomością języka rosyjskiego, jak i bez niej. W kolejnych semestrach coraz więcej zajęć prowadzonych jest częściowo lub w całości w języku rosyjskim.

Od roku akademickiego 2024/2025 proponujemy studentom do wyboru dwie specjalności: ogólną i translatoryczną.

Specjalność ogólna

Specjalność ogólna oferuje kształcenie przekrojowe we wszystkich aspektach studiów filologicznych, obejmuje przedmioty z zakresu rosyjskiej literatury, języka i kultury oraz wiedzy realioznawczej na temat obszaru rosyjskojęzycznego. W ramach specjalności ogólnej prowadzone są zajęcia teoretyczne z zakresu kultury rosyjskiej (dawnej i współczesnej), historii literatury rosyjskiej oraz historii języka rosyjskiego, co prowadzi do zdobycia szerokich kompetencji w zakresie rosjoznawstwa.

Specjalność translatoryczna

Specjalność translatoryczna skupia się wyposażeniu studentów w kompetencje z zakresu tłumaczenia różnych rodzajów tekstów specjalistycznych, w tym dokumentów urzędowych, publicystyki, literatury pięknej, filmów i lokalizacji gier komputerowych. Przedmioty teoretyczne z zakresu historii literatury rosyjskiej oraz historii języka rosyjskiego są ograniczone do niezbędnego minimum, rozwijamy u studentów przede wszystkim praktyczne umiejętności językowe, kładziemy nacisk na teorię i praktykę przekładu podpartą szeroką wiedzą realioznawczą i kulturową z obszaru rosyjskojęzycznego.


Dlaczego warto studiować filologię rosyjską na UMK?

Literatura i kultura rosyjska nie wymagają specjalnej rekomendacji, obcowanie z nimi jest prawdziwą intelektualną i estetyczną przygodą. Profesjonalna znajomość języka rosyjskiego rozszerza możliwość poznawania pozostałych obszarów wschodnioeuropejskich. Staramy się przybliżyć studentom rzeczywisty obraz Rosji tak, aby stawali się oni prawdziwymi fachowcami w tym zakresie i posiadali kompetencje eksperckie z zakresu kultury rosyjskiej, w tym również ludowej i popularnej, ekonomii, polityki i historii, co daje im szerokie możliwości podjęcia pracy.

Stawiamy na praktyczny wymiar naszego programu zajęć – naukę języka i technik tłumaczeniowych, znajomość obyczajowości rosyjskiej, mediów, a więc i tego, skąd czerpać i jak analizować informacje na temat Rosji. Posiadana wiedza w zakresie funkcjonowania społeczeństw i instytucji umożliwia sprawną i efektywną aktywność zawodową w szeroko pojętym biznesie, instytucjach doradczych i eksperckich.


Co po studiach?

Nasi absolwenci pracują jako:

  • specjaliści ds. rynków krajów Europy Środkowo-Wschodniej,
  • organizatorzy turystyki i w sferze jej obsługi,
  • lektorzy,
  • tłumacze zwykli i przysięgli oraz tłumacze literatury,
  • tłumacze tekstów specjalistycznych,
  • organizatorzy życia kulturalnego,
  • rekruterzy zatrudniający pracowników ze Wschodu.

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Dodatkowe informacje

Swoje pasje związane z Rosją nasi studenci rozwijają w ramach kół naukowych. To nie tylko szansa na spróbowanie sił w pracy naukowej (np. podczas studenckich konferencji), ale przede wszystkim poznawanie szeroko pojętej kultury rosyjskiej (pokazy filmowe, prezentacje, spotkania).

Co roku organizujemy dla studentów wiele konkursów: kulinarne, tłumaczeniowe, krajoznawcze, językowe, artystyczne i in.

Anonimowi rusycyści – twórczość studentów

Minuta z językiem rosyjskim – zażygat’