Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: filologia romańska (s1)

Czym jest filologia romańska?

Studia filologiczne to nie tylko nauka języków obcych, ale też poznawanie literatury i kultury wybranych krajów, kształtowanie zdolności intelektualnych i komunikacyjnych. Kierunek filologia romańska to oferta dla wszystkich zainteresowanych literaturą i językiem francuskim. Ważnym atutem jest również możliwość poznawania łaciny i drugiego języka romańskiego (np. hiszpańskiego lub włoskiego).

Studenci pozyskują wiedzę i umiejętności z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa, elementów historii i kultury, praktycznej nauki języka francuskiego i przekładu, wybranych dziedzin francuskiego języka specjalistycznego. Dzięki łączeniu praktyki z wiedzą teoretyczną, są przygotowywani do posługiwania się językiem w różnych sytuacjach komunikacyjnych.


Dlaczego warto studiować filologię romańską na UMK?

Kierunek filologia romańska proponuje pełną ofertę dydaktyczną: od cyklu licencjackiego, poprzez studia magisterskie do szkoły doktorskiej. Zasadniczym celem kształcenia jest zdobycie przez absolwenta wiedzy i umiejętności z literaturoznawstwa i językoznawstwa oraz kompetencji językowych i społecznych (z j. francuskiego i drugiego języka romańskiego).

Na studiach licencjackich oferujemy zajęcia z j. francuskiego w zależności od poziomu zaawansowania kandydatów: dla osób ze znajomością języka oraz rozpoczynających jego naukę od podstaw. Dysponujemy laboratoriami językowymi i nowocześnie wyposażonymi salami wykładowymi w Collegium Humanisticum, dzięki czemu możemy wzbogacić i urozmaicić zajęcia pokazami multimedialnymi.

Studenci zainteresowani pracą w zawodzie nauczyciela mają możliwość uczestniczyć w zajęciach modułu pedagogicznego, które uprawniają do realizacji specjalności nauczycielskiej na studiach drugiego stopnia.

Oferujemy możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce w ramach programu MOST. Studenci mogą też skorzystać z oferty kształcenia w partnerskich uczelniach zagranicznych - dysponujemy szeroką ofertą stypendiów zagranicznych w ramach programu ERASMUS+. Współpracujemy z wieloma ośrodkami uniwersyteckimi: we Francji (Bordeaux, Marsylia, Nancy, Pau, Rouen, Angers, Amiens, Brest), Rumunii (Craiova) i Turcji (Erzurum, Kars, Sivas, Tekirdag). Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania na warsztatach, konferencjach i w kołach naukowych.

Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania na warsztatach, konferencjach i w kołach naukowych.

 

Studiuj na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu!


Co po studiach?

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent posiada umiejętności językowe co najmniej na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich). Absolwenci filologii romańskiej znajdują zatrudnienie w administracji państwowej, organizacjach międzynarodowych oraz firmach tłumaczeniowych, usługowych i turystycznych w Polsce i za granicą.

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony

Filologia romańska i Lingwistyka z językiem francuskim