Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: filologia germańska (s2)

Czym jest filologia germańska?

Filologia germańska to dwuletnie studia magisterskie, umożliwiające opanowanie języka niemieckiego na poziomie profesjonalnym i pozwalające absolwentom bez problemu odnaleźć się w świecie literatury, kultury, zagadnień życia politycznego i gospodarczego krajów niemieckojęzycznych.

Studia germanistyczne to więcej niż kurs językowy, ponieważ absolwent nie tylko czyta i mówi w języku niemieckim, ale też używa go świadomie, rozumiejąc świat, który ten język opisuje oraz umiejętnie dokonuje przekładu, uwzględniając kontekst kulturowy. W ramach studiów filologii germańskiej oferujemy dwie specjalności:

 • specjalność ogólną z elementami translatoryki dla osób przygotowujących się do zawodu tłumacza,
 • specjalność nauczycielską umożliwiającą zdobycie kompetencji do nauczania języka niemieckiego.

Kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela obejmuje przygotowanie merytoryczne oraz pedagogiczne osiągane podczas studiów I i II stopnia łącznie. Kwalifikacje nauczycielskie uzyska osoba, która ukończy studia I i II stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem (lub na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu).

Studiuj język niemiecki w Toruniu – jako pierwszy lub drugi kierunek!


Dlaczego warto studiować filologię germańską na UMK?

Toruńska germanistyka to przede wszystkim ciekawy, nowatorski program nauczania – praktyczna nauka języka obejmująca dziedziny takie jak prawo, medycyna, gospodarka, zajęcia z tłumaczeń pisemnych i ustnych, ale też autorskie zajęcia do wyboru pozwalające studentom na rozwijanie swoich zainteresowań.

Toruńska germanistyka to profesjonalni, zaangażowani pracownicy, badacze zajmujący się literaturą dawną i najnowszą, kulturą krajów niemieckojęzycznych i przeszłością regionu, językoznawcy i czynni zawodowo tłumacze, którzy swoją pasją chcą zarazić studentów. W skład zespołu dydaktycznego wchodzą rodzimi użytkownicy języka niemieckiego reprezentujący Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD) lub Austriackie Forum Kultury (ÖKF).

Toruńska germanistyka to także nowocześnie wyposażone sale wykładowe Collegium Humanisticum, laboratoria językowe, biblioteki oraz materiały dydaktyczne i kursy udostępniane na uniwersyteckiej platformie Moodle.

Toruńska germanistyka to miejsce stworzone dla naszych studentów – ludzi ciekawych świata, chętnie podejmujących dyskusję, działających w Kole Naukowym Germanistów i Kole Teatrologicznym, studiujących i pracujących, miejscowych i dojeżdżających – warto być jednym z nich!


Co po studiach?

Absolwent germanistyki znajdzie pracę w Polsce i za granicą w wielu zawodach wymagających posługiwania się językiem niemieckim. Ofert pracy dla absolwentów nie brakuje, ponieważ poszukiwani są pracownicy posiadający kompetencje interkulturowe, a te nasi studenci zdobywają nie tylko na zajęciach, ale także dzięki bogatej ofercie praktyk, szkół letnich, kursów wakacyjnych i konferencji. Platformą spotkań z pracodawcami z regionu jest działająca na toruńskiej germanistyce Akademia Zawodu, oferująca spotkania z przedstawicielami firm i warsztaty.

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Galeria zdjęć

Seminarium Toruńsko-Getyńskie [fot. WH] Kalendarz adwentowy [fot. WH] Kalendarz adwentowy [fot. WH] Kalendarz adwentowy [fot. WH] Kalendarz adwentowy [fot. WH] Kalendarz adwentowy [fot. WH] Kalendarz adwentowy [fot. WH] Kalendarz adwentowy [fot. WH] Mikołajki na germanistyce [fot. WH] Mikołajki na germanistyce [fot. WH] Mikołajki na germanistyce [fot. WH] Seminarium Toruńsko-Getyńskie [fot. WH] Seminarium Toruńsko-Getyńskie [fot. WH] Działalność Koła Teatrologicznego [fot. WH] Działalność Koła Teatrologicznego [fot. WH] Działalność Koła Teatrologicznego [fot. WH] Działalność Koła Teatrologicznego [fot. WH] Spotkanie z pisarzem Marcelem Krügerem [fot. WH] Spotkanie z pisarzem Marcelem Krügerem [fot. WH] Spotkanie z pisarzem Marcelem Krügerem [fot. WH] Działalność Koła Teatrologicznego [fot. WH]