Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: filologia germańska (s1)

Czym jest filologia germańska?

Filologia germańska to trzyletnie studia licencjackie umożliwiające opanowanie języka niemieckiego na poziomie zaawansowanym, a także pozwalające absolwentom bez problemu odnaleźć się w świecie literatury, kultury, zagadnień życia politycznego i gospodarczego Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

Studia germanistyczne to więcej niż kurs językowy, ponieważ absolwent nie tylko czyta i mówi w języku niemieckim, ale też używa go świadomie, rozumiejąc świat, który ten język opisuje. Germanistyka w Toruniu to studia dla wszystkich – osób znających już język niemiecki, chcących rozwijać swoje umiejętności, i dla tych, którzy chcą dopiero rozpocząć z nami swoją przygodę z językiem.

Studiuj język niemiecki w Toruniu - jako pierwszy lub drugi kierunek!


Dlaczego warto studiować filologię germańską na UMK?

Toruńska germanistyka to przede wszystkim ciekawy, nowatorski program nauczania – nie tylko od 8 do 12 godzin praktycznej nauki języka tygodniowo, ale też autorskie zajęcia do wyboru pozwalające studentom na rozwijanie swoich zainteresowań w zakresie literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i językoznawstwa. Możliwy jest także wybór modułu z przedmiotami bloku pedagogicznego, po którego realizacji absolwent studiów pierwszego stopnia może wybrać na drugim stopniu studiów specjalność nauczycielską przygotowującą do nauczania języka niemieckiego w szkołach.

Toruńska germanistyka to profesjonalni, zaangażowani pracownicy, badacze zajmujący się literaturą dawną i najnowszą, kulturą krajów niemieckojęzycznych i przeszłością regionu, językoznawcy i tłumacze, którzy swoją pasją chcą zarazić studentów. W skład zespołu dydaktycznego wchodzą rodzimi użytkownicy języka niemieckiego reprezentujący Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD) i Austriackie Forum Kultury (ÖKF).

Toruńska germanistyka to także nowocześnie wyposażone sale wykładowe Collegium Humanisticum, laboratoria językowe, biblioteki oraz materiały dydaktyczne i kursy udostępniane na uniwersyteckiej platformie moodle.

Toruńska germanistyka to miejsce stworzone dla naszych studentów – ludzi ciekawych świata, chętnie podejmujących dyskusję, działających w Kole Naukowym Germanistów i Kole Teatrologicznym, studiujących i pracujących, miejscowych i dojeżdżających – warto być jednym z nich!


Co po studiach?

Absolwent germanistyki znajdzie pracę w Polsce i za granicą w wielu zawodach wymagających posługiwania się językiem niemieckim. Ofert pracy dla absolwentów nie brakuje, ponieważ poszukiwani są pracownicy posiadający kompetencje interkulturowe, a te nasi studenci zdobywają nie tylko na zajęciach, ale także dzięki bogatej ofercie praktyk, szkół letnich, kursów wakacyjnych i konferencji. Platformą spotkań z pracodawcami z regionu jest działająca na toruńskiej germanistyce Akademia Zawodu, oferująca spotkania z przedstawicielami firm i warsztaty.

 

Gdzie pracują absolwenci UMK?