Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: filologia germańska (s1)

Czym jest filologia germańska?

Filologia germańska to trzyletnie studia licencjackie umożliwiające opanowanie języka niemieckiego na poziomie zaawansowanym, a także pozwalające absolwentom bez problemu odnaleźć się w świecie literatury, kultury, zagadnień życia politycznego i gospodarczego Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

Studia germanistyczne to więcej niż kurs językowy, ponieważ absolwent nie tylko czyta i mówi w języku niemieckim, ale też używa go świadomie, rozumiejąc świat, który ten język opisuje. Germanistyka w Toruniu to studia dla wszystkich – osób znających już język niemiecki, chcących rozwijać swoje umiejętności, i dla tych, którzy chcą dopiero rozpocząć z nami swoją przygodę z językiem.

Studiuj język niemiecki w Toruniu - jako pierwszy lub drugi kierunek!


Dlaczego warto studiować filologię germańską na UMK?

Toruńska germanistyka to przede wszystkim ciekawy, nowatorski program nauczania – nie tylko od 6 do 12 godzin praktycznej nauki języka tygodniowo, ale też autorskie zajęcia do wyboru pozwalające studentom na rozwijanie swoich zainteresowań w zakresie literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i językoznawstwa. Możliwy jest także wybór modułu z przedmiotami bloku pedagogicznego, po którego realizacji absolwent studiów pierwszego stopnia może wybrać na drugim stopniu studiów specjalność nauczycielską przygotowującą do nauczania języka niemieckiego w szkołach.

Kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela obejmuje przygotowanie merytoryczne oraz pedagogiczne osiągane podczas studiów I i II stopnia łącznie. Kwalifikacje nauczycielskie uzyska osoba, która ukończy studia I i II stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem (lub na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu).

Toruńska germanistyka to profesjonalni, zaangażowani pracownicy, badacze zajmujący się literaturą dawną i najnowszą, kulturą krajów niemieckojęzycznych i przeszłością regionu, językoznawcy i tłumacze, którzy swoją pasją chcą zarazić studentów. W skład zespołu dydaktycznego wchodzą rodzimi użytkownicy języka niemieckiego reprezentujący Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD) lub Austriackie Forum Kultury (ÖKF).

Toruńska germanistyka to także nowocześnie wyposażone sale wykładowe Collegium Humanisticum, laboratoria językowe, biblioteki oraz materiały dydaktyczne i kursy udostępniane na uniwersyteckiej platformie Moodle.

Toruńska germanistyka to miejsce stworzone dla naszych studentów – ludzi ciekawych świata, chętnie podejmujących dyskusję, działających w Kole Naukowym Germanistów i Kole Teatrologicznym, studiujących i pracujących, miejscowych i dojeżdżających – warto być jednym z nich!

 

Studiuj na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu!


Co po studiach?

Absolwent germanistyki znajdzie pracę w Polsce i za granicą w wielu zawodach wymagających posługiwania się językiem niemieckim. Ofert pracy dla absolwentów nie brakuje, ponieważ poszukiwani są pracownicy posiadający kompetencje interkulturowe, a te nasi studenci zdobywają nie tylko na zajęciach, ale także dzięki bogatej ofercie praktyk, szkół letnich, kursów wakacyjnych i konferencji. Platformą spotkań z pracodawcami z regionu jest działająca na toruńskiej germanistyce Akademia Zawodu, oferująca spotkania z przedstawicielami firm i warsztaty.

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Galeria zdjęć

Seminarium Toruńsko-Getyńskie [fot. WH] Kalendarz adwentowy [fot. WH] Kalendarz adwentowy [fot. WH] Kalendarz adwentowy [fot. WH] Kalendarz adwentowy [fot. WH] Kalendarz adwentowy [fot. WH] Kalendarz adwentowy [fot. WH] Kalendarz adwentowy [fot. WH] Mikołajki na germanistyce [fot. WH] Mikołajki na germanistyce [fot. WH] Mikołajki na germanistyce [fot. WH] Seminarium Toruńsko-Getyńskie [fot. WH] Seminarium Toruńsko-Getyńskie [fot. WH] Działalność Koła Teatrologicznego [fot. WH] Działalność Koła Teatrologicznego [fot. WH] Działalność Koła Teatrologicznego [fot. WH] Działalność Koła Teatrologicznego [fot. WH] Spotkanie z pisarzem Marcelem Krügerem [fot. WH] Spotkanie z pisarzem Marcelem Krügerem [fot. WH] Spotkanie z pisarzem Marcelem Krügerem [fot. WH] Działalność Koła Teatrologicznego [fot. WH]