Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: filologia bałkańska (s1)

Czym jest filologia bałkańska?

Filologia bałkańska na UMK w Toruniu to powołana ponad 20 lat temu pierwsza bałkanistyka w Polsce. Jako jedyna od samego początku po dzień dzisiejszy oferuje nauczanie języka albańskiego na poziomie licencjackim i magisterskim. Wieloletnie doświadczenie zaowocowało programem studiów, który łączy dużą liczbę godzin praktycznej nauki języków bałkańskich z przedmiotami z kilku dziedzin humanistycznych i elementami nauk społecznych. Dzięki temu nasze studia zyskały charakter interdyscyplinarny i lepiej przygotowują absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy niż klasyczne kierunki filologiczne.

Podobnie jak lingwistyka stosowana proponujemy kombinację dwóch języków, nauczanych jednak w takim samym wymiarze godzin. W roku akademickim 2023/2024 dla wszystkich studentów językiem obligatoryjnym będzie serbski, natomiast językami do wyboru – albański i bułgarski. Po przyjęciu na studia kandydaci składają deklaracje dotyczące wybieranego języka. O jego nauczaniu decyduje ostatecznie większość oddanych głosów. Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie Katedry Bałkanistyki UMK w zakładce "Dla kandydatów".

Burzliwe dzieje oraz liczne przemiany w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym ludności Półwyspu Bałkańskiego, bogactwo kulturowe i językowe tej części Europy sprawiają, że toruńska bałkanistyka jest idealnym pomysłem na drugi kierunek dla studentów historii, politologii, stosunków międzynarodowych, socjologii, prawa, ekonomii, etnologii, kulturoznawstwa czy innych filologii. Zróżnicowane co do treści i formy zajęcia pozwolą zdobyć lub pogłębić wiedzę o tzw. kotle bałkańskim. Znajomość języka albańskiego, bułgarskiego czy serbskiego można zaś wykorzystać w różnych aspektach życia, od czytania tekstów w oryginale po podróże, a w dalszej perspektywie – w pracy zawodowej.


Dlaczego warto studiować filologię bałkańską na UMK?

W dzisiejszych czasach swobodne komunikowanie się po angielsku to jeden z wielu wymogów stawianych kandydatom przez pracodawców. Atutem na rynku pracy może być dobra znajomość rzadszych języków, do których należą albański, bułgarski czy serbski. To właśnie najważniejszy, choć nie jedyny powód, by rozpocząć studia na toruńskiej bałkanistyce.

Oprócz ciekawego programu i wykwalifikowanej kadry naukowej prowadzącej zajęcia, naszym studentom gwarantujemy warunki dużo lepsze niż w szkołach językowych:

  • uczymy w małych grupach od poziomu podstawowego do poziomu B2,
  • jesteśmy zespołem doświadczonych dydaktyków, a wśród nas są również rodzimi użytkownicy języków bałkańskich,
  • stosujemy zróżnicowane metody nauczania dostosowane do europejskich wymogów kształcenia,
  • wykorzystujemy najnowsze materiały do nauki języków bałkańskich, w tym podręczniki autorstwa pracowników naszej katedry,
  • jesteśmy otwarci na propozycje w kwestii doboru realizowanych na zajęciach tematów,
  • preferujemy indywidualne podejście do każdego studenta.

Stawiamy także na wysoką jakość kształcenia i mobilność. Dzięki programowi Erasmus+ i wymianie ministerialnej studenci bałkanistyki mogą odbyć częściowo studia na licznych uniwersytetach zagranicznych, w tym na terenie Bałkanów. Program MOST daje z kolei szansę skorzystania z oferty dydaktycznej uczelni polskich. W wakacje można natomiast łączyć naukę języka bałkańskiego z przyjemnym wypoczynkiem, decydując się na udział w szkole letniej w Bułgarii, Serbii lub Kosowie.

 

Studiuj na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu!


Co po studiach?

Członkostwo w Unii Europejskiej lub ubieganie się o przyjęcie do niej wyraźnie kształtuje rynek pracy w krajach Półwyspu Bałkańskiego i sprawia, że wciąż rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z gruntowną wiedzą o tym regionie i biegłą znajomością języków bałkańskich.

Sprawne posługiwanie się językiem albańskim, bułgarskim lub serbskim to narzędzie, które można wykorzystać w wielu zawodach. Od pewnego czasu Bałkany przyciągają coraz więcej turystów. Nic więc dziwnego, że biura podróży poszukują pracowników władających językami bałkańskimi. Wielu naszych studentów zdecydowało się na współpracę z agencjami turystycznymi już w trakcie studiów. Dla młodych osób jest to wspaniała przygoda, która często przeradza się w sposób na życie.

O ciekawą i dobrze płatną pracę można ubiegać się zarówno w polskich, jak i międzynarodowych firmach prowadzących działalność w krajach Półwyspu Bałkańskiego. Takie doświadczania mają nasi absolwenci, z których część zdecydowała się następnie na założenie własnego biznesu na Bałkanach. Inni spełniają się zawodowo w różnych organizacjach rządowych i pozarządowych, w przygranicznych służbach mundurowych, ambasadach i instytucjach kulturalnych.

Wiedza i umiejętności językowe zdobyte na filologii bałkańskiej to solidna podstawa, by podjąć podyplomowe studia przekładoznawcze lub rozpocząć pracę naukową. Wykształciliśmy absolwentów, którzy zdobyli uprawnienia tłumacza przysięgłego lub są dziś cenionymi badaczami w dziedzinie bałkanistyki.

Znajomość języka albańskiego, bułgarskiego czy serbskiego może okazać się kluczem do sukcesu. Zapraszamy do studiowania filologii bałkańskiej na UMK!

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Galeria zdjęć

filologia bałkańska [fot. WH]      filologia bałkańska [fot. WH] filologia bałkańska [fot. WH] filologia bałkańska [fot. WH] filologia bałkańska [fot. WH] filologia bałkańska [fot. WH]