Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: filologia angielska (n1)

Czym jest filologia angielska?

Filologia angielska to kierunek studiów humanistycznych, który daje możliwość lepszego poznania języka oraz zdobycia wiedzy z zakresu językoznawstwa, kultury i literatury krajów anglojęzycznych. Student nabywa umiejętności i kompetencje poprawnego wykorzystania języka angielskiego w zakresie komunikacji niezbędnej w różnych sytuacjach społecznych, rozumienia i tworzenia tekstów zróżnicowanych stylistycznie i funkcjonalnie, swobodnego wyrażania złożonych sądów i opinii, a także posługiwania się językiem naukowym.


Dlaczego warto studiować filologię angielską na UMK?

Filologia angielska cieszy się od wielu lat popularnością wśród kandydatów na studia I stopnia, a forma studiów niestacjonarnych stanowi alternatywę dla osób pracujących.

Nasza oferta zajęć dydaktycznych obejmuje kurs praktycznej nauki języka angielskiego, tłumaczenie tekstów, ćwiczenia z akwizycji i nauki języka angielskiego oraz wiedzę o języku angielskim, literaturze i kulturze anglojęzycznej. Program studiów obejmuje także naukę języka angielskiego stosowanego w wybranych sektorach życia gospodarczego, w których poszukiwani są absolwenci studiów filologicznych oraz umożliwia przygotowanie do międzynarodowych egzaminów i kwalifikacji zawodowych z języka angielskiego ogólnego i specjalistycznego.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, nie częściej niż dwa razy w miesiącu, co daje możliwość studiowania na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce osobom pracującym i mieszkającym poza Toruniem. Znaczna część kursów odbywa się w formie zajęć e-learningowych prowadzonych za pomocą elektronicznej platformy Moodle.


Co po studiach?

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent posiada umiejętności językowe na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i jest przygotowany do podjęcia studiów magisterskich.

Absolwenci filologii angielskiej znajdują zatrudnienie w administracji państwowej, organizacjach międzynarodowych oraz firmach usługowych i turystycznych. Pracują także w szkołach i placówkach oświatowych.

 

Gdzie pracują absolwenci UMK?