Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: filologia angielska (s1)

Czym jest filologia angielska?

Filologia angielska to kierunek studiów humanistycznych, który daje możliwość lepszego poznania języka oraz zdobycia wiedzy z zakresu językoznawstwa, kultury i literatury krajów anglojęzycznych. W trakcie zajęć dydaktycznych student nabywa umiejętności i kompetencje poprawnego wykorzystania języka angielskiego w zakresie komunikacji w różnych sytuacjach społecznych, rozumienia i tworzenia tekstów anglojęzycznych zróżnicowanych stylistycznie i funkcjonalnie, swobodnego wyrażania złożonych sądów i opinii, a także posługiwania się językiem naukowym.


Dlaczego warto studiować filologię angielską na UMK?

Filologia angielska na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu cieszy się od wielu lat popularnością wśród kandydatów na studia I stopnia. Program studiów anglistycznych uwzględnia aspekty praktyczne i zawodowe, obejmując zajęcia z zakresu praktycznej nauki języka angielskiego, języka biznesu i tłumaczenia tekstów, a także moduły filologiczne (z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i translatoryki). Celem jest przygotowanie absolwentów do wykonywania pracy. Studenci mają możliwość rozwijania swoich umiejętności poprzez udział w spotkaniach z ludźmi kultury i życia publicznego krajów anglojęzycznych (pisarzami, wykładowcami zagranicznymi, dyplomatami z krajów anglojęzycznych).

 

Studiuj na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu!


Co po studiach?

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent posiada umiejętności językowe na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).

Absolwenci filologii angielskiej znajdują zatrudnienie w administracji państwowej, organizacjach międzynarodowych oraz firmach tłumaczeniowych, usługowych i turystycznych.

Gdzie pracują absolwenci UMK?