Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: biotechnologia (s1)

Czym jest biotechnologia?

Biotechnologia jest interdyscyplinarną i dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki. Kształcenie na tym kierunku jest odpowiedzią na potrzeby innowacyjnej gospodarki, której dynamiczny rozwój ma miejsce w kraju i za granicą. Wychodzi także naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy. W opinii Komisji Europejskiej biotechnologia ma kluczowe znaczenie dla konkurencyjności gospodarki, dlatego wykorzystanie potencjału naukowego w tej dziedzinie dla tworzenia nowych produktów i technologii jest jak najbardziej pożądane.


Dlaczego warto studiować biotechnologię na UMK?

Studiując biotechnologię na UMK:

 • uzyskasz stopień licencjata w ramach studiów I stopnia i tytuł magistra w ramach studiów II stopnia,
 • uzyskasz wiedzę niezbędną dla pełnego rozumienia procesów biotechnologicznych,
 • uzyskasz przygotowanie praktyczne, umożliwiające stosowanie najnowszych technik biologii molekularnej i inżynierii genetycznej,
 • realizując wybrany program dodatkowy (np. biotechnologia medyczna, biotechnologia żywności, agrobiotechnologia, techniki mikroskopowe stosowane w biotechnologii, nowoczesne techniki badawcze w biotechnologii), samodzielnie stworzysz własny profil studiów zgodny z zainteresowaniami i aktualnymi potrzebami rynku pracy,
 • możesz zrealizować indywidualny projekt badawczy,
 • skorzystasz z laboratoriów wyposażonych w nowoczesną aparaturę badawczą, multimedialnych sal wykładowych, pracowni komputerowych oraz zbiorów bibliotecznych,
 • skorzystasz z szerokiej oferty stypendiów naukowych i socjalnych oraz możliwości wynikających z doskonałej organizacji miasteczka akademickiego,
 • będziesz miał możliwość poszerzania swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji poprzez studia na innych uczelniach w Polsce (w ramach programu MOST) oraz na uniwersytetach europejskich (w ramach programu ERASMUS+).

Co po studiach?

Sylwetkę absolwenta kierunku biotechnologia określają wiedza, umiejętności i kompetencje, zatem jest on cenionym reprezentantem nowoczesnej dziedziny wiedzy.

Absolwenci znajdują zatrudnienie m.in.:

 • jako specjaliści lub eksperci w instytutach oraz ośrodkach badawczych opracowujących i wdrażających nowoczesne techniki i technologie, zwłaszcza w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, chemicznym, spożywczym oraz w rolnictwie,
 • w laboratoriach badawczo-rozwojowych, kontrolnych i diagnostycznych,
 • w instytucjach zajmujących się nadzorem i kontrolą jakości środowiska (oczyszczalnie ścieków, kompostownie odpadów),
 • we własnych firmach, gdyż uzyskane umiejętności i kompetencje pozwalają na założenie i prowadzenie takiej działalności,
 • w nauce (uczelnie, instytuty badawcze).

 

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Łączy nas coś więcej niż łańcuch DNA

Galeria zdjęć

biotechnologia [fot. WNBiW] biotechnologia [fot. WNBiW] biotechnologia [fot. WNBiW] biotechnologia [fot. WNBiW] biotechnologia [fot. WNBiW] biotechnologia [fot. WNBiW] biotechnologia [fot. WNBiW] biotechnologia [fot. WNBiW] biotechnologia [fot. WNBiW] biotechnologia [fot. WNBiW] biotechnologia [fot. WNBiW] biotechnologia [fot. WNBiW] biotechnologia [fot. WNBiW] biotechnologia [fot. WNBiW] biotechnologia [fot. WNBiW] biotechnologia [fot. WNBiW]