Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: biologia (s1)

Czym jest biologia?

Nowoczesna biologia jest nauką wyjątkową, gdyż zajmuje się badaniem życia. W dobie rozwoju technicznego biologia jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się nauk, a jej osiągnięcia są szeroko wykorzystywane w wielu dziedzinach. Charakteryzuje i klasyfikuje organizmy żywe, przygląda się ich zachowaniu, poznaje procesy w nich zachodzące oraz te, które prowadzą do powstania nowych gatunków. Definiuje zależności między gatunkami a środowiskiem naturalnym. Jeżeli zatem chcesz poznać mechanizmy i prawa rządzące różnymi procesami zachodzącymi na wszystkich poziomach organizacji życia, to ten kierunek jest idealny właśnie dla Ciebie.

Od drugiego roku studiów studenci będą mieli możliwość wyboru specjalności ogólnej lub nauczycielskiej.

Wybranie specjalności nauczycielskiej umożliwi uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela biologii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 1450). Kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela obejmuje przygotowanie merytoryczne oraz pedagogiczne osiągane podczas studiów I i II stopnia łącznie. Kwalifikacje nauczycielskie uzyska osoba, która ukończy studia I i II stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem (lub na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu).


Dlaczego warto studiować biologię na UMK?

 • Uzyskasz tytuł licencjata w ramach studiów I stopnia.
 • Jeśli wybierzesz specjalność nauczycielską, uzyskasz uprawnienia do nauczania biologii w szkole bez potrzeby odbywania dodatkowych szkoleń zewnętrznych (zgodnie z obecnym stanem prawnym, wymaga to kontynuacji studiów na II stopniu na tej samej specjalności – taką możliwość również zapewnimy naszym studentom).
 • Zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje gwarantujące opanowanie najnowszych metod i strategii badawczych stosowanych w biologii eksperymentalnej i środowiskowej.
 • Będziesz brać udział w seminariach i konwersatoriach poszerzających wiedzę i horyzonty intelektualne w dziedzinie biologii i nauk pokrewnych, takich jak biomedycyna i bioetyka.
 • Samodzielnie stworzysz własny profil studiów, wybierając specjalistyczne kursy oraz tematykę pracy licencjackiej zgodnie z zainteresowaniami i aktualnymi potrzebami rynku pracy.
 • Uzyskasz specjalistyczne uprawnienia.
 • Skorzystasz z szerokiej oferty stypendiów naukowych i socjalnych, możliwości wynikających z doskonałej organizacji miasteczka akademickiego (domy studenckie, obiekty sportowe, kluby studenckie).
 • Będziesz miał możliwość poszerzania swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji poprzez studia na innych uczelniach w Polsce (w ramach programu MOST) oraz na uniwersytetach europejskich (w ramach programu ERASMUS+).

 

Studiuj na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu!


Co po studiach?

Absolwent kierunku biologia w UMK, posiadając szeroką wiedzę biologiczną oraz szereg nabytych umiejętności, jest przygotowany do podjęcia pracy w:

 • polskich i zagranicznych instytucjach naukowo-badawczych,
 • szkołach, jako nauczyciel biologii (po ukończeniu studiów I i II stopnia),
 • pracowniach i laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych firm działających w różnych gałęziach gospodarki,
 • jednostkach wykonujących raporty i ekspertyzy biologiczne na zlecenie administracji państwowej, samorządowej i podmiotów gospodarczych,
 • ogrodach botanicznych i zoologicznych,
 • szkółkach oraz firmach ogrodniczych i hodowlanych,
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
 • firmach farmaceutycznych,
 • redakcjach czasopism i przy tworzeniu audycji naukowych,
 • fundacjach popularyzujących naukę.

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Łączy nas coś więcej niż łańcuch DNA

Galeria zdjęć

biologia [fot. WNBiW] biologia [fot. WNBiW] biologia [fot. WNBiW] biologia [fot. WNBiW] biologia [fot. WNBiW] biologia [fot. WNBiW] biologia [fot. WNBiW] biologia [fot. WNBiW] biologia [fot. WNBiW] biologia [fot. WNBiW] biologia [fot. WNBiW] biologia [fot. WNBiW] biologia [fot. WNBiW] biologia [fot. WNBiW] biologia [fot. WNBiW] biologia [fot. WNBiW] biologia [fot. WNBiW] biologia [fot. WNBiW] biologia [fot. WNBiW] biologia [fot. WNBiW] biologia [fot. WNBiW] biologia [fot. WNBiW] biologia [fot. WNBiW] biologia [fot. WNBiW] biologia [fot. WNBiW] biologia [fot. WNBiW] biologia [fot. WNBiW] biologia [fot. WNBiW] biologia [fot. WNBiW] biologia [fot. WNBiW]