Zarejestruj się Zaloguj się
Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów
Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

Informacje o kierunku studiów

Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

 Informacje o kierunku studiów

Kierunek: ochrona dóbr kultury

Czym jest ochrona dóbr kultury?

Ochrona dóbr kultury to studia dla wszystkich zainteresowanych sztuką, którzy pragną czynnie zajmować się zachowaniem dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń, pracując w muzeach lub urzędach konserwatorskich, w mediach i na uczelniach. To także dobry wybór dla tych, którzy pragną odnaleźć się w pracy na rynku sztuki.

Przedmiotem studiów są zabytki składające się na materialne dziedzictwo kulturowe. Kierunek ochrona dóbr kultury przygotuje Was do jego interpretacji i ochrony: łączy historię sztuki ze znawstwem rzemiosł, muzeologią, konserwatorstwem, technikami sztuk plastycznych i budownictwa, historią i filozofią. Szczególny nacisk kładziemy na materialną strukturę reliktów przeszłości, w tym także: jej przekształcenia, nawarstwienia, problemy konserwatorskie, a program studiów uzupełniają zajęcia praktyczne z rysunku, rysunku technicznego, fotografii.


Dlaczego warto studiować ochronę dóbr kultury na UMK?

Kształcenie w zakresie ochrony dziedzictwa w UMK stanowi pierwowzór dla podobnych studiów na innych uczelniach: pierwszy w Polsce kierunek o tym profilu otwarto tu w 1947 pod nazwą Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo. Jego specyfikę kształtowali wybitni konserwatorzy, zabytkoznawcy, historycy sztuki; i dziś dydaktykę prowadzą tu uznani specjaliści, działacze ICOMU, ICOMOSU, UNESCO, Rady ds. Muzeów. Toruń – miasto z listy światowego dziedzictwa UNESCO, pełne zabytków o szczególnej wartości – to idealne miejsce do studiowania ochrony dziedzictwa „na dotyk”, a dzięki włączeniu ODK w strukturę Wydziału Sztuk Pięknych, będziecie mieli stały kontakt z działalnością konserwatorską i aktualiami sztuki.

ODK to studia bazujące na historii sztuki, ale znacznie wykraczające poza jej zakres i metody. Dlatego w znacznie szerszym i wyspecjalizowanym stopniu przygotowują Was do różnego typu pracy zawodowej, związanej z dziedzictwem kulturowym. Kierunek oferuje na poziomie licencjatu 2 specjalności – konserwatorstwo (skupione na rozpoznaniu i zachowaniu dziedzictwa architektoniczno-urbanistycznego) oraz zabytkoznawstwo i muzealnictwo (skupione na rozpoznaniu, analizie oraz sposobach zachowania i upowszechniania „dziedzictwa ruchomego”; a także na współczesnych wyzwaniach muzealnictwa). Na studiach magisterskich trzecią ścieżkę specjalnościową stanowi krytyka artystyczna, odpowiadająca na nowe zapotrzebowania rynku pracy w zakresie kultury wizualnej.


Co po studiach?

Po studiach licencjackich będziecie przygotowani w stopniu podstawowym do pracy w instytucjach kultury (jako asystenci muzealni, pracownicy galerii, domów kultury) i możecie podjąć dalsze studia w różnych kierunkach humanistycznych – najlepiej, specjalizując się dalej w ramach ODK. To na studiach II stopnia fachowe ścieżki specjalnościowe decydują o ukształtowaniu sylwetki absolwenta. Możecie podjąć pracę m. in.:

  • w biurach konserwatorów miejskich i wojewódzkich i w ośrodkach dokumentacji zabytków po konserwatorstwie (z uprawnieniami do badań architektonicznych
  • w instytucjach muzealnych, na rynku sztuki oraz w ośrodkach animacji kultury po zabytkoznawstwie i muzealnictwie
  • w instytucjach życia kulturalnego i artystycznego
  • w czasopismach po krytyce artystycznej (zawodowy status dziennikarski)

 

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Studia dla tych, dla których zabytek jest najważniejszy

To, gdzie traficie po studiach, zależy od wielu czynników: Waszych zainteresowań i temperamentu, Waszego zaangażowania przez cały okres nauki w podnoszenie swych umiejętności i poszukiwanie kontaktów (także – co ważne – zagranicznych) oraz od aktualnych możliwości na rynku pracy. Naszym głównym celem jest zaszczepić w Was głęboką troskę o spuściznę przeszłości i świadomość, jak wiele od Was zależy: od Waszej wiedzy, decyzyjności, wiary w ideały. Służą temu nie tylko zajęcia teoretyczne, ale też żywy kontakt z zabytkiem – zajęcia terenowe, objazdy, praktyki, projekty w kołach naukowych. Chcemy wyposażyć Was w szeroką wiedzę i konkretne umiejętności, ale tym, co zadecyduje o Waszej pracy po studiach będzie Wasza własna pasja wobec sztuki i przekonanie, że zabytek jest najważniejszy!

 

Dodatkowe informacje

Strona kierunku

Inwentaryzacja zabytków architektury

Badania architektoniczne budownictwa ceglanego

Badania architektury drewnianej

 

Galeria zdjęć

ochrona dóbr kultury [fot. WSzP] ochrona dóbr kultury [fot. WSzP] ochrona dóbr kultury [fot. WSzP] ochrona dóbr kultury [fot. WSzP] ochrona dóbr kultury [fot. WSzP] ochrona dóbr kultury [fot. WSzP]