Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: ochrona dóbr kultury (s1)

Czym jest ochrona dóbr kultury?

Studia w zakresie ochrony dóbr kultury to studia dla wszystkich zainteresowanych sztuką i architekturą, którzy pragną czynnie zajmować się zachowaniem dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń. Studia dają szeroką wiedzę w zakresie historii sztuki i dziedzictwa materialnego, a przede wszystkim szansę na modelowanie dalszej drogi naukowej i kariery zawodowej w stronę konserwatorstwa, zabytkoznawstwa i muzealnictwa. Łączą wiedzę teoretyczną z zakresu dziejów sztuki i ochrony dziedzictwa kulturowego z wieloma praktycznymi umiejętnościami (m. in. w zakresie identyfikacji, dokumentacji i wartościowania zabytków), niezbędnymi w instytucjach zajmujących się ochroną dóbr kultury. Dużą wagę przykładamy do struktury materialnej dzieł sztuki / zabytków architektury / wytworów rzemiosła / zabytków techniki, a także do rozpoznania tkwiących w nich wartości. Program studiów uzupełnią zajęcia z rysunku, rysunku technicznego, wizualizacji 3D, fotografii i wyjazdy na ćwiczenia w terenie. Jest to unikatowy model kształcenia, który pozwala naszym Absolwentom odnaleźć się w bardzo różnych instytucjach i pracować z bardzo różnymi wytworami przeszłości, o różnej jakości i wartości kulturowej.


Dlaczego warto studiować ochronę dóbr kultury na UMK?

Ponieważ ochrona dóbr kultury na Wydziale Sztuk Pięknych UMK to ponad pół wieku tradycji kształcenia w zakresie ochrony dziedzictwa!

Toruńska ODK to pierwowzór dla innych tego typu kierunków w Polsce. Jej specyfikę kształtowali wybitni konserwatorzy, zabytkoznawcy, historycy sztuki. I dziś dydaktykę prowadzą tu uznani specjaliści, działacze ICOMU, ICOMOSU, UNESCO, Rady ds. Muzeów. Toruń zaś, jako miasto z listy światowego dziedzictwa UNESCO, zapewnia żywy i bezpośredni kontakt z zabytkami, a Wydział Sztuk Pięknych – ze środowiskiem artystycznym i konserwatorskim.

Studia ODK na UMK to:

  • świadomość znaczenia, kryteriów, potrzeb i możliwości ochrony dziedzictwa kulturowego, szerokie spektrum zagadnień konserwatorskich i muzealniczych (powiązanych z rozpoznaniem zagrożeń dla zabytku, oceną i projektowaniem działań konserwatorskich i muzealnych),
  • kurs historii sztuki z elementami wartościowania,
  • fachowe umiejętności w zakresie opisu, inwentaryzacji i dokumentacji dziedzictwa,
  • szczegółowa wiedza umożliwiająca identyfikację i interpretację dzieł sztuki, architektury i rzemiosła artystycznego,
  • umiejętności w zakresie rozpoznania zabytków pod kątem technik, materiałów i historycznych nawarstwień,
  • wiedza o historii i funkcjonowaniu instytucji muzealnych oraz dziejach kolekcjonerstwa,
  • „żywy” kontakt z zabytkami podczas ćwiczeń terenowych i objazdów!

 

Studiuj na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu!


Co po studiach?

Po studiach licencjackich będziecie przygotowani w stopniu podstawowym do pracy w instytucjach kultury (jako asystenci muzealni, pracownicy galerii, domów kultury). Możecie też kontynuować studia na różnych kierunkach humanistycznych – najlepiej, specjalizując się dalej w ramach ODK.

Możecie podjąć pracę m. in.:

  • w różnych instytucjach kultury i sztuki, np. w muzeach o różnym profilu, w galeriach sztuki i na rynku antykwarycznym, centrach sztuki współczesnej, domach kultury, i innych ośrodkach życia kulturalnego i artystycznego,
  • w urzędach konserwatorskich, ośrodkach dokumentacji zabytków lub w firmach konserwatorskich i innych instytucjach, zajmujących się badaniami (w tym badaniami architektonicznymi), ochroną i opieką nad zabytkami, ich dokumentacją i wartościowaniem,
  • w wydawnictwach oraz czasopismach związanych ze sztuką i kulturą, zabytkami, rynkiem sztuki i jej aktualiami.

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Film promocyjny

Galeria zdjęć

ochrona dóbr kultury [fot. WSzP] ochrona dóbr kultury [fot. WSzP] ochrona dóbr kultury [fot. WSzP] ochrona dóbr kultury [fot. WSzP] ochrona dóbr kultury [fot. WSzP] ochrona dóbr kultury [fot. WSzP] ochrona dóbr kultury [fot. WSzP]