Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: malarstwo

Czym jest malarstwo?

Studia na kierunku malarstwo realizuje Zakład Malarstwa, który jest jedną z kilku jednostek organizacyjnych Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Studia pozwalają rozwijać swój artystyczny talent, zdobyć umiejętności praktyczne dotyczące warsztatu malarskiego oraz witrażu i szkła artystycznego. Studia przygotowują studentów do świadomej i zróżnicowanej indywidualnie kreatywności wdrażając ich do pracy artysty plastyka.


Dlaczego warto studiować malarstwo na UMK?

Oferta kształcenia na kierunku malarstwo realizowana jest w ramach dwóch specjalności:

  • malarstwo sztalugowe
  • malarstwo w architekturze (która obejmuje malarstwo ścienne i witraż albo szkło artystyczne)

Oznacza to, że studenci po zaliczeniu I roku studiów (ogólnego) wybierają dalszy tok studiów na specjalności malarstwo sztalugowe, w jednej z trzech pracowni dyplomujących albo specjalność malarstwo w architekturze w Pracowni Malarstwa Ściennego lub w Pracowni Witrażu. Przygotowanie dyplomu artystycznego w jednej z tych pracowni obejmuje zestaw prac (z odautorskim komentarzem), jako dyplom podstawowy i zestaw prac z zakresu drugiej specjalności, jako dyplom uzupełniający, co zapewnia pełne przygotowanie studentów do samodzielnej pracy zawodowej artysty plastyka.


Co po studiach?

Absolwent otrzymuje tytuł magistra i może prowadzić samodzielną działalność artystyczną i wystawienniczą. Może także prowadzić galerie, być scenografem, specjalistą od oprawy plastycznej imprez, instytucji, projektantem sztuki użytkowej i wielu przedmiotów codziennego użytku, doradcą w sprawach wystroju i aranżacji wnętrz. Po ukończeniu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela może pracować w szkole.

 

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Film promocyjny

Galeria zdjęć

malarstwo [fot. WSzP] malarstwo [fot. WSzP] malarstwo [fot. WSzP] malarstwo [fot. WSzP] malarstwo [fot. WSzP] malarstwo [fot. WSzP] malarstwo [fot. WSzP] malarstwo [fot. WSzP]