Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: malarstwo (studia jednolite magisterskie)

Czym jest malarstwo?

Studia na kierunku malarstwo realizuje Zakład Malarstwa, który jest jedną z kilku jednostek organizacyjnych Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Są to wyjątkowe w kraju studia, na których studenci obligatoryjnie kształcą się dwutorowo i realizują dyplom składający się z dwóch specjalizacji. Studia pozwalają rozwijać swój artystyczny talent, zdobyć umiejętności praktyczne dotyczące warsztatu malarskiego malarstwa ściennego oraz witrażu i szkła artystycznego. Studia przygotowują studentów do świadomej i zróżnicowanej indywidualnie kreatywności wdrażając ich do pracy twórczej artysty plastyka i funkcjonowania na rynku usług artystycznych.


Dlaczego warto studiować malarstwo na UMK?

Oferta kształcenia na kierunku malarstwo realizowana jest w ramach dwóch specjalności dobieranych indywidualnie przez studenta w proporcji 2/3 i 1/3:

  • specjalność malarstwo sztalugowe

 specjalizacja malarstwo sztalugowe (do wyboru trzy pracownie)

  • specjalność malarstwo w architekturze

 specjalizacja witraż i szkło artystyczne (do wyboru dwie pracownie witrażu i szkła artystycznego)

 specjalizacja malarstwo ścienne (do wyboru jedna pracownia malarstwa ściennego)

Po zaliczeniu I roku studiów, na którym odbywa się ogólne kształcenie artystyczne, studenci w sposób indywidualny profilują dalszy kształt swoich studiów w proporcjach 2/3: wybór pracowni głównej i 1/3: wybór pracowni uzupełniającej, z zastrzeżeniem że wybór obejmuje pracownie z obu specjalności.

W przypadku wyboru pracowni na specjalności głównej malarstwo sztalugowe – student zobowiązany jest uzupełnić kształcenie w ramach 1/3 godzin przeznaczonych na specjalność uzupełniającą w jednej z trzech pracowni ze specjalności malarstwo w architekturze.

W przypadku wyboru jednej z trzech pracowni na specjalności głównej malarstwo w architekturze – student dopełnia wykształcenie artystyczne o 1/3 godzin przeznaczonych na specjalność uzupełniającą w jednej z trzech pracowni malarstwa sztalugowego.

Przygotowanie dyplomu artystycznego zgodnie z wybranym przez studenta zakresem kształcenia odbywa się pod opieką promotora (część główna) i opiekuna artystycznego (część uzupełniająca) w wybranych pracowniach i obejmuje zestaw prac (z autorskim komentarzem). Obie części są obowiązkowe i stanowią integralną całość pracy dyplomowej. Ocena artystycznej pracy dyplomowej to wypadkowa ocen dwóch części w proporcjach 2/3 i 1/3 – zgodnie z wyborem kształcenia przez studenta.

 

Studiuj na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu!


Co po studiach?

Absolwent otrzymuje tytuł magistra. Jest przygotowany pod względem umiejętności technicznych i artystycznych oraz pod względem merytorycznym, by stać się samodzielnym twórcą i prowadzić samodzielną działalność artystyczna i wystawienniczą, Może prowadzić działalność w zakresie usług artystycznych np. projektowania i realizacji witraży czy malarstwa ściennego, prowadzić własną pracownię witrażu, galerię, być scenografem, specjalistą od oprawy plastycznej imprez, instytucji, projektantem sztuki użytkowej i wielu przedmiotów codziennego użytku, doradcą w sprawach wystroju i aranżacji wnętrz. Po ukończeniu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela absolwent może pracować w szkole.

Gdzie pracują absolwenci UMK?

 


Film promocyjny

Galeria zdjęć

malarstwo [fot. WSzP] malarstwo [fot. WSzP] malarstwo [fot. WSzP] malarstwo [fot. WSzP] malarstwo [fot. WSzP] malarstwo [fot. WSzP] malarstwo [fot. WSzP] malarstwo [fot. WSzP]