Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: krytyka artystyczna (s1)

Czym jest krytyka artystyczna?

To interdyscyplinarne studia poświęcone zagadnieniom krytyki artystycznej w zakresie architektury, malarstwa, rzeźby, dizajnu, grafiki, fotografii, sztuki nowych mediów i współczesnej kultury wizualnej.

Kierunek krytyka artystyczna łączy wiedzę z zakresu historii oraz teorii i krytyki sztuki z refleksją antropologiczną, podkreślającą aspekty międzykulturowe. Studenci poznają także zagadnienia sztuki pozaeuropejskiej, uzyskując tym samym szeroką wiedzę o sztuce świata – Europy, Azji, obu Ameryk oraz Afryki.

Zajęcia uwzględniają rozmaite perspektywy współczesnej kultury i sztuki, jak gender i feminizm, psychologia sztuki, obecność sztuki w TV i w Internecie.

W ramach zajęć w muzeach i stażów zawodowych studenci zapoznają się z funkcjonowaniem instytucji sztuki i kultury.


Dlaczego warto studiować krytykę artystyczną na UMK?

Młodzi krytycy mają szansę poznać fascynujący świat współczesnej sztuki, ale także na niego wpływać. Mogą poddawać sztukę krytycznym ocenom, odkrywać i promować nieznane talenty artystyczne, przełamywać stereotypowość gustów i przekonań, dzielić się własnymi pasjami. Aktywnie działające koła naukowe, blogi oraz wykłady i spotkania organizowane poza uczelnią, a także samo jej otoczenie – galerie, muzea, pracownie artystyczne – sprzyjają rozwojowi intelektualnemu i ujawnianiu postawy młodych krytyków.

 

Studiuj na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu!


Co po studiach?

Wszechstronne wykształcenie otwiera przed absolwentami krytyki artystycznej następujące możliwości zawodowe:

 • praca w czasopismach, wydawnictwach i portalach internetowych jako krytyk sztuki i redaktor magazynu artystycznego,
 • praca w ośrodkach akademickich i badawczych jako specjalista w zakresie historii krytyki artystycznej i myśli o sztuce,
 • praca w galeriach, centrach sztuki, ośrodkach dokumentacji, fundacjach i muzeach sztuki współczesnej jako twórca wystaw, kurator zbiorów i dokumentalista życia artystycznego,
 • praca w instytucjach i ośrodkach kultury jako specjalista, animator kultury i wykładowca,
 • praca w instytucjach zajmujących się rynkiem artystycznym jako ekspert.

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Dodatkowe informacje

Absolwenci studiów 1. stopnia mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich na kierunku ochrona dóbr kultury, wybierając ścieżkę specjalnościową krytyka artystyczna. Kontynuując zdobywanie wiedzy w zakresie historii sztuki i myśli o sztuce, historii instytucji artystycznych i różnych humanistycznych perspektyw badania i wartościowania sztuki, studenci specjalności krytyka artystyczna na kierunku ochrona dóbr kultury kształcą następujące umiejętności zawodowe:

 • analiza formalna i wartościowanie sztuki współczesnej,
 • pisanie tekstów krytycznych do czasopism drukowanych i publikowanych w Internecie,
 • kuratorstwo wystaw sztuki,
 • przygotowywanie dokumentacji sztuki i życia artystycznego,
 • analiza rynku sztuki,
 • współpraca ze środowiskami artystycznymi,
 • organizowanie wydarzeń artystycznych, festiwali i konkursów.

 

Strona Katedry Historii Sztuki Nowoczesnej i Pozaeuropejskiej

Film promocyjny

Galeria zdjęć

Finał projektu studentki Izy Kiełek: wystawa Artysta vs Kurator zrealizowana we współpracy młodych krytyków i artystów Wydziału Sztuk Pięknych UMK, 2017 [fot. WSzP] Praktyki studenckie w Krakowie, 2013. [fot. WSzP] krytyka artystyczna [fot. WSzP] krytyka artystyczna [fot. WSzP] krytyka artystyczna [fot. WSzP] krytyka artystyczna [fot. WSzP] krytyka artystyczna [fot. WSzP] krytyka artystyczna [fot. WSzP] krytyka artystyczna [fot. WSzP] krytyka artystyczna [fot. WSzP]