Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Czym jest konserwacja i restauracja dzieł sztuki?

Konserwacja dzieł sztuki jest interdyscyplinarnym kierunkiem studiów, na których zdobywa się wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne przygotowujące do wykonywania zawodu konserwatora-restauratora dzieł sztuki. Należy podkreślić bardzo szerokie spektrum zagadnień zawartych w programie studiów. Młodych adeptów czekają zajęcia artystyczne – rozwijające i udoskonalające ich własny warsztat oraz takie, które pozwolą na zgłębienie tajemnic historycznych warsztatów, poznanie technik i technologii powstawania dzieł dawnych mistrzów, jak i współczesnych twórców. Równocześnie, po wyborze jednej z trzech specjalności konserwacji-restauracji:

  • malarstwa i rzeźby polichromowanej
  • kamienia i detalu architektonicznego
  • papieru i skóry

rozpoczyna się praca nad obiektami zabytkowymi i dziełami sztuki, łącznie z przeprowadzaniem ich badań i tworzeniem dokumentacji. 


Dlaczego warto studiować konserwację i restaurację dzieł sztuki na UMK?

Kształcenie konserwatorów zabytków w Toruniu ma ponad 70 lat tradycji. Jesteśmy częścią Uniwersytetu, co daje możliwość wszechstronnego rozwoju i współpracy z naukowcami z innych obszarów wiedzy. Stała obecność ekspertów z dziedzin pokrewnych konserwacji, takich jak historia sztuki, muzealnictwo, sztuki plastyczne, a także bardziej odległych, ale również niezbędnych w procesie ochrony i badań dzieł sztuki, jak chemia, fizyka, biologia czy prawo, stwarza możliwość rozwoju oraz korzystania w jednym campusie z profesjonalnego zaplecza badawczego. To, co nas wyróżnia, to szeroko rozbudowane profile specjalności, możliwość korzystania między innymi z unikatowych jednostek zajmujących się konserwacją: metalu, witrażu, sztuki orientu i dzieł współczesnych. Wspiera nas również profesjonalne zaplecze badawcze Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK. Toruńska szkoła konserwacji jest rozpoznawana i ceniona przez specjalistów na całym świecie. Kadra dydaktyczna to cenieni eksperci i wykonawcy konserwacji dzieł sztuki światowego dziedzictwa (kolosy z Wyspy Wielkanocnej, cmentarz żołnierzy na Monte Casino, Tuol Sleng w Phnom Penh w Kambodży).

WSzP otrzymał w 2016 roku Polską Nagrodę Innowacyjności w kategorii „Uczelnie” za innowacyjność i kreatywność w pracach badawczo-rozwojowych oraz współpracę z przedsiębiorstwami i działalność komercjalizującą badania naukowe. Decyzją Ministra Edukacji i Nauki prowadzona na naszym Wydziale dyscyplina naukowa Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki otrzymała najwyższą kategorię naukową A+.

W VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”, kierunek konserwacja i restauracja dzieł sztuki na UMK uzyskał prestiżowy certyfikat akredytacyjny. Tym samym grono ekspertów potwierdziło, że jest to jeden z najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków na polskich uczelniach, posiadający nowoczesny i wartościowy program kształcenia, dobrze odpowiadający na potrzeby rynku pracy.

 

Studiuj na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu!


Co po studiach?

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki to kierunek przyszłościowy. Zapotrzebowanie na rynku pracy jest duże – coraz większa część społeczeństwa zdaje sobie sprawę z wartości zabytków i dzieł sztuki, potrzeby ich ochrony i przywracania dawnego blasku. Obecne przepisy pozwalają pracować przy zabytkach jedynie dyplomowanym konserwatorom. Absolwent KiR ma możliwość założenia własnej firmy i prowadzenia samodzielnej działalności – nie jest to jednak jedyna opcja. Wielu konserwatorów znajduje pracę w muzeach, bibliotekach, archiwach, ośrodkach i instytucjach badawczych w kraju i zagranicą. Wielodyscyplinarne gruntowne wykształcenie pozwala też na prowadzenie wszechstronnych badań konserwatorskich, wykonywanie prac artystycznych i kopii dzieł sztuki.

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Przydatne informacje

Stwarzamy możliwość uczestnictwa w przedsięwzięciach naukowych i artystycznych w kraju i za granicą: konferencjach, warsztatach, plenerach artystycznych, wystawach. Prowadzimy współpracę z uczelniami artystycznymi, konserwatorskimi i naukowymi w kraju i za granicą. W ramach studiów organizowane są praktyki terenowe przy cennych zabytkach.

Na Wydziale działa również Koło Naukowe Studentów Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, pozwalające na poszerzanie zainteresowań, miłe spędzanie czasu na organizowanych wspólnie wycieczkach, prowadzenie warsztatów, wystaw oraz współpracy i spotkań gościnnych ze specjalistami z różnych dziedzin naukowych i artystycznych.

Strona Koła Naukowego

Fanpage Koła Naukowego


Film promocyjny

Galeria zdjęć

konserwacja [fot. WSzP] konserwacja [fot. WSzP] konserwacja [fot. WSzP] konserwacja [fot. WSzP] konserwacja [fot. WSzP] konserwacja [fot. WSzP] konserwacja [fot. WSzP] konserwacja [fot. WSzP] konserwacja [fot. WSzP] konserwacja [fot. WSzP] konserwacja [fot. WSzP] konserwacja [fot. WSzP] konserwacja [fot. WSzP] konserwacja [fot. WSzP] konserwacja [fot. WSzP] konserwacja [fot. WSzP] konserwacja [fot. WSzP] konserwacja [fot. WSzP] konserwacja [fot. WSzP] konserwacja [fot. WSzP] konserwacja [fot. WSzP] konserwacja [fot. WSzP] konserwacja [fot. WSzP] konserwacja [fot. WSzP] konserwacja [fot. WSzP] konserwacja [fot. WSzP] Orient [fot. WSzP] Orient [fot. WSzP] konserwacja [fot. WSzP] Św. Anna [fot. WSzP] konserwacja [fot. WSzP] pracownia_kopii_malarstwa_sredniowiecznego [fot. WSzP] konserwacja [fot. WSzP] ZKEiDA 2016 [fot. WSzP] ZKEiDA 2015 [fot. WSzP] konserwacja [fot. WSzP] ZKEiDA [fot. A. Skowroński ] konserwacja [fot. WSzP] ZKEiDA [fot. A. Skowroński ] konserwacja [fot. WSzP] konserwacja [fot. WSzP]