Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: grafika (studia jednolite magisterskie)

Czym jest grafika?

Grafika jest kierunkiem studiów artystycznych w najwyższym stopniu łączącym bogate tradycje sztuki ze współczesnym warsztatem wykonawczym. Wielokierunkowe wykształcenie na kierunku grafika zapewnia należyte przygotowanie absolwenta do funkcjonowania we współczesnym świecie cywilizacji informatycznej. Studia dają możliwość wszechstronnego rozwoju talentu i zdobywania umiejętności praktycznych dotyczących tradycyjnego i nowoczesnego warsztatu twórczego grafika artysty i grafika projektanta oraz rozległej wiedzy dotyczącej historii i aktualnych tendencji zachodzących w sztuce.


Dlaczego warto studiować grafikę na UMK?

Toruńska Grafika zaliczana jest do najlepszych ośrodków artystycznych w kraju. Kierunek grafika prowadzi dwie specjalności studiów: grafikę warsztatową i projektowanie graficzne. Na grafice warsztatowej funkcjonują pracownie technik: wklęsłodruku, wypukłodruku, serigrafii, litografii i grafiki multimedialnej. Studia na projektowaniu graficznym odbywają się w trzech pracowniach i obejmują zagadnienia: grafiki książkowej, plakatu, informacji wizualnej, reklamy i innych form użytkowych. Program studiów zapewnia kompleksową wiedzę specjalistyczną w zakresie fotografii artystycznej i reklamowej, technik cyfrowych, animacji i projektowania przestrzennego. W ramach artystycznych treści programowych studenci kierunku grafika mają zajęcia z malarstwa, rysunku, projektowania do www i technologii informacyjnych. Realizowany bogaty blok przedmiotów humanistycznych takich jak m.in.: historia sztuki, historia filozofii, współczesne tendencje dyscyplin sztuki, psychofizjologia widzenia, psychologia reklamy, służy poszerzeniu wiedzy teoretycznej dotyczącej funkcji sztuki we współczesnym społeczeństwie.

 

Studiuj na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu!


Co po studiach?

Absolwent kierunku grafika legitymuje się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi artysty grafika w zakresie:

  • technologii druku artystycznego,
  • fotografii artystycznej i reklamowej,
  • współczesnych narzędzi cyfrowych i technologii 3D,

wykorzystywanych w branżach reklam multimedialnych, gier wideo, systemów prezentacji i wizualizacji.

Jest przygotowany do samodzielnej pracy artystycznej i projektowej:

  • w wydawnictwach, telewizji, agencjach reklamy,
  • w galeriach sztuki, instytucjach kulturalno-oświatowych,
  • w szkolnictwie wszystkich poziomów.

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Film promocyjny

Galeria zdjęć

grafika [fot. WSzP] grafika [fot. WSzP] grafika [fot. WSzP] grafika [fot. WSzP] grafika [fot. WSzP] grafika [fot. WSzP] grafika [fot. WSzP] grafika [fot. WSzP] grafika [fot. WSzP] grafika [fot. WSzP] grafika [fot. WSzP] grafika [fot. WSzP]