Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: architektura wnętrz (s1)

Czym jest architektura wnętrz?

Architektura wnętrz jest kierunkiem interdyscyplinarnym integrującym wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin nauki, sztuki i innych profesji. Program studiów szczególnie uwidacznia nierozerwalny związek pomiędzy praktyką kształcenia artystycznego, projektowego i wiedzy z obszaru szeroko pojmowanej humanistyki.

W zakresie artystycznym edukacja na kierunku architektury wnętrz obejmuje zarówno wiedzę i umiejętności wspólne dla wszystkich dyscyplin sztuki (malarstwa, rzeźby, rysunku, kompozycji, fotografii), jak również elementarne cechy specyficzne dla każdej z tych dyscyplin. Tak rozumiany warsztat ma stanowić bazę zarówno dla działań projektowych, jak i dla własnego twórczego rozwoju.

W przedmiotach kierunkowych nauka odbywa się w zakresie elementarnych zagadnień projektowych i projektowania wnętrz wraz z komputerowym wspomaganiem projektowania. Na warsztat projektowy składają się również treści przedmiotów z zakresu rysunku technicznego, architektoniczno-budowlanego, ergonomii, metod realizacji projektów, wiedzy na temat współczesnej infrastruktury technicznej, materiałów budowlanych i wykończeniowych, technik oświetleniowych, standardów, norm i przepisów związanych z architekturą i budownictwem.

Program studiów na kierunku oferuje również indywidualną ścieżkę edukacyjną w postaci wyboru grupy przedmiotów, w których zrealizować się może ambitny plan rozwoju własnych predyspozycji artystycznych, kształtowania postawy twórczej i formułowania poszukiwań projektowych.


Dlaczego warto studiować architekturę wnętrz na UMK?

Architektura wnętrz na UMK różni się od innych tego typu kierunków w Polsce. Działalność artystyczną łączymy u nas z kształceniem w zakresie sztuki, konserwatorstwa, muzealnictwa, zabytkoznawstwa oraz konserwacji zabytków. Kierunek przygotuje nie tylko do czysto twórczej pracy w zakresie projektowania i aranżacji wnętrz, ale też do zadań specjalnych, wymagających dostosowania artystycznej wizji do uwarunkowań historycznych.

 

 

Studiuj na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu!


Dyplom licencjacki

Studia licencjackie trwają sześć semestrów. Pierwszy stopień edukacji na kierunku architektury wnętrz wieńczy przygotowanie i obrona dyplomu licencjackiego. Dyplom licencjacki składa się z integralnie powiązanych ze sobą dwóch części. Pierwszą z nich jest wykonanie i prezentacja pracy praktycznej związanej z kierunkiem studiów, drugą zaś przedłożenie i przedstawieniem pracy teoretycznej związanej treścią z pracą praktyczną.

 


Co po studiach?

Z dyplomem licencjackim w zakresie architektury wnętrz możesz podejmować zarówno pracę indywidualną, jak i zespołową w różnego rodzaju instytucjach i przedsiębiorstwach:

  • prywatnych agencjach projektowych,
  • firmach deweloperskich,
  • pracowniach architektonicznych i projektowych,
  • przedsiębiorstwach specjalizujących się w sprzedaży elementów wyposażenia wnętrz (także według indywidualnych projektów).

Absolwent studiów licencjackich ma możliwość kontynuowania studiów na poziomie magisterskim na kierunku architektury wnętrz UMK i pokrewnych kierunkach na innych uczelniach.

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Dodatkowe informacje

Kierunek został powołany w ramach realizacji projektu UE Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Europie 2020. Na architekturę wnętrz obowiązuje egzamin wstępny obejmujący malarstwo, rysunek i kompozycję przestrzenną. Nie jest przewidziana wcześniejsza kwalifikacja prac plastycznych („teczka”). Szczegółowe informacje o przebiegu egzaminu i wymaganiach wstępnych znajdziecie na stronie Wydziału oraz na stronie kierunku i w IRK.

 

Odwiedź nas!

Katedra Architektury Wnętrz i Rzeźby

Film promocyjny

Galeria zdjęć

architektura wnętrz s1 architektura wnętrz s1 architektura wnętrz s1 architektura wnętrz s1 architektura wnętrz s1 architektura wnętrz s1 architektura wnętrz s1 architektura wnętrz s1 architektura wnętrz s1 architektura wnętrz s1 architektura wnętrz s1 architektura wnętrz s1 architektura wnętrz s1 architektura wnętrz s1 architektura wnętrz s1 architektura wnętrz s1 architektura wnętrz s1 architektura wnętrz s1 architektura wnętrz s1 architektura wnętrz s1 architektura wnętrz s1 architektura wnętrz s1 architektura wnętrz s1 architektura wnętrz s1 architektura wnętrz s1 architektura wnętrz s1 architektura wnętrz s1 architektura wnętrz s1 architektura wnętrz s1