Zarejestruj się Zaloguj się
Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów
Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

Informacje o kierunku studiów

Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

 Informacje o kierunku studiów

Kierunek: teologia

Czym jest teologia?

Teologia to więcej niż studia. To nawiązywanie przyjaźni i rozwijanie pasji. Kluczowym atutem studiów jest dogłębna formacja chrześcijańska i ludzka, która pozwala absolwentom cieszyć się wysokim zaufaniem społecznym, znacznie zwiększającym szanse na zatrudnienie. Zachęcamy do studiowania teologii również jako drugiego kierunku.


Dlaczego warto studiować teologię na UMK?

• Dzięki studiom zdobywa się bogatą wiedzę filozoficzną, teologiczną, a także chrześcijańską formację wychowawczą.

• Studia przeznaczone są dla osób świeckich i zakonnych, które chciałyby oddać się działalności katechetycznej, duszpasterskiej.

• Student nabywa gruntowną wiedzę teologiczną oraz elementy wiedzy z zakresu biblistyki i filozofii.

• Zapoznaje się z elementami wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

• Ma możliwość opanowania języka obcego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk teologicznych.

• Wykładowcami są profesorowie Wydziału Teologicznego oraz Wydziału Humanistycznego, Wydziału Prawa i Administracji, a także Collegium Medicum UMK.

• Wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS+).

• Możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST).

• Kierunek posiada ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

 

W ramach studiów teologii oferujemy specjalności:

katechetyczno-pastoralną – dla osób świeckich

kapłańską – dla kandydatów do kapłaństwa – alumnów wyższych seminariów duchownych

To nie wszystko! Jeśli wciąż będziesz spragniony głębszej wiedzy i mądrości, to możesz kontynuować naukę w szkole w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych dla dyscyplin w dziedzinach nauk humanistycznych, teologicznych oraz w dziedzinie sztuki Academia Artium Humaniorum albo w ramach studiów podyplomowych w zakresie teologii. Studia podyplomowe mają formę studiów stacjonarnych i trwają cztery lata (8 semestrów). Posiadają sekcje: teologii historycznej, teologii systematycznej oraz teologii praktycznej.


Co zyskujesz studiując teologię na UMK?

Zapewne zastanawiasz się, co zyskasz studiując teologię? Odpowiedzi są następujące:

  • twórczą i stabilną pracę
  • wysoki status wynikający z zaufania społecznego
  • bogatą ofertę praktyk
  • współpracę z wysoko wykwalifikowaną kadrą
  • możliwość skorzystania z programu Erasmus+ czyli realizacji semestru studiów w ośrodkach naukowych w Hiszpanii, Irlandii, Niemczech, Holandii, Słowenii, Czechach, Słowacji, Estonii, Austrii, Grecji, Portugalii lub na Malcie
  • rozwijanie swoich zainteresowań w kołach naukowych
  • uczestniczenie w ciekawych projektach prowadzonych przez środowisko naukowe Wydziału
  • rozwój osobisty i powiększanie kompetencji miękkich poprzez zaangażowanie się w działalność pracowni i laboratoriów działających na Wydziale Teologicznym
  • studiowanie w przestrzeni nowoczesnej infrastruktury i w miłej atmosferze

Co po studiach?

Po studiach na absolwentów specjalności kapłańskiej czeka droga posługi pastoralnej, a dla absolwentów specjalności katechetyczno-pastoralnej istnieje perspektywa pracy jako nauczyciel religii (katecheta) lub w dziedzinach związanych z wykształceniem teologicznym. Istnieje zapotrzebowanie na teologów w nieraz zaskakujących obszarach gospodarki, jak np. banki.

Wielu studentów teologii podejmuje jednocześnie studia na kierunku Nauki o rodzinie poszerzając swoje kompetencja zawodowe i szanse zatrudnienia po skończeniu studiów na Wydziale Teologicznym.

 

Gdzie pracują absolwenci UMK?

 

Dodatkowe informacje

 

Osiągnięcia Wydziału Teologicznego

Profil WT na YouTube

 

 

 

Film promocyjny

Galeria zdjęć

teologia [fot. WT] teologia [fot. WT] teologia [fot. WT] teologia [fot. WT] teologia [fot. WT] teologia [fot. WT] teologia [fot. WT] teologia [fot. WT] teologia [fot. WT] teologia [fot. WT] teologia [fot. WT] teologia [fot. WT] teologia [fot. WT]