Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: teologia

Czym jest teologia?

Teologia to więcej niż studia. To nawiązywanie przyjaźni i rozwijanie pasji. Kluczowym atutem studiów jest dogłębna formacja chrześcijańska i ludzka, która pozwala absolwentom cieszyć się wysokim zaufaniem społecznym, znacznie zwiększającym szanse na zatrudnienie. Zachęcamy do studiowania teologii również jako drugiego kierunku.

 

 

 

 

 

 


Dlaczego warto studiować teologię na UMK?

Dzięki studiom zdobywa się bogatą wiedzę filozoficzną, teologiczną, a także chrześcijańską formację wychowawczą. Studia przeznaczone są dla osób świeckich i zakonnych, które chciałyby oddać się działalności katechetycznej lub duszpasterskiej.

 • Student nabywa gruntowną wiedzę teologiczną oraz elementy wiedzy z zakresu biblistyki i filozofii. Zapoznaje się z elementami wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.
 • Ma możliwość opanowania języka obcego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz języka specjalistycznego z zakresu nauk teologicznych.
 • Wykładowcami są profesorowie Wydziału Teologicznego oraz Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych, Wydziału Prawa i Administracji, a także Collegium Medicum UMK.
 • Wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS+).
 • Możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST).
 • Kierunek posiada ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

 W ramach studiów teologii oferujemy specjalności:

 • katechetyczno-pastoralną – dla osób świeckich,
 • kapłańską – dla kandydatów do kapłaństwa – alumnów wyższych seminariów duchownych.

To nie wszystko! Jeśli wciąż będziesz spragniony głębszej wiedzy i mądrości, to możesz kontynuować naukę w szkole w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych dla dyscyplin w dziedzinach nauk humanistycznych, teologicznych oraz w dziedzinie sztuki Academia Artium Humaniorum albo w ramach studiów podyplomowych w zakresie teologii.

 

Studiuj na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu!


Co zyskujesz studiując teologię na UMK?

Zapewne zastanawiasz się, co zyskasz studiując teologię? Odpowiedzi są następujące:

 • twórczą i stabilną pracę,
 • wysoki status wynikający z zaufania społecznego,
 • bogatą ofertę praktyk,
 • współpracę z wysoko wykwalifikowaną kadrą,
 • możliwość skorzystania z programu Erasmus+ czyli realizacji semestru studiów w ośrodkach naukowych w Hiszpanii, Irlandii, Niemczech, Holandii, Słowenii, Czechach, Słowacji, Estonii, Austrii, Grecji, Portugalii lub na Malcie,
 • rozwijanie swoich zainteresowań w kołach naukowych,
 • uczestniczenie w ciekawych projektach prowadzonych przez środowisko naukowe Wydziału,
 • rozwój osobisty i powiększanie kompetencji miękkich poprzez zaangażowanie się w działalność pracowni i laboratoriów działających na Wydziale Teologicznym,
 • studiowanie w przestrzeni nowoczesnej infrastruktury i w miłej atmosferze.

Co po studiach?

Po studiach na absolwentów specjalności kapłańskiej czeka droga posługi pastoralnej, a dla absolwentów specjalności katechetyczno-pastoralnej istnieje perspektywa pracy jako nauczyciel religii (katecheta) lub w dziedzinach związanych z wykształceniem teologicznym. Istnieje zapotrzebowanie na teologów w nieraz zaskakujących obszarach gospodarki, jak np. banki.

Wielu studentów teologii podejmuje jednocześnie studia na kierunku nauki o rodzinie poszerzając swoje kompetencja zawodowe i szanse zatrudnienia po skończeniu studiów na Wydziale Teologicznym.

 Gdzie pracują absolwenci UMK?

 

Dodatkowe informacje

Osiągnięcia Wydziału Teologicznego

Profil WT na YouTube

Film promocyjny

Galeria zdjęć

teologia [fot. WT] teologia [fot. WT] teologia [fot. WT] teologia [fot. WT] teologia [fot. WT] teologia [fot. WT] teologia [fot. WT] teologia [fot. WT] teologia [fot. WT] teologia [fot. WT] teologia [fot. WT] teologia [fot. WT] teologia [fot. WT]