Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: doradztwo podatkowe (s2)

Czym jest doradztwo podatkowe?

Doradztwo podatkowe to kierunek stworzony na Wydziale Prawa i Administracji UMK jako odpowiedź na potrzeby rynku. Są to dwuletnie studia II stopnia (magisterskie), które mogą podjąć absolwenci dowolnego kierunku studiów. Kierunek ten stanowi doskonałe uzupełnienie wiedzy ekonomicznej. Co prawda większość studentów ukończyła wcześniej takie kierunki jak prawo, administracja, różnorodne kierunki ekonomiczne, jednak program studiów przystosowany jest do kształcenia także absolwentów innych kierunków. Pierwszy semestr studiów ma charakter przygotowawczy i pozwala płynnie „wejść” w problematykę prawa podatkowego.


Dlaczego warto studiować doradztwo podatkowe na UMK?

Cokolwiek by się nie działo, to świat nie będzie istniał bez podatków. To trudna problematyka, ale w tym tkwi zaleta zajmowania się prawem podatkowym – ciągle brakuje specjalistów w tej dziedzinie. Obecnie nawet bycie prawnikiem czy ekonomistą nie gwarantuje sukcesu zawodowego – trzeba mieć „coś jeszcze”, jakieś umiejętności dodatkowe, atrakcyjne na rynku. Wiedza w zakresie prawa podatkowego niewątpliwie jest ogromnym atutem na rynku pracy. Zawód doradcy podatkowego to zawód stosunkowo „otwarty”. Jego wykonywanie nie wymaga odbycia aplikacji. Zasadniczym wymogiem wykonywania tego zawodu jest zdanie egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego powoływaną przez Ministra Finansów (jej członkami są także pracownicy Wydziału Prawa i Administracji UMK). Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Absolwenci kierunku doradztwo podatkowe prowadzonego przez UMK są – na mocy umowy z Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego – zwolnieni z części pisemnej egzaminu. Umowa ta potwierdza wysoki poziom kształcenie na tym kierunku.

Pracownicy naukowi prowadzący zajęcia na kierunku to w większości uznani specjaliści funkcjonujący także w praktyce doradztwa podatkowego lub sędziowie sądów administracyjnych.


Co po studiach?

Absolwenci kierunku mogą wykonywać zawód doradcy podatkowego po spełnieniu wymogów ustawowych (w tym zdaniu egzaminu). Pracują w kancelariach doradztwa podatkowego, organach podatkowych, a także jako pracownicy przedsiębiorstw.

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Film promocyjny

Galeria zdjęć

doradztwo podatkowe [fot. WPiA] doradztwo podatkowe [fot. WPiA] doradztwo podatkowe [fot. WPiA] doradztwo podatkowe [fot. WPiA] doradztwo podatkowe [fot. WPiA] doradztwo podatkowe [fot. WPiA] doradztwo podatkowe [fot. WPiA] doradztwo podatkowe [fot. WPiA] doradztwo podatkowe [fot. WPiA] doradztwo podatkowe [fot. WPiA]