Zarejestruj się Zaloguj się
Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów
Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

Informacje o kierunku studiów

Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

 Informacje o kierunku studiów

Kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna (s1)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Studia z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej to doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą rozwijać swoje predyspozycje i kompetencje komunikacyjne. Kształcimy studentów nastawionych na realizowanie działań dziennikarskich i medialnych.

Na kierunku istnieją dwie specjalności:

 • dziennikarstwo i nowe media
 • branding i public relations

Nasi studenci, absolwenci i wykładowcy stale współpracują z mediami i organizacjami medialnymi, a zdobyte doświadczenie i umiejętności wykorzystują w ramach realizowanych zajęć i projektów, np. organizacji WOŚP na WPiSM. Nasi studenci są aktywni i kreatywni, o czym świadczą akcje i projekty realizowane w ramach kół naukowych: SKN Klub Dziennikarza i Under Construction PR.


Dlaczego warto studiować dziennikarstwo i komunikację społeczną na UMK?

Po pierwsze, masz kontakt z młodą kadrą, która oprócz pracy na uczelni rozwija swoje zainteresowania, przygotowując projekty, angażując się w akcje społeczne. Swoje doświadczenie przekazuje studentom, współdziałając razem z nimi, np. przy organizacji WOŚP na WPiSM.

Po drugie, masz kontakt z praktykami. Zajęcia prowadzone są przez dziennikarzy (Nowości, TVP Bydgoszcz, Polsat, TVN) oraz specjalistów z branży reklamy i public relations.

Po trzecie, masz możliwość zaangażowania się w działalność kół naukowych. Nasi studenci organizują takie imprezy, jak Bal Dziennikarza na Trawie, akcję Pozytywnie Informujący Tramwaj czy biorą udział w plebiscycie MediaTory przyznającym studenckie nagrody polskim dziennikarzom. Ponadto organizują ciekawe eventy, takie jak: Kuźnia Aktywności Społecznej czy Uwolnij Atom dla Nauki. Biorą też udział w konkursach dla kół naukowych, często je wygrywając i zdobywając środki na kolejne ciekawe projekty.

Po czwarte, masz szansę odbycia praktyk (często płatnych) w znanych stacjach radiowo-telewizyjnych, agencjach reklamowych i public relations.


Co po studiach?

Absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej UMK może znaleźć zatrudnienie m.in. jako:

 • dziennikarz
 • rzecznik prasowy
 • pracownik agencji reklamowych
 • specjalista do spraw public relations
 • copywriter
 • specjalista do spraw projektowania i wdrażania systemów zarządzania informacją
 • pracownik agencji produkcji radiowo-telewizyjnej
 • doradca do spraw mediów
 • pracownik sztabów wyborczych
 • ekspert w instytucjach politycznych
 • pracownik jednostek samorządu terytorialnego
 • pracownik służb prasowych instytucji europejskich
 • korespondent
 • organizator mediów lokalnych

 

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Dodatkowe informacje

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o projektach realizowanych przez studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej, zapoznaj się z następującymi profilami w mediach społecznościowych:

Studenckie Koło Naukowe Klub Dziennikarza

Under Construction PR