Zarejestruj się Zaloguj się
Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów
Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

Informacje o kierunku studiów

Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

 Informacje o kierunku studiów

Kierunek: praca socjalna

Czym jest praca socjalna?

Praca socjalna to zawód przyszłości – dla ludzi z pasją. Jeśli chcesz pomagać drugiemu człowiekowi rozwiązywać jego problemy, pracować z grupą społeczną, zwłaszcza rodziną, animować społeczność lokalną – to ten kierunek jest właśnie dla Ciebie.

Studia dają teoretyczną wiedzę, umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne niezbędne do profesjonalnej pracy w szeroko pojętej pomocy społecznej. Po ich ukończeniu Absolwenci potrafią diagnozować problemy społeczne oraz udzielać wszechstronnej pomocy osobom, grupom i środowiskom w sytuacjach, które tego wymagają.


Dlaczego warto studiować pracę socjalną mna UMK?

Studia pozwolą Absolwentom zrozumieć podstawowe procesy społeczne, ich strukturę i dynamikę w kontekście konkretnego środowiska społecznego. Ważnym celem studiów jest wyposażenie absolwentów w nowoczesne kwalifikacje akcentujące twórczość i innowacyjność działania socjalnego. Studia dają umiejętność prowadzenia indywidualnej i grupowej pracy socjalnej. Wyposażają w sprawność projektowania, organizowania i ewaluacji własnej pracy. Studenci uzyskają niezbędne kompetencje interpersonalne potrzebne do pracy z różnymi kategoriami podopiecznych (komunikacja, mediacje, negocjowanie, interwencja kryzysowa, metody rozwiązywania konfliktów).

Ponadto oferujemy:

 • doskonałą kadrę naukową
 • realizację projektów socjalnych i praktyk zawodowych w wybranych instytucjach pomocy społecznej
 • zajęcia integracyjne, warsztatowe, rozwijające potencjał uczestników
 • udział w Sekcji Pracy Socjalnej Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów
 • dogodną bazę lokalową

Co po studiach?

Absolwenci będą przygotowani do podejmowania pracy w różnych typach publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej takich jak:

 • regionalne ośrodki polityki społecznej
 • powiatowe (miejskie) centra pomocy rodzinie
 • ośrodki pomocy społecznej
 • domy pomocy społecznej
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • placówki dla osób bezdomnych, uzależnionych
 • ośrodki wsparcia
 • ośrodki interwencji kryzysowej
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • ośrodki dla uchodźców
 • zakłady karne
 • organizacje pozarządowe prowadzące działalność w obszarze pomocy społecznej

Dodatkowe informacje

Proponujemy studia I i II stopnia w zakresie pracy socjalnej. Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej z 2004 r. ich ukończenie daje uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Ponadto na studiach II stopnia oferujemy następujące specjalności:

 • praca socjalna z rodziną
 • animacja społeczności lokalnej
 • praca socjalna wobec wykluczenia społecznego
 • usługi społeczne

Film promocyjny