Zarejestruj się Zaloguj się
Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów
Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

Informacje o kierunku studiów

Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

 Informacje o kierunku studiów

Kierunek: pedagogika specjalna

Czym jest pedagogika specjalna?

Pedagogika specjalna to przede wszystkim przestrzeń, gdzie każdy, dla którego liczy się dobro drugiego człowieka jest w stanie znaleźć swoje miejsce dla działalności nie tylko naukowej, ale również praktycznej. Pedagogika specjalna to kierunek studiów, na którym student może realizować własne przedsięwzięcia naukowe i praktyczne.


Dlaczego warto studiować pedagogikę specjalną na UMK?

Jeżeli interesuje Cię praca z drugim człowiekiem – to studia dla Ciebie.

Pedagogika specjalna to kierunek, gdzie razem z wysoko wykwalifikowaną kadrą naukową poznasz możliwości pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, osobami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym oraz osobami z szeroko pojętymi zaburzeniami w rozwoju. Zajęcia dydaktyczne oparte są zarówno na teorii jak i praktyce, a studenci naszego kierunku mają możliwość realizowania praktyk oraz wolontariatu w wielu specjalistycznych instytucjach. Pedagogika specjalna to kierunek, gdzie możesz nauczyć się jak profesjonalnie udzielać wsparcia tym, którzy tego potrzebują, a dodatkowo możesz rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych razem z innymi studentami.

Otwórz się na innych i działaj razem z nami!


Co po studiach?

Będąc absolwentem pedagogiki specjalnej zyskujesz szerokie perspektywy do dalszego rozwoju i pracy zawodowej. Wybierając jedną ze specjalności oferowanych na kierunku pedagogika specjalna uzyskasz kwalifikacje m.in. do pracy na stanowisku

  • nauczyciela - pedagoga specjalnego
  • pedagoga szkolnego
  • wychowawcy
  • kuratora
  • terapeuty zajęciowego
  • resocjalizatora
  • pracownika poradni psychologiczno – pedagogicznej
  • doradcy zawodowego i rehabilitacyjnego

Jaki kierunek studiów da Ci tak szerokie i ciekawe możliwości zatrudnienia?!


Galeria zdjęć

pedagogika specjalna [fot. WNP] pedagogika specjalna [fot. WNP] pedagogika specjalna [fot. WNP] pedagogika specjalna [fot. WNP] pedagogika specjalna [fot. WNP]