Zarejestruj się Zaloguj się
Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów
Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

Informacje o kierunku studiów

Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

 Informacje o kierunku studiów

Kierunek: pedagogika

Czym jest pedagogika?

Jeśli uważasz się za humanistę, interesuje Cię wieloaspektowy rozwój człowieka, chciałbyś pracować z ludźmi i dla ludzi, studia na kierunku pedagogika dadzą Ci wiele możliwości poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności.

Pedagogika to nauka zarówno teoretyczna, jak i praktyczna. Odpowiada na pytania jak przebiega proces wychowania, nauczania i uczenia się osób w każdym wieku – od urodzenia po wiek senioralny. Pedagogika bada środowiska wychowawcze, systemy instytucji oświatowych i opiekuńczych oraz ich znaczenie dla rozwoju człowieka i całego społeczeństwa. Pedagogika to kierunek studiów z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, dlatego wśród przekazywanej wiedzy nie zabraknie m.in. psychologii, socjologii, filozofii, nauk z zakresu nowoczesnych technologii.


Dlaczego warto studiować pedagogikę na UMK?

Kierunek pedagogika na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK od wielu lat zajmuje pierwsze pozycje w ogólnopolskich rankingach wydziałów i kierunków pedagogicznych. Na wysoki wynik ma wpływ zarówno opinia ekspertów, jak i samych studentów, którzy doceniają szeroki zakres możliwości rozwoju swoich pasji i zainteresowań.

Pedagogikę na WNP UMK wyróżnia:

 • bogaty program studiów i wybór specjalizacji
 • bezpośredni kontakt z profesjonalną, przyjazną studentowi kadrą wykładowców i praktyków
 • możliwość uzyskania praktycznej wiedzy zawodowej
 • stosowanie nowoczesnych metod nauczania
 • duży wybór projektów, warsztatów i konferencji adresowanych do studentów
 • możliwość udziału w międzynarodowych kursach i szkoleniach
 • możliwość realizacji części studiów za granicą
 • możliwość nabycia doświadczenia zawodowego poprzez realizację praktyk, wolontariatów, projektów w różnorodnych instytucjach i organizacjach współpracujących z naszym Wydziałem
 • prężnie działające Studenckie Koło Naukowe Pedagogów posiadające różne sekcje
 • nowe sale wyposażone w nowoczesny sprzęt

Co po studiach?

Zastanawiasz się gdzie możesz pracować po ukończeniu pedagogiki? W zależności od wyboru specjalizacji możesz znaleźć zatrudnienie w różnych miejscach i pracować z osobami w każdym przedziale wiekowym:

 • Z DZIEĆMI m.in. w żłobku, przedszkolu, szkole, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, świetlicach środowiskowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych
 • Z MŁODZIEŻĄ - w szkole, w zakładach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach resocjalizacyjnych, centrach kultury
 • Z OSOBAMI DOROSŁYMI – w szkołach dla dorosłych, urzędach pracy, ośrodkach doradczych, firmach szkoleniowych, działach HR, administracji oświatowej, zakładach karnych, ośrodkach resocjalizacyjnych, domach pomocy społecznej, poradniach rodzinnych, fundacjach, stowarzyszeniach pozarządowych
 • Z SENIORAMI – w klubach seniora, placówkach opiekuńczych, hospicjach

Ponadto nasz Wydział umożliwia rozpoczęcie kariery naukowej w ramach studiów doktoranckich.


Dodatkowa aktywność

Chcesz przekonać się jak wiele aktywności jest podejmowanych na kierunku Pedagogika na WNP UMK w Toruniu? Wejdź na naszą stronę i inne zamieszczone poniżej linki:

Film promujący Wydział Nauk Pedagogicznych UMK

Projekt dla studentów UNI-KOMP-AS

Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS)

Dziesięciolecie PKS-U!