Zarejestruj się Zaloguj się
Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów
Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

Informacje o kierunku studiów

Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

 Informacje o kierunku studiów

Kierunek: zarządzanie informacją i bibliologia

Czym jest zarządzanie informacją i bibliologia?

Zarządzanie informacją i bibliologia to swoiste połączenie wiedzy humanistycznej o relacjach między człowiekiem i informacją z umiejętnościami technicznymi i kompetencjami społecznymi, które pozwala na rozwiązywanie rozmaitych problemów z zakresu pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania, przesyłania i udostępniania informacji i danych.

W dobie postępu cywilizacyjnego, gdy natłok informacji przeszkadza w dokonywaniu racjonalnych wyborów, utrudnia rozwiązywania problemów i osłabia wiarygodne sposoby oceny wiadomości, zarządzanie informacją staje się nieodzownym elementem zarządzania każdą organizacją. Dzięki metodom i technikom wypracowanym na gruncie bibliologii i informatologii oraz dyscyplin pokrewnych pozwala efektywnie rozpoznawać potrzeby informacyjne użytkowników, określać zadania stojące przed systemami informacyjnymi, opisywać zasoby informacyjne oraz definiować mechanizmy funkcjonowania środowiska informacyjnego człowieka.


Dlaczego warto studiować zarządzanie informacją i bibliologię na UMK?

Zarządzanie informacją i bibliologia to kierunek będący odpowiedzią na kulturowe i techniczne wyzwania współczesności. Został on stworzony z myślą o osobach, które chcą zawodowo zająć się skutecznym wyszukiwaniem i organizowaniem zasobów informacji, tworzeniem profesjonalnych zasobów informacyjnych, analizą i oceną jakości informacji, interpretacją i prowadzeniem badań zachowań informacyjnych, zarządzaniem informacją w organizacjach sektora publicznego i prywatnego oraz projektowaniem rozwiązań informatycznych.

Studiując zarządzanie informacją i bibliologię nauczysz się m.in., jak:

 • wykorzystywać cyfrowe środki komunikacji
 • efektywnie pozyskiwać, gromadzić, wyszukiwać, selekcjonować, przetwarzać i oceniać informacje
 • rozpoznawać i kategoryzować źródła informacji
 • realizować kwerendy informacyjne
 • przygotowywać zestawienia tematyczne
 • zarządzać zbiorami informacji
 • projektować serwisy WWW
 • tworzyć bazy danych
 • organizować sieciową przestrzeń pracy
 • prowadzić kampanie i eventy kulturalne
 • tworzyć i redagować różne rodzaje komunikatów
 • przygotowywać nośne i skuteczne oferty medialne dotyczące instytucji kultury
 • organizować i realizować usługi informacyjne
 • • prowadzić badania potrzeb informacyjnych użytkowników informacji
 • zarządzać instytucjami GLAM (galerie, biblioteki, archiwa, muzea)
 • rozumieć ludzi, zdarzenia i procesy zachodzące we współczesnym świecie
 • być kreatywnym, elastycznym i otwartym na nowe idee
 • dyskutować, polemizować i argumentować
 • poruszać się wśród różnych kodów kulturowych
 • prowadzić własną działalność w sektorze usług informacyjnych

Co na studiach?

Przygotowany przez nas program kształcenia ma charakter interdyscyplinarny. Składają się na niego trzy bloki przedmiotów: blok humanistyczny (m.in. teoria i historia kultury, współczesne życie literackie, kierunki rozwoju nauki, metodologia), blok społeczny (m.in. podstawy medioznawstwa, animacja życia społecznego, wprowadzenie do organizacji i zarządzania, public relations) i blok techniczny (m.in. technologia informatyczna, sieciowe środowisko pracy, tworzenie i zarządzanie serwisem WWW, wyszukiwanie i ocena jakości informacji, przetwarzanie informacji, DTP, edycja tekstu w środowisku elektronicznym).

W programie kształcenia główny nacisk położony jest na wykształcenie umiejętności realizowania typowych zadań z obszaru zarządzania informacją, w tym jej poszukiwania, gromadzenia, organizowania, przetwarzania, analizowania i udostępniania, w celu zaspokajania potrzeb informacyjnych różnych kategorii użytkowników. Poza możliwością nabycia określonych umiejętności praktycznych, oferowane studia uczą sprawnego poruszania się w świecie informacji drukowanej i cyfrowej, ale także sprzyjają nabywaniu kompetencji interpersonalnych, pożądanych przez pracodawców.


Co po studiach?

Nasze studia adresowane są do osób, które chcą zrozumieć mechanizmy rządzące środowiskiem informacyjnym, zdobyć erudycyjną swobodę poruszania się po uniwersum kultury i nabyć umiejętności biegłego posługiwania się nowoczesnymi systemami informatycznymi. Przygotowują one do pracy na stanowiskach:

 • redaktora portali internetowych i serwisów społecznościowych
 • projektanta serwisów WWW
 • edytora i wydawcy
 • projektanta grafiki i multimediów
 • bibliotekarza
 • brokera informacji
 • księgarza
 • animatora życia społecznego
 • menedżera/pracownika wiedzy w różnych rodzajach organizacji
 • instruktora/nauczyciela wyszukiwania informacji
 • specjalisty ds. zarządzania informacją
 • specjalisty ds. projektowania i wdrażania systemów informatycznych w zarządzaniu
 • specjalisty ds. wyszukiwania informacji
 • specjalisty od mediów lokalnych i informowania ludności
 • specjalisty ds. rynku książki
 • specjalisty ds. zarządzania instytucjami GLAM (galerie, biblioteki, archiwa, muzea)
 • specjalisty ds. relacji z klientami
 • specjalisty DTP
 • specjalisty ds. marketingu i kreowania wizerunku instytucji sektora kultury
 • testera aplikacji i oprogramowania

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwenci są w pełni przygotowani do kontynuowania nauki zarówno na studiach drugiego stopnia, jak i na studiach podyplomowych (w szczególności na kierunkach związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i narzędzi informatycznych w zarządzaniu). Są oni również gotowi do prowadzenia własnej działalności w obszarze usług informacyjnych dla sektora edukacji, biznesu, nauki, kultury, mediów i administracji.

 

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Nasze atuty

 • Korzystamy z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę (platforma elektroniczna z materiałami dydaktycznymi; uczelniany portal edukacyjny; sieć bezprzewodowa; archiwizacja w chmurze, usługi publikowania stron WWW itp.).
 • Dysponujemy trzema nowoczesnymi pracowniami informatycznymi oraz sprzętem multimedialnym (m.in. stanowisko do badań eye-trackingowych).
 • Stwarzamy studentom możliwość nieodpłatnego odbycia części studiów w innych ośrodkach akademickich w Polsce i za granicą (m.in. Bułgaria, Grecja, Estonia, Francja, Litwa, Słowenia, Turcja, Włochy, Węgry).
 • Uczestniczymy w rozmaitych projektach, pozwalających studentom na nieodpłatny udział w dodatkowych zajęciach dydaktycznych (UNI-KOMP-AS) oraz odbywanie płatnych staży zawodowych (POWER).
 • Organizujemy odbywanie praktyk i staży zgodnie z zainteresowaniami naszych studentów – w instytucjach i firmach, w których mogą potem znaleźć zatrudnienie.
 • Dajemy możliwość uczestnictwa w zajęciach kierunkowych w języku angielskim. Umożliwiamy studentom realizację ich zainteresowań i pasji (redakcja czasopisma studenckiego, praca w radiu i telewizji studenckiej, członkostwo w kołach naukowych).
 • Dajemy studentom szansę współorganizacji i uczestnictwa w konferencjach krajowych i zagranicznych.
 • Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych.
 • Prowadzony przez nas kierunek studiów zarządzanie informacją i bibliologia otrzymał w 2007 r. akredytację (najwyższą ocenę poziomu nauczania) Polskiej Komisji Akredytacyjnej, co roku uzyskuje również pozytywne oceny naszych absolwentów.
 • W celu dostosowywania programów studiów do potrzeb rynku pracy współpracujemy z różnymi interesariuszami (biblioteki, wydawnictwa, agencje infobrokerskie, firmy informatyczne, media, ośrodki badania opinii).
 • Siedziba naszego Instytutu mieści się w nowym, doskonale skomunikowanym ze śródmieściem oraz w pełni dostępnym dla osób niepełnosprawnych budynku.
 • Nasz Wydział gwarantuje wysoką jakość kształcenia – w 2017 r. otrzymał najwyższą kategorię (A+) w kompleksowej ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej nadaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Nasza Uczelnia należy do najlepszych w kraju i za granicą – w 2017 r. w „Rankingu Szkół Wyższych” przeprowadzonym przez portal „Perspektywy” uplasowała się na wysokim 9. miejscu wśród uczelni w Polsce i 5. miejscu wśród wszystkich uniwersytetów, odnotowała także spektakularny awans (o 87 pozycji) w rankingu Google Scholar Citations i po raz pierwszy znalazła się w prestiżowym „Academic Ranking of World Universities”, najstarszym światowym rankingu szkół wyższych.
 • Inspirujemy studentów do uczestnictwa i organizujemy wyjścia na cykliczne wydarzenia kulturalne (m.in. Noc Bibliotek, Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Kontakt”, Międzynarodowy Festiwal Lato Filmów i Tofifest, Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, Promocja Edukacyjna, Bella Skyway Festival, Welconomy Forum).
 • Umożliwiamy studiowanie w pięknym mieście, którego zespół staromiejski umieszczony został na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Serwis o zarządzaniu informacją i bibliologii 

Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK

 

Galeria zdjęć

zarządzanie informacją [fot. WNH] zarządzanie informacją [fot. WNH] zarządzanie informacją [fot. WNH] zarządzanie informacją [fot. WNH] zarządzanie informacją [fot. WNH] zarządzanie informacją [fot. WNH] zarządzanie informacją [fot. WNH] zarządzanie informacją [fot. WNH] zarządzanie informacją [fot. WNH] zarządzanie informacją [fot. WNH] zarządzanie informacją [fot. WNH] zarządzanie informacją [fot. WNH]