Zarejestruj się Zaloguj się
Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów
Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

Informacje o kierunku studiów

Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

 Informacje o kierunku studiów

Kierunek: wojskoznawstwo (studia 2. stopnia)

Czym jest wojskoznawstwo?

Absolwenci studiów licencjackich kierunku wojskoznawstwo już wiedzą, a osoby, które wcześniej tego kierunku nie studiowały dowiedzą się, że są to studia dla dwóch typów ludzi: pasjonatów i tych, którzy swoją przyszłość wiążą z którąś ze służb. Ci pierwsi pogłębiają swoją wiedzę na temat historii i militariów, drudzy przygotowują się do podjęcia pracy w wymarzonym zawodzie: policjanta, strażnika granicznego czy w wojsku. Program studiów dostosowany jest do specyficznych potrzeb polskich sił zbrojnych. Wykładane przedmioty dostarczają wiedzy z zakresu problematyki militarnej oraz służb ochrony porządku publicznego. Dzięki przekazaniu zasad sztuki wojennej, analizie problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego i krajowego, sił zbrojnych poszczególnych państw świata, prawnych podstaw funkcjonowania sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Policji, a także wiedzy z zakresu historii wojskowej, geografii i kartografii wojskowej, bronioznawstwa i munduroznawstwa daje on solidne podstawy dla dalszego rozwoju kariery w Wojsku Polskim, Policji i innych służbach.


Dlaczego warto studiować wojskoznawstwo na UMK?

Jeśli fascynujecie się historią wojskową, myślicie o wstąpieniu w przyszłości do służb mundurowych lub chcielibyście zostać badaczami historii oręża polskiego – podejmijcie studia na wojskoznawstwie!

Nasi wykładowcy wprowadzą Was w arkana historii wojen, teorii sztuki wojennej oraz bezpieczeństwa międzynarodowego. Prowadzimy zajęcia terenowe, podczas których doświadczeni praktycy we współpracy z partnerskimi jednostkami wojskowymi zabiorą Was na poligon i pokażą obsługę sprzętu wojskowego. Dodatkowo nasza uczelnia jest członkiem programu Legia Akademicka. Jego uczestnicy odbywają przeszkolenie teoretyczne przydatne do służby wojskowej.

Nasze pozostałe atuty to:

  • ciekawe, teoretyczne i praktyczne zajęcia dydaktyczne
  • program studiów dostosowany do wymogów rynku pracy
  • nowoczesna baza dydaktyczna, świetne warunki lokalowe
  • wieloletnie doświadczenie i sukcesy w badaniach z zakresu szeroko pojętej historii wojskowej
  • wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, o międzynarodowym autorytecie, zorientowana nie tylko na przeszłość, ale również na badanie zagadnień współczesnej wojskowości
  • zajęcia we współpracy naukowej i dydaktycznej z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu oraz Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy
  • nowoczesne Uniwersyteckie Centrum Sportowe UMK
  • możliwość doskonalenia znajomości języków obcych
  • zwiedzanie zabytków militarnych i wojennych oraz wielu innych interesujących miejsc po – wstąpieniu do Wojskoznawczego Koła Naukowego

Co po studiach?

Nasi absolwenci pracują w Policji, Straży Granicznej i innych służbach mundurowych. Uzyskana podczas studiów wiedza jest też przydatna przyszłym pracownikom instytucji zajmujących się ochroną i popularyzacją dziedzictwa historycznego oraz mediów specjalizujących się w tematyce wojskowości, obronności lub bezpieczeństwa. Studiując z nami przygotowujecie się do pracy w muzeach, archiwach i kancelariach niejawnych instytucji.

 

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Film promocyjny

Galeria zdjęć

wojskoznawstwo [fot. WNH] wojskoznawstwo [fot. WNH] wojskoznawstwo [fot. WNH] wojskoznawstwo [fot. WNH] wojskoznawstwo [fot. WNH] wojskoznawstwo [fot. WNH] wojskoznawstwo [fot. WNH] wojskoznawstwo [fot. WNH] wojskoznawstwo [fot. WNH] wojskoznawstwo [fot. WNH] wojskoznawstwo [fot. WNH] wojskoznawstwo [fot. WNH] wojskoznawstwo [fot. WNH] Twierdza Toruń [fot. WNH] Twierdza Toruń [fot. WNH] Muzeum Marynarki Wojennej [fot. WNH] Muzeum Marynarki Wojennej [fot. WNH] Muzeum Marynarki Wojennej [fot. WNH] Muzeum Marynarki Wojennej [fot. WNH] wojskoznawstwo [fot. WNH] wojskoznawstwo [fot. WNH] wojskoznawstwo [fot. WNH]