COVID-19: Wracamy na zajęcia stacjonarne

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: wojskoznawstwo (s1)

Czym jest wojskoznawstwo?

Wojskoznawstwo jest kierunkiem unikatowym, którego program dostosowany jest do specyficznych potrzeb polskich sił zbrojnych. Wykładane przedmioty dostarczają wiedzy z zakresu problematyki militarnej oraz służb ochrony porządku publicznego. Dzięki przekazaniu zasad sztuki wojennej, analizie problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego i krajowego, sił zbrojnych poszczególnych państw świata, prawnych podstaw funkcjonowania sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Policji, a także wiedzy z zakresu historii wojskowej, geografii i kartografii wojskowej, bronioznawstwa i munduroznawstwa daje on solidne podstawy dla dalszego rozwoju kariery w Wojsku Polskim, Policji i innych służbach.


Dlaczego warto studiować wojskoznawstwo na UMK?

Jeśli fascynujecie się historią wojskową, myślicie o wstąpieniu w przyszłości do służb mundurowych lub chcielibyście zostać badaczami historii oręża polskiego – podejmijcie studia na wojskoznawstwie!

Wojskoznawstwo to kierunek studiów adresowany do osób wiążących swoją przyszłość ze służbami mundurowymi lub chcącymi prowadzić badania nad historią wojska i sztuki wojennej na przestrzeni wieków z zamiarem dalszego rozwoju naukowego. Opracowany kompleksowo, specjalnie na potrzeby specyfiki studiów program pozwala zdobyć wiedzę niezbędną do ubiegania się o przyjęcie do wojska i policji oraz podjęcie pracy w archiwach i kancelariach tajnych i jawnych jednostek administracji publicznej. W ramach studiów prowadzone są zajęcia na temat sztuki wojennej wojsk lądowych i marynarki wojennej, kartografii wojskowej, bronioznawstwa i munduroznawstwa oraz konfliktów zbrojnych w XX wieku. Dodatkowo studenci poznają zagadnienia bezpieczeństwa międzynarodowego i wewnętrznego, prawnych podstaw funkcjonowania sił zbrojnych oraz świadczeń na rzecz obrony, archiwistyki i muzealnictwa. Prowadzone zajęcia teoretyczne są uzupełniane w toku studiów praktykami pozwalającymi ugruntować zdobytą wiedzę i nabyć nowe umiejętności.

Nasze pozostałe atuty to:

  • ciekawe, teoretyczne i praktyczne zajęcia dydaktyczne
  • program studiów dostosowany do wymogów rynku pracy
  • nowoczesna baza dydaktyczna, świetne warunki lokalowe
  • wieloletnie doświadczenie i sukcesy w badaniach z zakresu szeroko pojętej historii wojskowej
  • wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, o międzynarodowym autorytecie, zorientowana nie tylko na przeszłość, ale również na badanie zagadnień współczesnej wojskowości
  • zajęcia we współpracy naukowej i dydaktycznej z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu oraz Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy
  • nowoczesne Uniwersyteckie Centrum Sportowe UMK
  • możliwość doskonalenia znajomości języków obcych
  • zwiedzanie zabytków militarnych i wojennych oraz wielu innych interesujących miejsc - po wstąpieniu do Wojskoznawczego Koła Naukowego

Co po studiach?

Nasi absolwenci pracują w Policji, Straży Granicznej i innych służbach mundurowych. Uzyskana podczas studiów wiedza jest też przydatna przyszłym pracownikom instytucji zajmujących się ochroną i popularyzacją dziedzictwa historycznego oraz mediów specjalizujących się w tematyce wojskowości, obronności lub bezpieczeństwa. Studiując z nami przygotowujecie się do pracy w muzeach, archiwach i kancelariach niejawnych instytucji.

 

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Film promocyjny

Galeria zdjęć

wojskoznawstwo [fot. WNH] wojskoznawstwo [fot. WNH] wojskoznawstwo [fot. WNH] wojskoznawstwo [fot. WNH] wojskoznawstwo [fot. WNH] wojskoznawstwo [fot. WNH] wojskoznawstwo [fot. WNH] wojskoznawstwo [fot. WNH] wojskoznawstwo [fot. WNH] wojskoznawstwo [fot. WNH] wojskoznawstwo [fot. WNH] wojskoznawstwo [fot. WNH] wojskoznawstwo [fot. WNH] Twierdza Toruń [fot. WNH] Twierdza Toruń [fot. WNH] Muzeum Marynarki Wojennej [fot. WNH] Muzeum Marynarki Wojennej [fot. WNH] Muzeum Marynarki Wojennej [fot. WNH] Muzeum Marynarki Wojennej [fot. WNH] wojskoznawstwo [fot. WNH] wojskoznawstwo [fot. WNH] wojskoznawstwo [fot. WNH]