Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: studia skandynawsko-bałtyckie (s1)

Czym są studia skandynawsko-bałtyckie?

Od wielu lat fascynuje nas Skandynawia, świat wikingów i kraje położone na wschodnich i południowych wybrzeżach Bałtyku. Was też? W takim razie podejmijcie studia na Wydziale Nauk Historycznych UMK na kierunku studia skandynawsko-bałtyckie. Hanzeatycki Toruń to idealne miejsce dla rozwijania zainteresowań w tym zakresie. Studia skandynawsko-bałtyckie pogłębiają znajomość kultury, dziejów i języków państw skandynawskich oraz regionu Morza Bałtyckiego. Uczą otwartości na Europę i świat, na różnorodność kulturową regionu, kształtują również świadomość wartości spuścizny kulturowej.


Dlaczego warto podjąć studia skandynawsko-bałtyckie na UMK?

Nasi doświadczeni i lubiani wykładowcy odkryją przed Wami dziedzictwo i specyfikę północnej części Europy. Swoje pasje możecie rozwijać również dzięki wyjazdom na stypendia do współpracujących z nami uczelni zagranicznych w ramach programu stypendialnego ERASMUS+, a także korzystając na miejscu z bogatych zasobów bibliotecznych przygotowanych pod kątem Waszych skandynawsko-bałtyckich zainteresowań. Nauczycie się języka norweskiego, pogłębicie znajomość innych języków, nabędziecie wiedzę o przeszłości i teraźniejszości państw położonych nad Bałtykiem i wykorzystacie ją w pracy w Polsce lub za granicą. Warto rozpocząć naukę na studiach skandynawsko-bałtyckich również z innych powodów:

 • jest to unikatowy kierunek w skali całego kraju,
 • studia są strzałem w dziesiątkę dla pasjonatów kultury wikingów, członków grup rekonstrukcyjnych, wielbicieli skandynawskiej literatury, mitologii i jej wpływu na popkulturę,
 • studia kształcą obywatela otwartego na Europę i świat, świadomego wartości spuścizny kulturowej Skandynawii i regionu Morza Bałtyckiego,
 • szeroki wachlarz zajęć uwzględnia potrzeby rynku pracy. Student zdobywa rozszerzoną wiedzę historyczną dotyczącą państw skandynawskich i basenu Morza Bałtyckiego, znajomość ich instytucji kulturalnych,
 • studia zapewniają szerokie kompetencje językowe (języki norweski dla wszystkich studentów, niemiecki i rosyjski lub inny jako dodatkowy),
 • oferowane są wyjazdy na stypendia zagraniczne do takich jak Norwegia, Szwecja, Niemcy, Łotwa (w ramach programu ERASMUS+),
 • istnieje możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • nauka odbywa się w Collegium Humanisticum, najnowocześniejszym budynku dydaktycznym w kraju.

 

Studenci studiów skandynawsko-bałtyckich opowiadają:

 

Studiuj na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu!


Co po studiach?

Absolwenci studiów skandynawsko-bałtyckich podejmują pracę w instytucjach kultury, sektorze edukacyjnym, handlu, turystyce. Studia przygotowują do podjęcia pracy w:

 • placówkach zajmujących się organizacją, propagowaniem i upowszechnianiem kultury,
 • placówkach zajmujących się zarządzaniem instytucjami kulturalnymi,
 • roli konsultantów do spraw biznesowych, politycznych czy kulturowych dotyczących państw regionu Skandynawii i Morza Bałtyckiego,
 • placówkach naukowych, zajmujących się różnymi aspektami badania dziejów państw skandynawskich i regionu Morza Bałtyckiego,
 • w redakcjach czasopism społeczno-politycznych, historycznych i popularnonaukowych,
 • instytucjach państwowych, samorządowych oraz społecznych, zajmujących się współpracą międzynarodową.

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Film promocyjny

Galeria zdjęć

 [fot. WNH] [fot. WNH] [fot. WNH] Mandemark [fot. WNH] [fot. WNH] Tjornehoj, Harby [fot. WNH] Runy [fot. WNH] [fot. WNH] Ogród dendrologiczny w Glinnej [fot. WNH] Szczecin - dziedziniec Zamku Książąt Pomorskich [fot. WNH] Szczecin - Muzeum Narodowe, Wały Chrobrego [fot. WNH] Rugia - grodzisko w Arkonie [fot. WNH] Rugia - klify w Sassnitz [fot. WNH] Rugia - kościół romański w Altenkirchen [fot. WNH] Na plaży w Travemuende [fot. WNH]