Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: historia (s2)

Czym jest historia?

Tym, co przyciąga do studiowania historii jest pasja. Obojętnie, czy pasjonuje was kultura Grecji i Rzymu, życie w średniowiecznych miastach, II wojna światowa na Pacyfiku czy dzieje ulubionego klubu sportowego, studia historyczne na UMK są właściwym miejscem dla was! Drugi stopień studiów pozwala absolwentom pierwszego stopnia historii, ale też tym, którzy jej wcześniej nie studiowali, na zgłębianie swoich zainteresowań oraz na ich poszerzenie, a także zdobycie nowych kompetencji zawodowych, m. in. dzięki specjalnościom:

  • historia stosowana – edytorstwo historyczne,
  • historia stosowana – krajoznawstwo i turystyka historyczna,
  • studia polsko-niemieckie,
  • historia wojskowa,
  • specjalność skandynawsko-bałtycka.

Osoby, które kończyły specjalność nauczycielską na studiach licencjackich i chcą nabyć kompetencje i uprawnienia do nauczania historii mogą kontynuować naukę na specjalności nauczycielskiej z modułem nauczania w zakresie wiedzy o społeczeństwie, która daje także uprawnienia do nauczania przedmiotu historia i teraźniejszość w szkołach średnich.

Kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela obejmuje przygotowanie merytoryczne oraz pedagogiczne osiągane podczas studiów I i II stopnia łącznie. Kwalifikacje nauczycielskie uzyska osoba, która ukończy studia I i II stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem (lub na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu).

Jeśli historia była waszym ulubionym przedmiotem w szkole, jeśli nałogowo czytacie wszystko na temat interesującej was epoki, wydarzenia czy postaci, to zapraszamy Was na studia historyczne na Wydziale Nauk Historycznych UMK!


Dlaczego warto studiować historię na UMK?

Studiowanie historii to jedno z najciekawszych wyzwań dla osób o bogatych zainteresowaniach humanistycznych. Dzięki takim studiom poznacie nie tylko historię Polski i świata, ale także zdobędziecie wiedzę z wielu pokrewnych dziedzin. Absolwenci kierunku potrafią interpretować mechanizmy społeczne, polityczne i gospodarcze kształtujące dzieje poszczególnych narodów i państw. Ośrodek historyczny toruńskiej uczelni należy do najlepszych w kraju i w Europie oraz szczyci się bogatymi tradycjami naukowymi i dydaktycznymi. Nauczymy Was żyć (z) historią!

Nasz kierunek otrzymał certyfikat wysokiej jakości kształcenia. Wśród wykładowców spotkacie autorów akademickich i szkolnych podręczników, naukowców uczestniczących w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych oraz znanych popularyzatorów nauki. Będziecie mogli pogłębiać swoje zainteresowania, działając w kołach naukowych, uczestnicząc w wycieczkach, konferencjach i warsztatach oraz podczas wyjazdów stypendialnych w ramach programów MOST i ERASMUS+.

Cechuje nas również:

  • bardzo urozmaicony zakres tematyczny studiów, uwzględniający zainteresowania studentów oraz wymogi rynku pracy,
  • urozmaicona oferta specjalności pozwala na rozwijanie własnych zainteresowań studentów oraz uzyskanie wysokich kompetencji zawodowych,
  • bogata oferta nauki języków obcych, między innymi: angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego,
  • cykliczne wykłady wybitnych historyków polskich i europejskich,
  • możliwość działania w licznych kołach naukowych.

Studenci historii studiują głównie w Collegium Humanisticum, najnowocześniejszym budynku dydaktycznym w kraju.

 

Studenci i absolwenci historii opowiadają:


Co po studiach?

Absolwenci specjalności nauczycielskiej (po ukończeniu studiów I i II stopnia na tym kierunku) pracują w szkołach i innych placówkach oświatowych różnych szczebli z uprawnieniami do nauki historii, wiedzy o społeczeństwie oraz przedmiotu historia i teraźniejszość. Pozostali znajdują zatrudnienie m. in. w redakcjach czasopism społeczno-politycznych i historycznych oraz wydawnictwach, w placówkach naukowych, zajmujących się różnymi aspektami badania dziejów (w tym w IPN), państwowych, samorządowych i społecznych instytucjach kultury, a także w administracji. Absolwenci specjalności historia wojskowa sprawdzą się w strukturach wojskowych, ale także w instytucjach analizujących obecną sytuację polityczną i militarną (think tankach), muzeach czy organizacjach promujących historię wojskową i wiedzę militarną.

Gdzie pracują absolwenci UMK?

 


Dodatkowe informacje

W 2001 r. nasz kierunek, jako jeden z pierwszych, uzyskał certyfikat wysokiej jakości kształcenia nadany przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich na wniosek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Kierunek posiada także akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.

 

Instytut Historii i Archiwistyki UMK

Katedra Historii XIX-XX wieku i Historii Najnowszej UMK

Studenckie Koło Naukowe Historyków im. Karola Górskiego


Film promocyjny

Galeria zdjęć

historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH]