Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: historia (s1)

Czym jest historia?

Historia to nauka zajmująca się badaniem przeszłych działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw.

Pasjonujecie się przeszłością? Dostrzegacie, jak ważną rolę pełni znajomość historii w polityce, kulturze, mediach i edukacji? A może marzycie o studiach w wyjątkowym miejscu, gdzie nowoczesna infrastruktura uniwersytecka i bogate tradycje ułatwiają poznawanie dziedzictwa minionych wieków? Jeśli tak, to zapraszamy Was na studia historyczne na Wydziale Nauk Historycznych UMK!


Dlaczego warto studiować historię na UMK?

Studiowanie historii to jedno z najciekawszych wyzwań dla osób o bogatych zainteresowaniach humanistycznych. Dzięki takim studiom poznacie nie tylko historię Polski i świata, ale także zdobędziecie wiedzę z wielu pokrewnych dziedzin. Absolwenci kierunku potrafią interpretować mechanizmy społeczne, polityczne i gospodarcze kształtujące dzieje poszczególnych narodów i państw. Ośrodek historyczny toruńskiej uczelni należy do najlepszych w kraju i w Europie oraz szczyci się bogatymi tradycjami naukowymi i dydaktycznymi. Nauczymy Was żyć (z) historią!

Nasz kierunek otrzymał certyfikat wysokiej jakości kształcenia. Wśród wykładowców spotkacie autorów akademickich i szkolnych podręczników, naukowców uczestniczących w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych oraz znanych popularyzatorów nauki. Będziecie mogli pogłębiać swoje zainteresowania, działając w kołach naukowych, uczestnicząc w wycieczkach, konferencjach i warsztatach oraz podczas wyjazdów stypendialnych w ramach programów MOST i ERASMUS+.

Cechuje nas również:

  • bardzo urozmaicony zakres tematyczny studiów, uwzględniający zainteresowania studentów oraz wymogi rynku pracy,
  • urozmaicona oferta specjalności pozwalająca na rozwijanie własnych zainteresowań studentów oraz uzyskanie wysokich kompetencji zawodowych,
  • bogata oferta nauki języków obcych, między innymi: angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego,
  • cykliczne wykłady wybitnych historyków polskich i europejskich,
  • możliwość działania w licznych kołach naukowych.

Studenci historii studiują głównie w Collegium Humanisticum, nowoczesnym budynku dydaktycznym.

 

Studenci historii opowiadają:

 

Studiuj na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu!


Co po studiach?

Absolwenci specjalności nauczycielskiej (po ukończeniu studiów II stopnia na tym kierunku) pracują w szkołach i innych placówkach oświatowych różnych szczebli z uprawnieniami do nauki historii i wiedzy o społeczeństwie. Kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela obejmuje przygotowanie merytoryczne oraz pedagogiczne osiągane podczas studiów I i II stopnia łącznie. Kwalifikacje nauczycielskie uzyska osoba, która ukończy studia I i II stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem (lub na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu).

Pozostali absolwenci znajdują zatrudnienie m. in. w redakcjach czasopism społeczno-politycznych i historycznych oraz wydawnictwach, w placówkach naukowych, zajmujących się różnymi aspektami badania dziejów (w tym w IPN), państwowych, samorządowych i społecznych instytucjach kultury, a także w administracji.

Gdzie pracują absolwenci UMK?

 


Dodatkowe informacje

W roku 2001 nasz kierunek, jako jeden z pierwszych, uzyskał certyfikat wysokiej jakości kształcenia nadany przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich na wniosek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Kierunek posiada także akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.

 

Instytut Historii i Archiwistyki UMK

Katedra Historii XIX-XX wieku i Historii Najnowszej UMK

Studenckie Koło Naukowe Historyków im. Karola Górskiego


Film promocyjny

Galeria zdjęć

historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH]