Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (s1)

Czym jest archiwistyka i zarządzanie dokumentacją?

Od tysięcy lat ludzie świadomie utrwalają informacje i przechowują dokumentację. Najpierw robiliśmy to za pomocą pisma, później obrazu i dźwięku, dziś zapisujemy myśli za pomocą kodu binarnego na nośnikach danych lub w chmurze. Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją to unikatowy kierunek studiów, który łączy przeszłość z teraźniejszością. Pozwala odkrywać źródła, poznawać historię ludzi i miejsc, chronić od zapomnienia wytwarzane materiały: urzędowe dokumenty, rękopisy i grafiki, prywatne listy, stare fotografie i mapy. Uczy także szacunku dla współcześnie wytwarzanej dokumentacji, pokazując dobre praktyki jej powstawania i zarządzania nią. Dokument elektroniczny, e-administracja, wirtualne archiwa stają tu w parze z księgą wpisów, staropolskim testamentem i archiwum rodowym po to, by pokazać, skąd idziemy i dokąd zmierzamy.

Nasz kierunek studiów to wiedza z wielu dziedzin: historii, prawa i administracji, informacji naukowej i informatyki oraz z zarządzania.

Przygotowujemy do wykonywania pracy archiwisty i zarządcy dokumentacji, jednak nasi absolwenci znajdują zatrudnienie również w innych zawodach. Najzdolniejsi kontynuują naukę na studiach doktoranckich.


Dlaczego warto studiować archiwistykę i zarządzanie dokumentacją na UMK?

 • Toruński ośrodek kształcenia archiwistów jest największym i najstarszym w Polsce. Uczymy od 1951 roku, a tradycja zobowiązuje!
 • Mamy najlepszy w kraju i uznany na świecie dorobek naukowy w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją, a nasza kadra to wybitni specjaliści.
 • Współpracujemy z wieloma instytucjami i firmami zewnętrznymi, dbając o to, by nasi absolwenci, obok wiedzy teoretycznej, zdobyli praktyczne umiejętności (m.in. projekt: Zachowanie Cyfrowego Dziedzictwa Archiwalnego).
 • Mamy szeroką ofertę praktyk, staży oraz wolontariatów, które odbywają się w Polsce i poza granicami.
 • Zajęcia mają głównie charakter laboratoryjny, gdzie w małych grupach i w miłej atmosferze jest czas na naukową dyskusję i twórcze działanie zawsze przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi i technologii.
 • Studenci rozwijają się nie tylko podczas zajęć. Aktywnie spędzają także czas w ramach Studenckiego Koła Naukowego Archiwistów, angażując się w organizację warsztatów, konferencji, festiwali nauki, wystaw i gier miejskich.
 • Rozwijamy współpracę międzynarodową, oferując naszym studentom wyjazdy studyjne, staże i stypendia zagraniczne. Studenci mają również możliwość studiowania w ramach programów MOST i ERASMUS+.

Studenci archiwistyki i zarządzania dokumentacją opowiadają:

 

Studiuj na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu!


Co po studiach?

Wiele osób, które kończą pierwszy stopień studiów, kontynuuje naukę na stopniu drugim. Często poza studiami na drugim stopniu podejmują też pracę zawodową, co ułatwia im przyjazne i elastyczne podejście wykładowców. Nasi absolwenci pracują m.in. w:

 • archiwach historycznych: państwowych, wojskowych czy kościelnych – bo wiedzą, jak zatroszczyć się o materiały archiwalne,
 • archiwach bieżących działających w każdym urzędzie, instytucji, przedsiębiorstwie – bo znają obowiązujące prawo, nowoczesną technologię i potrafią tworzyć przepisy kancelaryjno-archiwalne,
 • urzędach, biurach i kancelariach na stanowisku menadżera procesu zarządzania dokumentacją – bo poznali tajniki pracy biurowej,
 • firmach outsourcingowych i prowadząc własną działalność – bo rozumieją komercyjny wymiar archiwów.

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Dodatkowe informacje

Znamy doskonale źródła archiwalne, które pozwalają nam odkrywać historię, nie są nam obce narzędzia zarządzania dokumentacją pozwalające osiągnąć efektywność w postępowaniu z nią, ale i świat wirtualny nie stanowi dla nas tajemnicy. Sprawdźcie nas, zapraszamy!

 

Instytut Historii i Archiwistyki UMK

Studenckie Koło Naukowe Archiwistów

Festiwal Nauki i Sztuki – gra miejska "Kapsuła czasu"

Facebook Wydziału Nauk Historycznych

 

filmy:

"Spacer po Collegium Humanisticum"

film promocyjny WNH UMK (UMKTV i NihilNovi)

"Z archiwum WNH"

"Pióro i kałamarz"

"Dokument w życiu człowieka"

YouTube Wydziału Nauk Historycznych

 

Film promocyjny

Galeria zdjęć

archiwistyka [fot. WNH] archiwistyka [fot. WNH] archiwistyka [fot. WNH] archiwistyka [fot. WNH] archiwistyka [fot. WNH] archiwistyka [fot. WNH] archiwistyka [fot. WNH] archiwistyka [fot. WNH] archiwistyka [fot. WNH] archiwistyka [fot. WNH] archiwistyka [fot. WNH] archiwistyka [fot. WNH] archiwistyka [fot. WNH] archiwistyka [fot. WNH] archiwistyka [fot. WNH] archiwistyka [fot. WNH] archiwistyka [fot. WNH] archiwistyka [fot. WNH] archiwistyka [fot. WNH] archiwistyka [fot. WNH] archiwistyka [fot. WNH] archiwistyka [fot. WNH] archiwistyka [fot. WNH] archiwistyka [fot. WNH] archiwistyka [fot. WNH] archiwistyka [fot. WNH] archiwistyka [fot. WNH] archiwistyka [fot. WNH] archiwistyka [fot. WNH] archiwistyka [fot. WNH] archiwistyka [fot. WNH] archiwistyka [fot. WNH] archiwistyka [fot. WNH] archiwistyka [fot. WNH] archiwistyka [fot. WNH] archiwistyka [fot. WNH] archiwistyka [fot. WNH] archiwistyka [fot. WNH] archiwistyka [fot. WNH] archiwistyka [fot. WNH] archiwistyka [fot. WNH] archiwistyka [fot. WNH] archiwistyka [fot. WNH] archiwistyka [fot. WNH] archiwistyka [fot. WNH] archiwistyka [fot. WNH] archiwistyka [fot. WNH] archiwistyka [fot. WNH]