Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: archeologia (s1)

Dlaczego warto wybrać archeologię na UMK w Toruniu?

Biśnik

Archeologia to podróże, wykopaliska, dotykanie przeszłości, korytarze tajemnych jaskiń, podwodne tonie, grody, zamki oraz sekretne i magiczne budowle. Studiując archeologię zdobędziesz wszechstronną wiedzę w dynamicznie rozwijającej się dyscyplinie naukowej. Tylko ona z dnia dzisiejszego przeniesie Cię w przeszłość – codzienne życie, święta, uczty, bitwy, obrzędy i ceremonie. Stanie się to dzięki wiedzy i osiągnięciom nauczycieli – naukowców z Instytutu Archeologii. To oni oferują poznanie tego wszystkiego wraz z metodami stosowanymi w archeologii, szeroko pojętej humanistyce, także w dyscyplinach przyrodniczych (botanice, zoologii, antropologii, genetyce biomolekularnej), a nawet ścisłych. Będziesz studiować w Instytucie, który jest filarem Uczelni Badawczej, zaliczanej do dziesięciu najlepszych uniwersytetów w Polsce. Od początku ukształtujesz swoją ścieżkę rozwoju, korzystając z nowoczesnego zaplecza dydaktycznego – laboratoriów, sal ćwiczeniowych, Gabinetu Zabytków, parku archeologii eksperymentalnej i biblioteki. Uzyskasz wsparcie podczas badań wykopaliskowych, realizowanych przez Instytut na stanowiskach archeologicznych, skrywających tajemnice ludów z różnych epok, tak na terenie Polski, jak i poza jej granicami.

Absolwenci archeologii opowiadają:

Studiuj na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu!


Co na studiach?

 • Studia archeologiczne to dwustopniowy program dydaktyczny: trzyletni licencjacki oraz dwuletni magisterski; to one przygotują Cię do studiów archeologicznych w szkole doktorskiej.
 • Na studiach licencjackich uzyskasz podstawową wiedzę o historii dawnych mieszkańców Polski i Europy, od czasów najodleglejszych (epoka kamienia) po okresy historyczne (średniowiecze i nowożytność).
 • Uczestnicząc w wykopaliskach poznasz warsztat archeologa, metody eksploracji i dokumentacji, sprzęt i aparaturę niezbędną do pracy w terenie.
 • Zdobędziesz wiedzę podczas wykładów, wymienisz swoje spostrzeżenia w trakcie konwersatoriów i udoskonalisz zdolności praktyczne uczestnicząc w laboratoriach; te ostatnie to Twój bezpośredni kontakt z oryginalnymi, dawnymi przedmiotami codziennego użytku – naczyniami, monetami, ozdobami – zgromadzonymi w instytutowym Gabinecie Zabytków.
 • Uczestniczysz w ćwiczeniach terenowych – wykopaliskowych, po pierwszym i drugim roku studiów.
 • Pogłębisz swoją wiedzę w studenckich kołach naukowych, prowadzisz prace eksperymentalne (m.in. w zakresie tzw. żywej archeologii), badania naukowe, współuczestniczysz w organizacji warsztatów i konferencji.
 • Studiując archeologię w naszym Instytucie masz szansę na wszechstronny rozwój i samodzielne decydowanie o wyborze ścieżki rozwoju naukowego, poprzez wybór przedmiotów oraz modułów specjalizacyjnych, które pozwalają uzyskać wiedzę zgodną z Twoimi zainteresowaniami.
 • Do wyboru po pierwszym roku studiów licencjackich masz jeden spośród trzech modułów chronologicznych (archeologię prahistoryczną, archeologię antyczną lub archeologię historyczną) oraz jeden z czterech modułów tematycznych (archeologię architektury, archeologię podwodną, archeologię środowiskową lub konserwację zabytków archeologicznych).
 • Studia archeologiczne to również okno na świat: swoje zainteresowania naukowe i badawcze możesz realizować uczestnicząc w organizowanych przez pracowników Instytutu Archeologii lub przez koła naukowe wycieczkach, samodzielnych wyjazdach naukowych oraz studiach na uczelniach krajowych (program MOST) i zagranicznych (program Erasmus+).
 • Swoją karierę naukową realizujesz już od pierwszego roku studiów, włączając się w badania wykopaliskowe, działalność kół naukowych, prowadzone przez pracowników Instytutu Archeologii projekty badawcze oraz uczestnicząc w autorskim przygotowaniu publikacji naukowych.
 • Kontynuując naukę na studiach magisterskich uzyskasz specjalistyczną wiedzę w zakresie wybranego modułu, a jednocześnie zdobędziesz praktyczne umiejętności konieczne do uzyskania uprawnień w zakresie samodzielnego prowadzenia badań archeologicznych.
 • Będąc studentem archeologii na UMK, jednej z najlepszych uczelni w Polsce, masz gwarancję uzyskania wykształcenia o wysokich kompetencjach, które potwierdziła prestiżowa Polska Komisja Akredytacyjna.

Co po studiach?

Pracownia Przyrodnicza

Jako absolwent studiów licencjackich możesz kontynuować kształcenie na dwuletnich studiach magisterskich, które są konieczne do wykonywania zawodu archeologa.

Gdzie pracują absolwenci UMK?

 

 


Instytut Archeologii w liczbach

Gabinet Zabytków
 • Kadrę Instytutu Archeologii tworzy zespół pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych, dydaktycznych oraz inżynieryjno-technicznych.
 • W Instytucie działają cztery katedry, w tym trzy sprofilowane według kryterium kulturowo-chronologicznego: Katedra Prahistorii, Katedra Starożytności i Wczesnego Średniowiecza, Katedra Średniowiecza i Czasów Nowożytnych oraz Katedra Archeologii Środowiskowej i Paleoekologii Człowieka zajmująca się badaniami najstarszych dziejów człowieka oraz relacjami człowieka i środowiska.
 • W ramach Instytutu funkcjonują specjalistyczne pracownie: traseologii, paleobotaniczna, konserwacji ceramiki, metalu, drewna, skór i tkanin, wyposażone w nowoczesne instrumenty i narzędzia analityczne, obsługiwane przez doświadczonych specjalistów.
 • Instytut dysponuje zasobną biblioteką liczącą ponad 30 000 woluminów, na bieżąco uzupełnianą najnowszymi wydawnictwami naukowymi oraz wygodną czytelnią z 40 miejscami.
 • Zaplecze dydaktyczne tworzą dwie duże sale wykładowe, cztery laboratoria, Gabinet Zabytków prezentujący bogate kolekcje przedmiotów pochodzących z badań prowadzonych przez pracowników Instytutu.
 • Na terenie Instytutu funkcjonuje plenerowa ekspozycja kopii obiektów zabytkowych z różnych epok pradziejowych i wczesnohistorycznych: eksperymentalne warsztaty w ramach tzw. żywej archeologii, na przykład wytwarzanie naczyń ceramicznych, produkcja metalurgiczna i obróbka kowalska, wytwórczość w drewnie, a także wędzenie mięsa, pędzenie dziegciu, a nawet prowadzenie upraw doświadczalnych.
 • Instytut wyposażony jest również w magazyn zbiorów muzealnych, w którym zgromadzono ponad 2 miliony źródeł archeologicznych, o niepowtarzalnej wartości naukowej.
 • W Instytucie działają trzy prestiżowe Priorytetowe Zespoły Badawcze, wyłonione w konkursie Rektora UMK.
 • Pracownicy Instytutu tworzą Zespół Badawczy PAST w ramach humanistycznego Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości w obszarze badawczym „Interakcje – umysł, społeczeństwo, środowisko”.


Galeria zdjęć

archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH]