COVID-19: Wracamy na zajęcia stacjonarne

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: archeologia (s1)

Biśnik

Czym jest archeologia?

Pasjonujecie się historią i przyrodą? Już w dzieciństwie szukaliście skarbów? A dziś… wciąż jesteście pod wrażeniem dawnych kultur i cywilizacji? Jeśli więc chcielibyście brać udział w ich odkrywaniu, to mamy dla Was idealny kierunek studiów – archeologię na UMK!

Archeolodzy to tak naprawdę detektywi przeszłości, poszukujący dowodów rzeczowych poprzez badania wykopaliskowe, korzystający z nowoczesnych metod i aparatury. To z jednej strony odkrywcy dawnych kultur, budowli i przedmiotów wytworzonych przez ludzi, z drugiej dokumentaliści wydarzeń zapisanych w archiwum Ziemi. Archeolodzy to także naukowcy badający, analizujący, interpretujący i prezentujący odkryte tajemnice, a przez to kreślący dzieje naszej cywilizacji.

Studiując poznacie dzieje człowieka na Ziemi, odkryjecie tajemnice starożytnych ludów Mezopotamii i Egiptu, a także zbadacie antyczne Grecję i Rzym, ruszycie śladami Celtów i Germanów oraz dowiecie się o dawnym życiu Słowian, Prusów i Bałtów. Wejdziecie także do świata północy i weźmiecie udział w wyprawach Wikingów. Archeolodzy to erudyci – teoretycy i praktycy, odkrywcy i globtroterzy. Realizują swe pasje w różnych rejonach świata, a studia archeologiczne to spotkania ze znawcami o najwyższych kwalifikacjach, przewodnikami po fascynującym świecie prahistorii, historii i dawnej przyrody. W podróży przez tysiąclecia i wieki będą służyć Wam swoją wiedzą, doświadczeniem wytrawnych badaczy oraz znawców odnajdywania najdrobniejszych szczegółów zaginionej przeszłości.


Gabinet Zabytków

Dlaczego warto studiować archeologię na UMK?

Archeologia na UMK w Toruniu to kierunek z długą i bogatą tradycją. Dziś zdobywanie wiedzy w przyjaznym i komfortowym otoczeniu umożliwia studentom kompleks budynków dobrze wyposażony w nowoczesną bazę dydaktyczną i badawczą, z Gabinetem Zabytków i Działem Zbiorów, w którym zgromadzono ponad 2 miliony źródeł archeologicznych.

Podczas studiów

  • zdobędziecie wszechstronną wiedzę o poszczególnych epokach i okresach, w tym także o zabytkach archeologicznych, ich datowaniu, przynależności do kultur
  • rozwiniecie swoje pasje w zakresie archeologii architektury, archeologii podwodnej, archeologii antycznej, konserwacji zabytków archeologicznych
  • dowiecie się jak poszukiwać reliktów archeologicznych i jak sporządzać dokumentację terenową i muzealną z zastosowaniem najnowszych technologii – CAD, GIS, baz danych, wizualizacji 3D, edycji grafiki i tekstu

Studiując archeologię na UMK

  • weźmiecie udział w wykopaliskach w kraju i za granicą, odkrywających tajemnicze i ciekawe wydarzenia z przeszłości
  • zdobędziecie praktyczną wiedzę z zakresu konserwacji zabytków
  • poznacie nowoczesne metody komputerowe, stosowane w archeologii
  • nauczycie się, jak tworzyć i analizować dane archeologiczne
  • dowiecie się, jak współczesna archeologia wykorzystuje najnowsze osiągnięcia technologiczne (m.in. z informatyki, technik cyfrowych, genetyki, badań izotopowych) do opisywania, klasyfikowania i analizowania źródeł archeologicznych
  • nauczycie się współpracy w interdyscyplinarnych zespołach badawczych, łączących wiedzę z dziedzin historycznych, społecznych i przyrodniczych

Dzięki studiom zyskacie wiedzę niezbędną do odkrywania i propagowania odkryć archeologicznych, rzucających nowe światło na historię ludzi oraz świata roślin i zwierząt.


Co po studiach?

Po studiach pierwszego stopnia znaczna część absolwentów kontynuuje naukę na studiach magisterskich. Osoby, które nie kontynuują nauki, a czasem i te, które kontynuują, łącząc pasję z zawodem, pracują w instytucjach naukowo-badawczych w kraju i za granicą, w muzeach, a także w służbach konserwatorskich. Mają wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania prac technicznych w trakcie badań archeologicznych i prac laboratoryjno-inwentaryzacyjnych w placówkach zajmujących się gromadzeniem oraz upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego. Nasi absolwenci doskonale realizują się także w innych ścieżkach zawodowych, m.in. instytucjach administracji państwowej i samorządowej, czy też w służbach mundurowych.

 

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Galeria zdjęć

archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] dłubanka [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] Nikonion [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] zamek w Lipienku [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] jaskinia [fot. WNH] Jaskinia Biśnik [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] pracownia przyrodnicza [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH] archeologia [fot. WNH]