Zarejestruj się Zaloguj się
Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów
Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

Informacje o kierunku studiów

Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

 Informacje o kierunku studiów

Kierunek: informatyka (n1) - studia inżynierskie

Czym jest informatyka - niestacjonarne studia inżynierskie?

Studia nastawione są praktykę i kształcenie kompetencji potrzebnych w pracy inżyniera informatyka:

 • podstaw techniki mikroprocesorowej, elektroniki i miernictwa komputerowego
 • praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi
 • projektowania i implementowania baz danych
 • programowania w językach i środowiskach stosowanych w praktyce informatycznej
 • administrowania średniej wielkości systemami informatycznymi

Do wyboru są trzy ścieżki kształcenia:

 • programista systemów biznesowych i webowych
 • programista aplikacji mobilnych
 • programista układów mikroprocesorowych

Zaliczenie części przedmiotów zakłada realizację konkretnych projektów, także zespołowych.


Dlaczego warto studiować informatykę na UMK?

System komputerowy Wydziału należy do najlepszych w polskich uczelniach; jest oparty niemal w całości na gigabitowej infrastrukturze sieciowej. W jego skład wchodzą:

 • zaawansowane laboratorium elektroniki i miernictwa
 • 3 centra serwerowe, działające pod kontrolą systemów Linux, FreeBSD i Windows Server
 • Pracownia Technologii Mobilnych (iOS, Android, Windows Phone) – 3 laboratoria
 • wyspecjalizowane laboratorium grafiki i multimediów
 • laboratorium komputerowe (Apple)
 • Otwarte Laboratorium Komputerowe – 6 wydzielonych boxów z urządzeniami Apple (iMac, iPhone, iPad, iWatch), Microsoft (HoloLens, Surface Studio) czy Google (Pixel, Nexus)

Łącznie 18 laboratoriów dydaktycznych (260 stanowisk), ogólnodostępne stanowiska komputerowe w Pracowni Projektów Studenckich (7 stanowisk), dwie drukarki 3D oraz rozbudowana sieć radiowa obejmująca swoim zasięgiem cały budynek.

 • Wydział posiada pozytywną ocenę instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej – ważną do 2021 roku – obejmującą wszystkie kierunki studiów.
 • Studenci III roku realizują zaawansowany zespołowy projekt programistyczny (w ramach przedmiotu Programowanie zespołowe); wcześniej, na pierwszych dwóch latach studiów, przygotowują się do tego teoretycznie i praktycznie. Opiekunami grup są specjaliści z UMK oraz zewnętrznych firm informatycznych.
 • Wydział współpracuje w zakresie dydaktyki z wieloma firmami informatycznymi.
 • Część godzin dydaktycznych realizowana jest w formie zdalnej, co umożliwia dogodne planowanie zjazdów.
 • Oferujemy doskonałą infrastrukturę: klimatyzowane sale wykładowe i seminaryjne (w tym nowoczesna aula na 350 osób), bogato wyposażoną bibliotekę z czytelnią, pełne zaplecze dla niepełnosprawnych (podjazdy, winda, toalety, przystosowane laboratoria), bar i klub studencki.

Co po studiach?

Informatyka jest dziedziną wiedzy rozwijającą się w nowoczesnym świecie w sposób niezwykle dynamiczny, a zawód informatyka jest jednym z najbardziej poszukiwanych i opłacalnych na rynku pracy. Określany jest mianem zawodu przyszłości.

Absolwent kierunku informatyka może zostać np.

 • administratorem systemów i sieci komputerowych
 • programistą aplikacji mobilnych
 • programistą aplikacji webowych
 • programistą
 • inżynierem oprogramowania
 • projektantem lub analitykiem systemów bazodanowych
 • projektantem systemów decyzyjnych
 • konsultantem w zakresie kompleksowej informatyzacji przedsiębiorstw
 • wdrożeniowcem systemów informatycznych

Informacje dotyczące miejsc pracy, wykonywanych zadań, a także opisu stanowisk pracy oraz aktualnych ofert pracy znajdują się na stronie Biura Karier UMK.


Zaczynali na Wydziale Matematyki i Informatyki

Insbird

Slidetorial

Trains-project

Galeria zdjęć

WMiI [fot. Andrzej Romański] WMiI [fot. Andrzej Romański] WMiI [fot. Andrzej Romański] WMiI [fot. Andrzej Romański] WMiI [fot. Andrzej Romański]