Zarejestruj się Zaloguj się
Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów
Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

Informacje o kierunku studiów

Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

 Informacje o kierunku studiów

Kierunek: matematyka stosowana – studia inżynierskie

Czym jest matematyka stosowana?

We współczesnej gospodarce przy podejmowaniu decyzji stosuje się metody statystyczno-matematyczne. Analiza dużych zbiorów danych generowanych przez systemy informatyczne pozwala uzyskiwać informacje i wnioski, które służą poprawie rentowności firm i instytucji. Stąd na rynku pracy duży popyt na specjalistów badań operacyjnych oraz analizy danych.

Matematyka stosowana jest dziedziną wiedzy rozwijającą się w nowoczesnym świecie w sposób niezwykle dynamiczny, a zawód matematyka jest jednym z najbardziej poszukiwanych i opłacalnych na rynku pracy. Określany jest mianem zawodu przyszłości.


Dlaczego warto studiować matematykę stosowaną na UMK?

Dla osoby z najlepszym wynikiem rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 mamy stypendium motywacyjne w wysokości 2000 zł miesięcznie.

Stypendium pochodzi ze środków programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, w którym Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, otrzymał status Uczelni Badawczej.

 

Matematyka stosowana na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK różni się od zwykłych studiów matematycznych tym, że kształcenie ukierunkowane jest bardziej na rozwiązywanie konkretnych problemów praktycznych niż na teorię.

Kształcimy na specjalnościach:

 • analiza danych
 • badania operacyjne

Na kierunku matematyka stosowana uzyskasz:

 • rzetelne wykształcenie w zakresie zastosowań matematyki, przede wszystkim w analizie danych oraz badaniach operacyjnych, oparte na znajomości niezbędnych podstaw matematycznych oraz wybranych narzędzi informatycznych
 • umiejętność pracy nad projektami, także zespołowymi.

A jako absolwent – inżynier analizy danych lub badań operacyjnych zdobędziesz przewagę na rynku pracy.

Najzdolniejsi studenci objęci są indywidualną opieką naukową.

Wydział Matematyki i Informatyki UMK:

 • jest wydziałem kategorii naukowej A
 • jest jednym z wiodących w kraju ośrodków matematycznych w Polsce. UMK jest notowany w prestiżowym rankingu szkół wyższych na świecie – tzw. rankingu szanghajskim – w obszarze badań matematyka (3. lokata w Polsce)
 • posiada pozytywną ocenę instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej – ważną do 2021 roku – obejmującą wszystkie kierunki studiów
 • współpracuje naukowo z czołowymi ośrodkami matematycznymi na świecie. Tu pracuje członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk
 • oferuje doskonałą infrastrukturę: klimatyzowane sale wykładowe i seminaryjne (w tym nowoczesna aula na 350 osób), jeden z najlepszych w polskich uczelniach system komputerowy, bogato wyposażoną bibliotekę z czytelnią, pełne zaplecze dla niepełnosprawnych (podjazdy, winda, toalety, przystosowane laboratoria), bar i klub studencki

Studenci

 • mogą skorzystać z wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS+)
 • mają możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST)

Co po studiach?

Na absolwenta, czyli inżyniera analizy danych lub inżyniera badań operacyjnych, czeka praca na stanowiskach wymagających stosowania narzędzi i metod matematycznych oraz umiejętności samodzielnego, analitycznego myślenia.

Liczy się umiejętność analizy dużych zbiorów danych, wykorzystywania narzędzi i metod statystycznych czy umiejętności rozwiązywania zadań z zakresu optymalizacji w różnych sytuacjach decyzyjnych itp.

Tego rodzaju specjalistów poszukują: sektor finansowy, ubezpieczeniowy, medyczny, przemysł, handel, instytucje statystyczne itd. Potrzeby rynku pracy w tym zakresie są ogromne.

Absolwentów studiów inżynierskich zachęcamy do podwyższania kwalifikacji na studiach wyższego stopnia!

 

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Matematyka stosowana szansą na sukces zawodowy

Duży popyt na specjalistów w zakresie badań operacyjnych oraz analizy danych na rynku pracy jest widoczny na internetowych portalach specjalizujących się w kontaktach zawodowo-biznesowych (np. LinkedIn) czy portalach pracy.

W rankingu najlepszych zawodów w roku 2019 opublikowanym przez CareerCast podium zajęły trzy profesje wykonywane przez matematyków! Pozycję pierwszą zajął analityk danych.

Galeria zdjęć

WMiI [fot. Andrzej Romański] WMiI [fot. Andrzej Romański] WMiI [fot. Andrzej Romański] WMiI [fot. Andrzej Romański] WMiI [fot. Andrzej Romański]