Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje o kierunku studiów

Kierunek: matematyka stosowana – studia inżynierskie

Czym jest matematyka stosowana?

We współczesnej gospodarce przy podejmowaniu decyzji stosuje się metody statystyczno-matematyczne. Analiza dużych zbiorów danych generowanych przez systemy informatyczne pozwala uzyskiwać informacje i wnioski, które służą poprawie rentowności firm i instytucji. Stąd na rynku pracy duży popyt na specjalistów badań operacyjnych oraz analizy danych.

Matematyka stosowana jest dziedziną wiedzy rozwijającą się w nowoczesnym świecie w sposób niezwykle dynamiczny, a zawód matematyka jest jednym z najbardziej poszukiwanych i opłacalnych na rynku pracy. Określany jest mianem zawodu przyszłości.


Dlaczego warto studiować matematykę stosowaną na UMK?

Przyznajemy stypendium motywacyjne w wysokości 2000 zł miesięcznie.

Stypendium pochodzi ze środków programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, w którym Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, otrzymał status Uczelni Badawczej.

Matematyka stosowana na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK różni się od zwykłych studiów matematycznych tym, że kształcenie ukierunkowane jest bardziej na rozwiązywanie konkretnych problemów praktycznych niż na teorię.

Kształcimy na specjalnościach:

 • analiza danych,
 • badania operacyjne (do rekrutacji 2022/2023),
 • analiza i modelowanie procesów (od rekrutacji 2023/2024).

Na kierunku matematyka stosowana uzyskasz:

 • rzetelne wykształcenie w zakresie zastosowań matematyki, przede wszystkim w analizie danych oraz badaniach operacyjnych, oparte na znajomości niezbędnych podstaw matematycznych oraz wybranych narzędzi informatycznych,
 • umiejętność pracy nad projektami, także zespołowymi.

A jako absolwent – inżynier analizy danych lub badań operacyjnych zdobędziesz przewagę na rynku pracy.

Najzdolniejsi studenci objęci są indywidualną opieką naukową.

Kierunek matematyka stosowana posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Wydział Matematyki i Informatyki UMK:

 • jest wydziałem kategorii naukowej A,
 • jest jednym z wiodących w kraju ośrodków matematycznych w Polsce,
 • współpracuje naukowo z czołowymi ośrodkami matematycznymi na świecie,
 • oferuje doskonałą infrastrukturę: klimatyzowane sale wykładowe i seminaryjne (w tym nowoczesna aula na 350 osób), jeden z najlepszych w polskich uczelniach system komputerowy, bogato wyposażoną bibliotekę z czytelnią, pełne zaplecze dla niepełnosprawnych (podjazdy, winda, toalety, przystosowane laboratoria), bar i klub studencki.

Studenci

 • mogą skorzystać z wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS+),
 • mają możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST).

 

Studiuj na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu!


Co po studiach?

Na absolwenta, czyli inżyniera analizy danych lub inżyniera badań operacyjnych, czeka praca na stanowiskach wymagających stosowania narzędzi i metod matematycznych oraz umiejętności samodzielnego, analitycznego myślenia.

Liczy się umiejętność analizy dużych zbiorów danych, wykorzystywania narzędzi i metod statystycznych czy umiejętności rozwiązywania zadań z zakresu optymalizacji w różnych sytuacjach decyzyjnych itp.

Tego rodzaju specjalistów poszukują: sektor finansowy, ubezpieczeniowy, medyczny, przemysł, handel, instytucje statystyczne itd. Potrzeby rynku pracy w tym zakresie są ogromne.

Absolwentów studiów inżynierskich zachęcamy do podwyższania kwalifikacji na studiach wyższego stopnia!

Gdzie pracują absolwenci UMK?


Matematyka stosowana szansą na sukces zawodowy

Duży popyt na specjalistów w zakresie badań operacyjnych oraz analizy danych na rynku pracy jest widoczny na internetowych portalach specjalizujących się w kontaktach zawodowo-biznesowych (np. LinkedIn) czy portalach pracy.

W rankingu najlepszych zawodów w roku 2021 opublikowanym przez CareerCast na podium znalazły się dwie profesje wykonywane przez matematyków! Pozycję pierwszą zajął analityk danych.

Galeria zdjęć

WMiI [fot. Andrzej Romański] WMiI [fot. Andrzej Romański] WMiI [fot. Andrzej Romański] WMiI [fot. Andrzej Romański] WMiI [fot. Andrzej Romański]